הפקולטה לארכיטקטורה ובנוי ערים

מנחים בפקולטה

המסלול לארכיטקטורה

במסלול לארכיטקטורה מספר נתיבי התמחות ומחקר:

 • אדריכלות ירוקה, תכנון בר קיימא ושיקולי אנרגיה בארכיטקטורה ובינוי ערים, טכנלוגיות ירוקות
 • עיצוב עירוני, חידוש עירוני ותכנון עם הקהילה
 • היסטוריה, תיאוריה וביקורת של ארכיטקטורה
 • ארכיטקטורה דיגיטלית, טכנולוגיות וייצור ממוחשב
 • שימור מבנים ואתרים, חידוש ושימוש חוזר.

במסלול לארכיטקטורה קיימים מספר מסלולי לימוד לקבלת תואר שני ושלישי:

 • מסלול לימודים ללא תזה לתואר "מגיסטר לארכיטקטורה ובינוי ערים I" המהווה תואר מקצועי.
 • מסלול לימודים ללא תזה לתואר "מגיסטר לארכיטקטורה ובינוי ערים II" (תואר לא-מקצועי לאדריכלים בלבד).
 • מסלול לימודים עם תזה מחקרית, פרויקט או עבודת גמר, לתואר "מגיסטר למדעים בארכיטקטורה"
 • מסלול לימודים עם תזה מחקרית, פרויקט או עבודת גמר, לתואר "מגיסטר למדעים"
 • מסלול לתואר "דוקטור לפילוסופיה" בארכיטקטורה
 • מסלול לתואר "דוקטור לפילוסופיה" בלימודי הסביבה

לימודים לתואר "מגיסטר לארכיטקטורה ובינוי ערים 1" MArchl

תכנית הלימודים משלבת ידע תכנוני מתקדם וידע מחקרי עדכני במטרה להכשיר בעלי תואר מקצועי בארכיטקטורה, אשר ירשמו כדין ע"י רשם האדריכלים. תכנית זו מיועדת לבעלי תואר ראשון לא מקצועי במדעי הארכיטקטורה, המעוניינים בתואר שני מקצועי. התכנית נפתחת בסמסטר חורף בלבד.

דרישות קבלה

יתקבלו מוסמכים מצטיינים, בעלי תואר ראשון ארבע שנתי לא מקצועי במדעי הארכיטקטורה מהטכניון, או בעלי תואר שווה ערך ממוסד מוכר אחר, ובתנאי שהשלימו 6 פרויקטים, בהם פרוייקט אחד בעיצוב עירוני, וקורסי חובה וקורסי בחירה מחייבת אחרים, הנלמדים בטכניון במסגרת התואר הראשון (סטודנטים יוכלו לבקש פטורים מקורסי סטודיו ומקורסי חובה ובחירת חובה אחרים, בעלי סילבוס מתאים)

כל המועמדים ידונו בוועדת קבלה.השלמת הלימודים לתואר דורשת צבירה של 80 נקודות, מהן 27 נקודות חובה ו53 נקודות בחירה.

חלוקה מומלצת של עומס הנקודות לפי סמסטרים

סמסטרמקצועות חובה (נקודות)מקצועות בחירה (כולל בחירה מחייבת) (נקודות)סה"כ (נקודות)
16.014.020.0
25.015.020.0
311.09.020.0
45.015.020.0
סה"כ24.053.080.0

שיבוץ המקצועות המומלץ לפי סמסטרים

מקרא: ה'– הרצאה, ת'– תרגיל,פ'-פרויקט, מ'-מעבדה, נק'-נקודות

סמסטר 1

מס' הקורסשם הקורסה'ת'/פמ'נק'
206567בקרת הסביבה ומערכות בניין24-4.0
206963כלים של מדיניות משפט ומינהל בתכנון ובנייה2--2.0
סה"כ חובה6.0
בחירה מחייבת מקבוצת סטודיו נושאי-10-5.0
קורס עיוני בעל זיקה לסטודיו103.0
בחירה מחייבת מקבוצה ג-3 חברה ורוח3--3.0
בחירה חופשית3.0
סה"כ20.0

סמסטר 2

מס' הקורסשם הקורסה'ת'/פמ'נק'
206574טכנולוגיות בניה 322-3.0
206574הכנה למחקר אדריכלי2--2.0
סה"כ חובה5.0
בחירה מחייבת מקבוצת סטודיו נושאי-10-5.0
קורס עיוני בעל זיקה לסטודיו3--3.0
בחירה מחייבת מתוך קבוצה ג-3 חברה ורוח3--3.0
בחירה חופשית4.0
סה"כ20.0

סמסטר 3

מס' הקורסשם הקורסה'ת'/פמ'נק'
206403תשתיות עירוניות וארציות2--2.0
206964הליכי רישוי הבניה וכללי המקצוע2--2.0
206101אדריכלות חוקרת2--2.0
206111סטודיו 9 - פרויקט גמר-10-5.0
סה"כ חובה11.0
בחירה מחייבת מקבוצה ג-3 חברה ורוח3--3.0
בחירה מחייבת מקבוצה ב-3 טכנולוגיה ומדעים22-3.0
בחירה חופשית3.0
סה"כ20.0

סמסטר 4

מס' הקורסשם הקורסה'ת'/פמ'נק'
206403סטודיו 10 – פרויקט גמר-10-5.0
סה"כ חובה5.0
בחירה חופשית15.0
סה"כ20.0

הערות

 1. ראו הערות 2, 3, 4, 5, בתכנית הלימודים לתואר "מוסמך למדעים במדעי הארכיטקטורה" .
 2. ממוצע אקדמי תקין של סטודנט בבית הספר לתארים מתקדמים הוא 75. ציון עובר הוא 65.
 3. מתוך מכסת הנקודות המיועדות בתוכנית הלימודים למקצועות בחירה, רשאי סטודנט ללמוד בהיקף של עד 10 נקודות ("בחירה חופשית") מקצועות מתקדמים מפקולטות אחרות בטכניון או באוניברסיטה אחרת (אלה האחרונים באישור יו"ר תת הועדה ללימודים מתקדמים בפקולטה ובתאום עם מזכירות לימודי הסמכה של הפקולטה ומזכירות לימודים מתקדמים של הטכניון).
 4. סטודנט יהיה רשאי ללמוד סטודיו נושאי אחד בלבד מכל נתיב של המסלול לארכיטקטורה.

מקצועות בחירה מחייבת

מקרא: ה'– הרצאה, ת'– תרגיל,פ'-פרויקט, מ'-מעבדה, נק'-נקודות

קבוצת סטודיו נושאי

מס' הקורסשם הקורסה'ת'/פמ'נק'
206171סטודיו נושאי ראשון105.0
206172סטודיו נושאי שני105.0
206173סטודיו נושאי שלישי105.0
206174סטודיו נושאי רביעי105.0
206175סטודיו נושאי חמישי105.0
206176סטודיו נושאי שישי105.0
הערה
קורסי הסטודיו הנושאי משותפים להסמכה וללימודים מתקדמים. במסגרת לימודיו לתואר ראשון ולתואר שני מקצועי בארכיטקטורה ילמד הסטודנט סטודיו נושאי אחד בלבד מכל נתיב (אדר' ירוקה, עצוב עירוני, אדר' דיגיטלית, הסטוריה/תיאוריה, שימור).

קבוצת קורסים עיוניים תומכי סטודיו

מס' הקורסשם הקורסה'ת'/פמ'נק'
206012נושאים נבח' בעיצוב עירוני 133.0
206011נושאים נבח' בעיצוב עירוני 233.0
206010נושאים נבח' בהיסטוריה ותיאוריה 133.0
206009נושאים נבח' בהיסטוריה ותיאוריה 233.0
206007נושאים נבח' בארכ' ירוקה 133.0
206008נושאים נבח' בארכ' ירוקה 233.0
206006נושאים נבח' באדר' דיגיטלית 133.0
206005נושאים נבח' באדר' דיגיטלית 233.0

קבוצת ג-3 חברה ורוח

מס' הקורסשם הקורסה'ת'/פמ'נק'
206730המאבק על המרחב33.0
206940סוגיות פילוסופיות בהקר אדריכלי33.0
206952ההיסטוריה של המגורים33.0
206953חשיבה כלכלית בתכנון ואדריכלות33.0
206954ההיסטוריה של העיר33.0
206955שימור המורשת הבנויה33.0
206095הפוליטיקה של האדריכלות הישראלי33.0

מקצועות בחירה

קורסים בלימודים מתקדמים במסלול לארכיטקטורה, במסלולים האחרים בפקולטה ובמסלולים אחרים ללימודים מתקדמים בטכניון, בהתאם לנוהלים של בית הספר ללימודים מתקדמים.

התמחות

המסלול לתואר "מגיסטר בארכיטקטורה ובינוי ערים 1" מאפשר התמחות בכ"א מ-5 הנתיבים של המסלול. סטודנט יהיה זכאי לציון התמחותו (בתעודה נפרדת) אם צבר 22 נקודות בלימודי מוסמכים במסגרת נתיב מסוים, כולל קורסים עיוניים, סטודיו נושאי וקורס עיוני נילווה ו/או פרוייקט גמר בנתיב.

לימודים לתואר "מגיסטר לארכיטקטורה ובינוי ערים MArch2 "

תכנית זו מיועדת לבעלי תואר ראשון מקצועי (חמש שנתי ) בארכיטקטורה המעוניינים להרחיב ולהעמיק את בסיס השכלתם המקצועית על מנת לשפר את תפקודם בפרקטיקה התכנונית או בתפקידים מקצועיים אחרים.

דרישות קבלה

הלומדים לקראת תואר זה נדרשים ללמוד מקצועות מתקדמים בהיקף של 40 נקודות, שבתוכם כלולה עבודה מורחבת בהיקף של 3 נקודות כתוספת לאחד הקורסים/פרויקטים שנלמדו.

השלמות

"מגיסטר לארכיטקטורה ובינוי ערים 2 עם התמחות בארכיטקטורה ירוקה" M.Arch2

התוכנית מיועדת להרחיב ולהעמיק את בסיס השכלתם המקצועית של הארכיטקטים ואת תפקודם בפרקטיקה התכנונית, או בתפקידים מקצועיים אחרים הקשורים לנושא של "ארכיטקטורה ירוקה". התכנית תכשיר ארכיטקטים בעלי ראיה מערכתית רחבה של מכלול ההיבטים הרלוונטיים לפעילות בתחומי "הארכיטקטורה הירוקה".

דרישות הלימוד דומות לאלו שבלימודים לתאר "מגיסטר למדעים בארכיטקטורה ובינוי ערים 2 לעיל.

לימודים לתואר "מגיסטר למדעים בארכיטקטורה" MSc in Architecture

מטרת הלימודים בתכנית זו היא להקנות ידע אדריכלי מתקדם ויכולת מחקרית בתחומים נבחרים של הארכיטקטורה והעיצוב העירוני. התכנית מורכבת מלימוד מקצועות ומעבודת מחקר ומציעה מגוון מקצועות והנחיית מחקר לתואר מגיסטר (בהיקף 20 נקודות) או עבודת גמר (בהיקף 12 נקודות) בנתיבי ההתמחות והמחקר של המסלול.
התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון חמש שנתי או תואר שני מקצועי בארכיטקטורה מהטכניון (או בלבעלי תארין שווי ערך ממוסדות מוכרים אחרים).

בעלי תואר ראשון חמש שנתי בנתיב מחקר או פרויקטיידרשו ללמוד 24 נקודות במקצועות מתקדמים (32 נקודות בנתיב עבודת גמר). בעלי תואר מקצועי שני יידרשו ללמוד 16 נקודות במקצועות מתקדמים (24 נקודות בנתיב עבודת גמר). במקרים מיוחדים רשאית הוועדה המסלולית להפחית את מכסת הנקודות עד למינימום של 18 נקודות מתקדמים.

מלבד מקצועות הלימוד הכלולים בסיווג הנ"ל המוצעים במסלול לארכיטקטורה, ניתן לבחור מקצועות אחרים בפקולטה וכן מקצועות לימוד בפקולטות וביחידות אחרות של הטכניון, בהתאם לנוהלי בית הספר לתארים מתקדמים. בחירת מקצועות הלימוד בהכוונת המנחים נעשית באופן פרטני, לפי שיקולי עניינו האקדמי והתמחותו של המשתלם, ובהתאמה אישית לנושא עבודת המחקר או הפרויקט. קיימת חובה לצבור לפחות 8 נקודות במקצועות המסלול לארכיטקטורה ובינוי ערים.

תנאי קבלה

לתכנית הלימודים "מגיסטר למדעים בארכיטקטורה" יכולים להגיש מועמדות מוסמכי תואר מקצועי ראשון בארכיטקטורה במסלול חמש שנתי, ובעלי תואר מקצועי שני בארכיטקטורה, אשר ממוצע הישגיהם בלימודי התואר המקצועי הוא מעל 85. סטודנטים בעלי ממוצע בין 80 ל-85 יוכלו להתקבל כתלמידים על תנאי, לאחר דיון בוועדת הקבלה של המסלול.

בוגרים שלא סיימו לימודיהם בטכניון מתבקשים להציג מדרג (=מיקום במחזור) הממקם אותם ב-30% העליונים. מועמדים מתבקשים להגיש מסמך הצהרות כוונות קצר. המסמך, בהיקף של לא יותר מעמוד אחד, יסביר את רקע המועמד, כוונות וציפיות מהלימודים ותחום התמחות מתוכנן. הפקולטה מעוניינת לעודד סטודנטים מצטיינים במיוחד, בעלי ממוצע מעל 90, להירשם לתארים גבוהים, על ידי מתן מלגות בתנאים מיוחדים.

לימודים לתואר "מגיסטר למדעים בארכיטקטורה – בינוי ערים" (עיצוב עירוני)

מטרת התכנית ללהקנות לאדריכלים תשתית עיונית בבינוי ערים, אשר תכלול: תיאוריות של בינוי ערים, ניתוח חזות העיר ומורפולוגיה עירונית, היסטוריה של בינוי ערים, מערכות תפקוד עירוניות, תהליכי פיתוח ושיקום עירוני, יחס אדם סביבה, שימושי מחשב בבינוי ערים וחקר אירועים בבינוי ערים.

תנאי הקבלה

כמו לתכנית הלימודים ל"מגיסטר למדעים בארכיטקטורה".

דרישות הלימוד

מספר הנקודות הנדרש הוא 44 נקודות על פי החלוקה כדלקמן:
10 נקודות מקצועות חובה
14 נקודות מקצועות (22 לבוחרים בנתיב עבודת גמר)
20 נקודות מחקר או פרויקט, או 12 בנתיב עבודת גמר

מקצועות הליבה הנם:
206931 – גישות עכשוויות לעיצוב עירוני
207045 – הכנה לתהליך מחקר
207342 – גיאוגרפיה עירונית
207343 – יסודות העיצוב העירוני

סטודנטים אשר למדו את מקצועות החובה במסגרת התואר הראשון, ידרשו ללמוד 36 נקודות בלבד.

לימודים לתואר "מגיסטר למדעים"

מטרת התכנית היא להכשיר חוקרים שאינם בעלי תואר ראשון מקצועי בארכיטקטורה, במחקר המשיק לתחומם בארכיטקטורה ו/או עיצוב עירוני.

יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון במדעי הארכיטקטורה, באדריכלות נוף, בהנדסה או במדעים, בעלי הישגים גבוהים מאד (ממוצע מעל 85), ובעלי תואר ראשון במדעי החברה והרוח (בדירוג 10%העליונים ביחס לסטודנטים אחרים במחזור שלהם.

דרישות הלימוד

בעלי תואר ראשון 4 שנתי במדעי האדריכלות, החברה והרוח, באדריכלות נוף, בהנדסה, במדעים או באמנויות, נדרשים ללמוד מקצועות מתקדמים בהיקף של 24 נקודות, וכן לבצע עבודת מחקר בהיקף של 20 נקודות (או ללמוד מקצועות בהיקף 32 נקודות ועבודת גמר בהיקף של 12 נקודות).

בעלי תואר ראשון 3 שנתי נדרשים ללמוד מקצועות מתקדמים בהיקף של 30 נקודות, וכן לבצע עבודת מחקר בהיקף של 20 נקודות (או ללמוד מקצועות בהיקף 38 נקודות ועבודת גמר בהיקף של 12 נקודות).

השלמות

מוסמכי תואר 4-שנתי באדריכלות נוף, בהנדסה ובמדעים (להוציא מדעי הארכיטקטורה) נדרשים להשלמות בלימודי הסמכה בארכיטקטורה בהיקף של 10 נקודות.
מוסמכי תואר 3-שנתי נדרשים להשלמות כנ"ל בהיקף של 20 נקודות.
מוסמכי אדריכלות נוף נדרשים להשלמות בהיקף של 6 נקודות.
ייתכנו דרישות השלמה נוספות בהתאם לרקע של המועמד.

מוסמכי תואר במדעי החברה והרוח ובאמנויות נדרשים להשלמות בלימודי הסמכה בארכיטקטורה בהיקף של 15 נקודות, מתוכם ניתן ללמוד 6 נקודות הסמכה.

ייתכנו דרישות השלמה נוספות בהתאם לרקע של המועמד.

התמחות בשימור מבנים ואתרים

תכנית זו לא תיפתח בשנת תשע"ז

התמחות מתמקדת בשלושה אפיקים עיקריים:

 1. ההיסטוריה של האדריכלות מהמאה ה-19 ועד ימינו תוך שימת דגש על מאפייני טכנולוגיות הבנייה המסורתיות והמודרניות.
 2. מקצועות תיאורטיים מתחום השימור: היסטוריה ופילוסופיה של השימור, תיעוד מבנים ואתרים, היבטים ציבוריים וחברתיים, היבטים משפטיים וכלכליים, תיירות וניתוח תוכניות שימור וממשק של מרקמים היסטוריים.
 3. מקצועות טכנולוגיים מתחום השימור: בלייה ופתולוגיה, טכנולוגיה של שימור אבן וטיח, שיטות ניקוי, ייצוב מבנים היסטוריים ושיטות בידוד ואיטום.

דרישות הלימוד

ללומדים לקראת תואר "מגיסטר לארכיטקטורה ובינוי ערים II" עם התמחות בשימור:
מספר הנקודות הנדרש הוא 40 נקודות, על פי החלוקה כדלקמן:

 • 18 נקודות מקצועות חובה מתחום ההיסטוריה, התיאוריה והטכנולוגיה של השימור.
 • 19 נקודות מקצועות בחירה מתחום השימור.
 • 3 נקודות עבודה מורחבת כתוספת לאחד הקורסים/פרויקטים שנלמדו.

התמחות בארכיטקטורה ירוקה

התוכנית מיועדת להרחיב ולהעמיק את בסיס השכלתם המקצועית של הארכיטקטים ואת תפקודם בפרקטיקה התכנונית, או בתפקידים מקצועיים אחרים הקשורים לנושא של "ארכיטקטורה ירוקה". התכנית תכשיר ארכיטקטים בעלי ראיה מערכתית רחבה של מכלול ההיבטים הרלוונטיים לפעילות בתחומי "הארכיטקטורה הירוקה".

דרישות הלימוד דומות לאלו שבלימודים לתאר "מגיסטר למדעים בארכיטקטורה ובינוי ערים II לעיל.

לימודים לתואר דוקטור (במסלול לארכיטקטורה ובמסלול לארכיטקטורה – בינוי ערים)

תואר זה מציין הישגי ידע ברמה גבוהה וכושר מחקר עצמאי ומקורי בתחום הארכיטקטורה ובינוי הערים. הלימודים מיועדים לבעלי תואר "מגיסטר למדעים בארכיטקטורה" ו"מגיסטר למדעים בארכיטקטורה – בינוי ערים" מהטכניון, או לבעלי תואר שני מחקרי שקול, בעלי הישגים אקדמיים קודמים מעולים (בדרך כלל נדרש ממוצע כולל מעל 90, או הישגים בולטים אחרים שיאושרו על ידי ועדת המסלול). התנאי להרשמה ללימודים לתואר דוקטור הוא מציאת מנחה, והכנת מסמך המתאר את תחום המחקר. מסמך זה יובא לדיון בפני ועדת המסלול. רק לאחר אישור תחום המחקר והמנחה על ידי הוועדה יתקבלו המועמדים ללימודי הדוקטורט.

ההשתלמות לתואר דוקטור ממוקדת בעבודת המחקר ובהכנת החיבור. רכישת ידע נוסף נעשית ברוב המקרים בדרך לימוד עצמי מונחה וקריאה מודרכת בתחומים ובשטחים המותנים על ידי נושא המחקר ותכניתו.

בנוסף לדרישות הנקבעות על ידי ביה"ס לתארים מתקדמים בטכניון, קיימת דרישה ללימוד פורמלי של מקצועות מסויימים, לפי הצורך ולפי המקרה, בהיקף של 6 נקודות לימוד לפחות.

נושאי המחקר, ובדיעבד נושאי הידע הנוסף, ייבחרו מתוך קשת רחבה של תחומים ושטחים.

מסלול לתואר דוקטור בלימודי הסביבה

מתקבלים סטודנטים בעלי תואר שני בהישגים גבוהים, מתחומים שונים, המעוניינים לעסוק במחקר המשיק לתחומם הם ולתחום הסביבה.

המסלול לתכנון ערים ואזורים

במסלול לתכנון ערים ואזורים קיימים שני נתיבים לתואר שני ושני מסלולים לתואר שלישי:

 • נתיב לימודים עם תזה, המוביל לתואר "מגיסטר למדעים בתכנון ערים ואזורים"
 • נתיב לימודים ללא תזה, המוביל לתואר "מגיסטר לתכנון ערים ואזורים"
 • מסלול לתואר "דוקטור לפילוסופיה" בתכנון ערים ואזורים
 • מסלול לתואר "דוקטור לפילוסופיה" בלימודי הסביבה

לימודים לתואר "מגיסטר למדעים בתכנון ערים ואזורים"

מטרת תכנית הלימודים לתואר שני היא להקנות לסטודנטים הכשרה מקצועית בתכנון ערים ואזורים ולתת בידיהם את הידע והכלים המקצועיים הדרושים לעיצוב מדיניות וקבלת החלטות בתחומים השונים שבהם עוסק התכנון העירוני והאזורי.

המסלול לתכנון ערים ואזורים מעניק הכשרה כוללנית בתכנון ומציע מגוון של מקצועות בתחומים של כלכלה עירונית, נדל"ן, מדיניות קרקעית, אקולוגיה ואיכות הסביבה, סוציולוגיה עירונית, פסיכולוגיה סביבתית, היבטים מינהליים ומשפטיים, שימושי קרקע ותחבורה, תיאוריה ואידיאולוגיה בתכנון. מוצע מגון רחב של נושאים לעבודות מחקר בתחומי תכנון העשויים להתאים לשטחי התעניינות שונים של הסטודנטים.

בוגרי המסלול מועסקים על ידי גופים ציבוריים ופרטיים, שביניהם: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מנהל מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית, ארגונים לאיכות הסביבה, יזמי פיתוח פרטיים ומשרדי תכנון פרטיים. בוגרים אחרים נקלטו באוניברסיטאות ובמכוני מחקר. מכיוון שההכשרה במסלול מקנה כלים שימושיים לקבלת החלטות מסוגים שונים, ניתן למצוא בוגרים בתחומים מגוונים של תכנון בנושאי כלכלה, סביבה, רווחה, חינוך ועוד.

תנאי הקבלה

מתקבלים מועמדים אשר סיימו את לימודיהם לתואר ראשון בשטחים רבים ומגוונים שביניהם: ארכיטקטורה, הנדסה, כלכלה, גיאוגרפיה, סוציולוגיה, מדעי המדינה, פסיכולוגיה, משפטים, עבודה סוציאלית, ביולוגיה, חקלאות ושטחים אחרים המביאים לידי ביטוי את אופיו הרב-דיסציפלינרי של מקצוע תכנון ערים ואזורים. תנאי הקבלה הוא ציון בדרך כלל ממוצע 83 לפחות, אך הקבלה למסלול היא תחרותית, על פי מספר המקומות, ועל פי שאיפת המסלול לייצוג רחב של רקעים. סף הקבלה עשוי להיות אף גבוה יותר.

דרישות הלימוד

 1. מספר נקודות הצבירה להשלמת התואר מגיסטר מתבסס על רקע הסטודנט ומספר שנות הלימוד אותן השלים עד קבלתו לתכנית, כמפורט בטבלה בהמשך.
 2. בתכנית הוגדרו מספר מקצועות בהיקף של 10 נקודות כמקצועות קדם (יסוד). מקצועות אלה לא יחשבו במניין הנקודות הנדרשות לתואר השני. סטודנטים אשר למדו מקצועות אלה במסגרת התואר הקודם יקבלו עליהן זיכוי. סטודנטים אשר לא למדו מקצועות אלה ידרשו ללמוד אותם בנוסף למכסת הנקודות שנקבעה לתואר השני.
 3. הדרישות הלימודיות כוללות 4 קורסי חובה (סה"כ 12 נקודות), 3 "אולפנים" (פרויקטים – סה"כ 12 נקודות) למעט ארכיטקטים אשר ידרשו ללמוד רק 2 אולפנים (8 נקודות) ומספר משתנה של קורסי בחירה.
 4. כל סטודנט בנתיב זה נדרש להכין מחקר-תזה או פרויקט-תזה (שמשקל כל אחד מהם הוא 20 נקודות) או עבודת גמר (שמשקלה 12 נקודות ובחירה בה מחייבת קורסים נוספים בהיקף של 8 נקודות).

לימודים לתואר "מגיסטר לתכנון ערים ואזורים"

בנתיב ללא תזה – מכסת הלימודים המלאה כוללת 4 קורסי חובה (סה"כ 12 נקודות) שלושה אולפנים (סה"כ 12 נקודות) ומספר משתנה של קורסי בחירה. מספר הנקודות הנדרש לסיום התואר מגיסטר משתנה בהתאם לרקע ממנו הגיעו הסטודנטים. במניין הנקודות הכולל בנתיב ללא תזה, כאמור לעיל, חובה על הסטודנטים ללמוד קורס בן 5-6 נקודות – שמהווה "דרישת גמר".

הלימוד יכול שיעשה במסגרת כתיבת פרויקט גמר בהנחיית אחד המורים בהיקף של 5-6 נקודות, או לחלופין יורכב מהרחבה של קורס בחירה סמינריוני שנלמד על ידי הסטודנט, כאשר עבודת ההרחבה בהנחיתו של מורה המקצוע תהיה בהיקף של 2-3 נקודות, באמצעות "סמינר מתקדם בתכנון ערים ואזורים" (מספר 209300 ) המיוחד לנתיב זה.

התוכנית מאפשרת מגמות התמחות אפשריים לסטודנטים המעוניינים בכך. מגמות ההתמחות כוללים מגוון מקצועות בחירה הקיימים בתוכנית בחיזוק מקצועות בחירה מתאימים מפקולטות אחרות. המקצועות השונים אוגדו בשלושה אשכולות התמחות נפרדים.

לחלופין הסטודנטים רשאים לבחור במגמה רב-תחומית הכוללת תמהיל מאוזן של התחומים השונים.

מסלולי ההתמחות המוצעים הם כדהלן:

 • התמחות בכלכלה ופיתוח מקרקעין
 • התמחות בדיור ופיתוח קהילתי
 • התמחות במדיניות ותכנון סביבתי
 • או לחלופין לבחור בהכשרה רב תחומית.

בחירת התמחות מבין שלושת ההתמחויות המוצעות, תחייב את הסטודנט בלימוד מקצועות מאשכול ההתמחות שבחר בהיקף לפחות של 20 נקודות מתוך היצע המקצעות המוצעים באשכול ההתמחות.

כמו כן, מוצעת למתעניינים במסלול תכנית לימודים לתואר מגיסטר בתכנון ערים ואזורים בשם עתידים : צוערים לתכנון ובניה.

התכנית מנוהלת על ידי עמותת עתידים ומנהל התכנון במשרד הפנים. פרטים נוספים באתר עתידים.

הדרישות הלימודיות במסלול לתואר "מגיסטר למדעים בתכנון ערים ואזורים"

רקע לימודינקודות במקצועות קדם**נקודות מתקדמים
ללא תזהעם תזה
תואר 3 שנתי (מדעי החברה, הטבע ו כו' )*103050
תואר במשפטים (3.5 שנתי)102747
תואר 4 שנתי (אדריכלות נוף, הנדסה וכו' )*102444
תואר 5 שנתי בארכיטקטורה *102040
* יתכנו דרישות השלמה נוספות בהתאם לרקע של המועמד.
** סטודנטים שלמדו מקצועות אלה במסגרת התואר הקודם יקבלו זיכוי במקצועות הליבה.

לימודים לתואר דוקטור

במסגרת לימודים לתארים מתקדמים מוצעת גם השתלמות לתואר דוקטור. תואר זה מציין הישג לימודי ברמת הצטיינות וכושר לעריכת מחקר עצמאי בתחום ההתמחות. על המועמדים להיות בעלי תואר מגיסטר למדעים בתכנון ערים ואזורים של הטכניון או תואר שקול של מוסד אקדמי מוכר אחר, שהשיגו רמה גבוהה מאוד בהשתלמותם לתואר מגיסטר ושהוכיחו את כושרם למילוי הדרישות לתואר דוקטור. בדרך כלל התנאי להתקבל ללימודים לתואר דוקטור במסלול לתכנון ערים ואזורים הוא מציאת מנחה מבין המורים במסלול והסכמה עימו/ה על תחום המחקר.

סטודנטים הממלאים אחר דרישות הקבלה מתקבלים במעמד של "סטודנט מן המניין". הסטודנטים יידרשו להגיש את הצעת מחקר המלאה בתוך 15 חודש מאז קבלתם ללימודים ולעמוד בבחינת מועמדות.

מועמדים בעלי תואר שני בהישגים גבוהים, מתחומים שונים (שאינם בעלי תואר שני בתכנון ערים ואזורים) המעוניינים להתקבל ללימודים לתואר דוקטור במסלול לתכנון ערים, יתקבלו במעמד של סטודנט "משלים" ויידרשו למקצועות השלמה בתחום תכנון ערים בנוסף למקצעות בתחום המחקר שלהם. על מנת לעבור למעמד של סטודנט מן המניין על משתלמים אלה להשלים ברמה טובה חלק ניכר מהקורסים שהוטלו עליהם (כ-28 נקודות). המעבר תלוי גם בהמלצת המנחה ובשיקול דעתה של ועדת תארים מתקדמים במסלול. עם קבלתם כסטודנטים מן המניין יידרשו להגיש את הצעת מחקר המלאה בתוך 15 חודש ולעמוד בבחינת מועמדות.

בקשות להירשם לתואר דוקטור מתקבלות במשך כל השנה.

מסלול לתואר דוקטור בלימודי הסביבה

מתקבלים סטודנטים בעלי תואר שני בהישגים גבוהים, מתחומים שונים (שאינם בעלי תואר שני בתכנון ערים ואזורים), המעוניינים לעסוק להמשיך בתחומיהם הם, אך לערוך מחקר בנושא המחבר בין תחום האם שלהם לבין תכנון ערים. מספר הנקודות לכל מועמד יקבע ע"י ועדת המסלול, בהתאם לנושא המחקר. תנאי מקדים לקבלה למסלול הוא מציאת מנחה מבין המורים והסכמה עימו/ה על תחום המחקר.

סטודנטים הממלאים אחר דרישות הקבלה מתקבלים במעמד של "סטודנט מן המניין". הסטודנטים יידרשו להגיש את הצעת מחקר המלאה בתוך 15 חודש מאז קבלתם ללימודים ולעמוד בבחינת מועמדות.

בקשות להירשם לתואר דוקטור מתקבלות במשך כל השנה.

המסלול לעיצוב תעשייתי

העיצוב התעשייתי, כמקצוע וכמרכיב תרבותי, עובר שינויים משמעותיים ביותר, הבאים לידי ביטוי בעיקר בטשטוש הגבולות של פעילות העיצוב המסורתית והבנת החשיבות האסטרטגית של פעילות העיצוב בהתפתחות ובצמיחה החברתית והכלכלית.

שינוי זה דורש ידע רחב הכולל: הבנה בכלכלה, בשיווק ובנושאים טכנולוגיים, כמו גם הכרת שיטות מתקדמות לפתרון בעיות וקבלת החלטות, ושליטה בגורמי אנוש לשם התאמת המוצר למשתמש. בתנאים כה מורכבים דרושה עבודה בין-תחומית עתירת ידע ורבת מומחיות.

מדרישות אלה נגזר אפיה הבין-תחומי של התכנית לעיצוב תעשייתי בטכניון, הקולטת לשורותיה סטודנטים מתחומים שונים הלומדים לעבוד בשיתוף פעולה הדוק. התכנית מאפשרת לימודים מתקדמים והתמחות בתחומים שונים הרלוונטיים לעיצוב תעשייתי ברמה גבוהה ובאורינטציה טכנולוגית וניהולית. האופי הבין-תחומי של הפעילות בתכנית פועל כזרז לביצוע פעילות מחקר ופיתוח רב-תחומי, מקבץ מומחים מפקולטות שונות בטכניון, תוך חיזוק הקשרים עם התעשייה.

בוגרי התכנית צפויים להשתלב בדרגים בכירים בתעשייה, במסגרות ארגוניות ציבוריות ופרטיות ובמשרדי עיצוב ותכנון, או לעסוק במחקר ולהוביל את העשייה העיצובית.

לימודים לתואר "מגיסטר למדעים בעיצוב תעשייתי"

תנאי הקבלה

יכול להגיש מועמדות בעל תואר ראשון ארבע-שנתי ממוסד להשכלה גבוהה מוכר באחד מהשטחים הבאים: עיצוב תעשייתי, ארכיטקטורה, הנדסה או תכנית אחרת שוות ערך. במקרים מיוחדים תישקל קבלתו של מועמד בעל תואר במקצוע אחר כגון אמנות, פסיכולוגיה, מדעים וכו'. מועמד בעל תואר ראשון תלת-שנתי יוכל להתקבל, במקרים מסוימים, כסטודנט משלים.

בנוסף לדרישות הקבלה הטכניוניות הרגילות, חלות דרישות נוספות: ראיון קבלה על ידי ועדת קבלה, לשם הערכת הכישורים, האורינטציה, המוטיבציה וסיכויי ההצלחה של המועמד. בנוסף להישגים אקדמיים גבוהים, יהיה על המועמד להוכיח כישורים מקצועיים באחת הצורות הבאות: תיק עבודות, דוחות מחקר, תיאור ניסיון עבודה רלוונטי, מכתבי המלצה ממקור אקדמי ו/או ממקום העבודה.

דרישות הלימוד

מבנה התכנית ותכניה נקבעו על סמך היכרות עם תכניות לימוד במסגרות מקבילות ברחבי העולם, היכרות עם הרקע האקדמי של המועמדים ועל סמך ניתוח צרכי התעשייה בתחום זה, בהווה ובעתיד.

תכנית הלימודים כוללת מקצועות קדם ובנוסף 46 נקודות מתוך סל המקצועות בתכנית, על פי המרכיבים הבאים:

 • מקצועות קדם/השלמה – מתוכם יידרש הסטודנט ללמוד את הנחוץ לו, לאור הרקע בלימודיו הקודמים ובעבודה. היקף מקצועות הקדם/השלמה הוא 24 נקודות לפחות לבוגרי תואר תלת-שנתי. את מקצועות הקדם יהיה על הסטודנט להשלים תוך שני הסמסטרים הראשונים להשתלמותו.
 • מקצועות גרעין – בהיקף של 10 נקודות לפחות, מתוכם יידרש הסטודנט לבחור במספר מסוים של מקצועות שיתאימו לצרכיו, לאחר אישור המנחה.
 • מקצועות בחירה – בהיקף של 10 נקודות לפחות, בהם ישלים הסטודנט את הכשרתו העיונית בתחום/ים שיבחר להתמחותו.
 • סטודיו – בהיקף של 6 נקודות – לאור האופי האינטגרטיבי של מלאכת העיצוב והרקע המגוון של הסטודנטים, תוטלנה, בנוסף למשימות אינדיווידואליות, גם משימות פיתוח של פרויקטים בעבודת צוות.
 • מחקר או פרויקט שמשקלם 20 נקודות, או עבודת גמר שמשקלה 12 נקודות + 8 נקודות לימוד נוספות יידרשו להשלמת התואר.

לימודים לתואר "מגיסטר לעיצוב תעשייתי"

ניתן להשתלם לתואר מגיסטר לא תזה בעיצוב תעשייתי.

לימודים לתואר דוקטור במסגרת התכנית לעיצוב תעשייתי

תנאי הקבלה

 • יכולים להגיש מועמדות בוגרי תואר שני מחקרי בעיצוב תעשייתי או בתחום רלוונטי אחר (כפי שיקבע על ידי ועדת המסלול) מהטכניון או תואר שקול של מוסד אקדמי מוכר אחר, שהשיגו רמה גבוהה מאוד בהשתלמותם לתואר מגיסטר.
 • ציון ממוצע 90 לפחות במקצועות התואר השני, וציון 90 לפחות בתזת הגמר.
 • שתי המלצות לפחות, ממרצים מהטכניון או מאוניברסיטאות אחרות, או מומחים במקצוע, רצוי בעלי תואר אקדמי גבוה. אחד הממליצים יהיה המנחה בתזת המגיסטר.
 • מועמדים בעלי תואר שני בתחומים אחרים בעלי רלוונטיות למחקר יתקבלו רק לאחר לימודי השלמה.

לימודי השלמה

מועמדים שאינם בעלי תואר שני בעיצוב תעשייתי או בתחום דומה, יידרשו בלימודי השלמה בהיקף מרבי של 14.5 נקודות בהתאם לרקע שלהם.

דרישות הלימוד

מספר הנקודות הנדרש יהיה 10 לפחות בהתאם לתחום התזה המוצעת. המקצועות יכללו קורס בתיאוריית המחקר ( פילוסופיה של המדע – 2 נקודות), לפחות קורס אחד של שיטות מחקר וסטטיסטיקה (בהתאם להיצע ולתחום המחקר הספציפי – 3 נקודות) ועוד 2-3 קורסים בהתאם לתחום המחקר ולידע הקודם של המועמד. בנוסף יידרשו הסטודנטים בכל הדרישות האחרות בלימודי הדוקטורט, בהתאם לתקנות בית הספר לתארים מתקדמים.

המסלול לאדריכלות נוף

הקדמה

אדריכלות הנוף צוברת תנופה רבה ברחבי העולם. הדגש הגלובלי הנוכחי על נושא הקיימות מיקם את אדריכלות הנוף בחזית שיח התכנון העכשווי, תוך הצבת אתגרים מחקריים ומקצועיים חדשים. התכנית המוצעת מדגישה הכשרת כוח אדם מתמחה, והכשרה מחקרית בתחום אדריכלות הנוף.

יעדי התכנית ותכניה

התכנית תעסוק בחידושים התאורטיים והמעשיים המתגבשים כיום בעולם בתחום אדריכלות הנוף במטרה להטמיע ידע זה בפרקטיקה ובמחקר המקומי ותוך התייחסות לתנאים המיוחדים של הארץ.

התכנית תדגיש תחומים המהווים את הבסיס התיאורטי והערכי לאדריכלות הנוף בארץ, ותזהה תחומי מחקר באדריכלות נוף שיהוו תרומה משמעותית לפרקטיקה המקומית.

היסטוריה ותאוריה של ייצור המרחב הישראלי. בשעה שהנוף הופך למושא מרכזי למחקר בתחומי הארכיטקטורה, הגיאוגרפיה, האנתרופולוגיה, מדעי הסביבה והאומנויות, עדיין לא קיימת מסגרת אקדמית למחקר דומה בתחום אדריכלות הנוף וכל שכן בדגש על המרחב הישראלי. התכנית תתמקד בהיסטוריה של ייצור הנוף המקומי, ובקשרי הגומלין שבין עיצוב הנוף ותחומי ידע אחרים. (התכנית תפעל תוך שיתוף פעולה עם הנתיבים המקבילים בתכנית התואר השני בארכיטקטורה בפקולטה, ותשאף ליצירת שיתופי פעולה עם תכניות ללימודי תרבות וגיאוגרפיה מחוץ לטכניון).

מערכות טבעיות כבסיס ליצירת סביבה מקיימת

לימוד המערכות הטבעיות, ערכיותן ופגיעותן יהווה בסיס למחקר בנושאים מגוונים כגון: אקולוגיה של הנוף, שימור מגוון מינים ובתי גידול, ושילוב מערכות תשתית ארציות ואזוריות ברמה האסטרטגית והפיסית. (התכנית תפעל תוך שיתוף פעולה עם המסלול לתכנון ערים ואזורים בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ועם הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון).

תכנון ועיצוב המרחב הציבורי

בעידן בו העירוניות הופכת לצורת החיים הדומיננטית בעולם, משתנה דמות המרחב הציבורי כמו גם תפקידיו המסורתיים. התכנית תתמקד במרחב הציבורי כזירה למחקר ולהתערבות, תוך התייחסות ליחסי הגומלין בין האקולוגיה והחברה העירוניות במציאות הישראלית. (התכנית תפעל תוך שיתוף פעולה עם הנתיבים המקבילים בתכנית התואר השני בארכיטקטורה, עם המסלול לתכנון ערים ואזורים בפקולטה ועם הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון).

מבנה התכנית

קהל היעד
התכנית מיועדת לבוגרי המסלול לאדריכלות נוף בעלי תואר B.L.A ולסטודנטים בוגרי המסלול לארכיטקטורה בעלי תואר B. Arch, כמו כן יתקבלו בעלי תואר ראשון במקצועות ההנדסה ומקצועות אחרים בעלי זיקה לאדריכלות נוף.

דרישות הלימוד
התכנית מושתתת על 3 מרכיבים: מקצועות ליבה; מקצועות בחירה על פי תחומי ההתמחות; תזה מחקרית או פרויקט תזה בדגש תכנוני/עיצובי. הקף התכנית 44 נקודות אקדמיות לפי הפרוט הבא:

מקצועות ליבה – 10 נק'
מקצועות בחירה – 14 נק'
תזה/ פרויקט תזה – 20 נק'
סה"כ – 44 נק'

מידע נוסף

מזכירות תארים מתקדמים של הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים:

טל': 04-8294285
פקס: 04-8294617
iritg@ar.technion.ac.il
הפקולטה לארכיטקטורה

התכנית לעיצוב תעשייתי נלמדת גם בתל-אביב: טל' 03-6966662 שלוחה 2

התכנית עם התמחות בשימור מבנים ואתרים נלמדת גם בתל-אביב: טל' 03-6966662 שלוחה 6