תעסוקה

הטכניון מעודד את המשתלמים לתארים מתקדמים, בנוסף לחובותיהם כמשתלמים, לקחת חלק בהוראה של סטודנטים לתואר ראשון, בעיקר במסגרת של מתן תרגולים, מעבדות והנחיית פרויקטים.
בגין העבודה בהוראה משולם שכר עבודה בהתאם להיקף ההוראה.

כדי לא לעכב את לימודיו ואת מחקרו של המשתלם, היקף ההוראה מוגבל על ידי דיקן בית הספר לתארים מתקדמים. נא ראה סעיף שהיית מלגאים בטכניון ותנאי ההרשאה לעבודה במקביל לקבלת מלגה.