הפקולטה להנדסה ביורפואית

מנחים בפקולטה

הפקולטה להנדסה ביורפואית היא יחידה רב-תחומית, בה עוסקים ביישום של שיטות הנדסיות וידע טכנולוגי בשטחי ההנדסה הביו-רפואית השונים.

הפקולטה להנדסה ביו-רפואית מציעה תכניות השתלמות לתואר מגיסטר ולתואר דוקטור, לסטודנטים המעוניינים לשלב שיטות מחקר, פיתוח ותכן הנדסיים, בכל תחומי ההנדסה ביו-רפואיים. המחלקה מציעה קורסים ושטחי מחקר רבים ועדכניים בתחומים עיוניים וניסויים. במחלקה מעבדות מתקדמות בבתחום רחב של נושאים מתקדמים. תוכניות ההשתלמות מיועדות לבוגרי תואר ראשון/שני בפקולטות ההנדסיות, בפקולטות למדעים (מדעי המחשב, פיסיקה, מתמטיקה וכימיה) ולבוגרי פקולטות למדעי החיים (ביולוגיה ומדעי הרפואה) שהישגיהם בלימודי התואר הראשון/והשני גבוהים.

התארים המוענקים ע"י היחידה הם:

 • מגיסטר למדעים בהנדסה ביורפואית (MSc)
 • מגיסטר להנדסה בהנדסה ביורפואית (ME ללא תזה)
 • דוקטור לפילוסופיה (PhD)

שטחי מחקר עיקריים

ביומכניקה וזרימה

 • ביומכניקה של מולקולות וננו-חלקיקים
 • ביומכניקה ומכאנוביולוגיה של התא
 • ביומכניקה של רקמות ואברים – בבריאים ובחולים
 • ביומכניקה של הלב והשריר
 • זרימה במערכות הגוף (מחזור הדם, ריאה)
 • מיקרו-זרימה וביו-ראולוגיה
 • שיטות למדידת זרימה
 • אבחון וטיפול בבעיות זרימה
 • תופעות מעבר ומטבוליזם
 • בקרה של מערכות פזיולוגיות
 • תכן ביומכני
 • איברים מלאכותיים והתקני עזר

אותות ומערכות ביולוגיים, הדמיה רפואית

 • הדמיה רפואית (אולטרה-סאונד,MRI PET,CT ודימות אופטי)
 • עיבוד אותות ותמונות רפואיים וביולוגיים
 • אולטרה-סאונד טיפולי
 • טיפולים רפואיים מונחי הדמיה
 • אלקטרופיזיולוגיה ותופעות ביו-חשמליות
 • אלקטרוקרדיוגרפיה ופוטנציאלים מעוררים: מיפוי, הבעיות הישירה וההפוכה
 • ביופוטוניקה – אופטיקה ואלקטרו-אופטיקה Hebrew
 • שיטות מיקרוסקופיה מתקדמות
 • אופטופיזיולוגיה ואופטוגנטיקה
 • ניתוח, סיווג תבניות וזיהוי פתולוגיות
 • מערכות בקרה פיזיולוגיות ו
 • בקרה מולקולרית ותוך-תאית
 • בניית מודלים, סימולציה, ופרוש פיסיולוגי של אותות מערכות ניידות ומערכות מיקרו לניטור פעילות הגוף
 • ניתוח וניטור המערכת הקרדיווסקולרית
 • ממשקים עצביים, חישוביות עצבית והנדסת המוח
 • תכן מכשור רפואי ממוחשב
 • מכשור רפואי וסטנדרטים
 • חקר המח

הנדסת רקמות וביו-חומרים

 • הנדסת רקמות
 • התמיינות ושימוש בתאי גזע
 • ביוראולוגיה
 • מכאנוביולוגיה, אינטראקציות תא-משטח
 • ביו-חומרים ושתלים ביו-קומפטביליים
 • Lab-on-Chip למחקר ודיאגנוזה קלינית
 • ביופיזיקה של מולקולה בודדת וננו-טכנולוגיה
 • מערכות לשחרור מבוקר של תרופות
 • אלקטרוניקה מולקולרית, פולימרים מוליכים
 • הנדסה ביוכימית
 • איברים מלאכותיים לתמיכה במטבוליזם
 • הפרדה וטיהור של מוצרים ביוטכנולוגיים
 • הנדסת מולקולות
 • מערכות לוגיות ביוכימיות
 • מערכות משולבות לגילוי וטיפול בסרטן

המערכת הקרדיו-וסקולרית

 • צימוד חשמלי-מכני בשריר הלב
 • בקרת התמרה של האנרגיה בלב
 • זרימה במערכת מחזור הדם
 • מיקרוצירקולציה
 • שחרור מבוקר של תרופות במחזור הדם
 • יישומי ננוטכנולוגיה במערכת מחזור הדם
 • כשל מכני של הלב. דיאגנוסטיקה ומתקני עזר ללב הכושל.
 • הדמיה של תפקוד הלב.
 • אנליזה וסימולציה תלת מימדית
 • זרימה כלילית – מיפוי, אבחון, וטיפול
 • אלקטרופיזיולוגיה והפרעות קצב והולכה

רפואה מולקולרית ותאית

 • חיישנים ביולוגיים ברמת המולקולה הבודדת
 • גנומיקה ופרוטיאומיקה ברמת התא הבודד
 • בקרת תרגום במערכות אאוקריוטיות
 • כלים לאיתור פתוגנים וריצופם
 • דימות תאי מתקדם
 • המנועים המולקולריים של עולם החי
 • ננו-חלקיקים להדמיה תאית
 • ננו-חלקיקים להדמיה, אבחון וטיפול בסרטן
 • מכאנוביולוגיה של תאי סרטן
 • תהליכים ביצירת גרורות סרטניות
 • מניעת פצעים כרוניים והאצת ריפוי

הנדסת ננו-רפואה ממוחשבת

 • שיטות חישוביות לניבוי הרכבה עצמית של ננו-חלקיקים תרופתיים
 • שימוש בקרינה מייננת להכוונת ננו-חלקיקים
 • פיתוח מייצבי-על פלורסנטים לננו-גבישים
 • אוטומציה בתהליכי פורמולציה

לימודים לתואר מגיסטר ודוקטור

תנאי הקבלה ודרישות הלימוד

תנאי הקבלה ללימודים בפקולטה להנדסה ביורפואית כפופים לדרישות ותקנות ביה"ס לתארים מתקדמים. בדיון בבקשת קבלה של מועמד, תתחשב הוועדה לתארים מתקדמים המחלקתית בממוצע המצטבר בלימודי הסמכה/מתקדמים, בהישגיו במקצועות ספציפיים בלימודי הסמכה/מתקדמים, ובנתונים נוספים לגבי היכולת האקדמית, המדעית והמקצועית שלו. כמו כן יובאו בחשבון שיקולים מחלקתיים נוספים (כגון הגבלה במספר המקומות ופוטנציאל ההנחיה).

סטודנט המעוניין בנתיב מחקרי (להבדיל ממסלול ללא תזה) חייב ליצור קשר עם מנחה פוטנציאלי ולקבל את הסכמתו לפני ההרשמה. הצגת נושא מחקר עם ההרשמה תקנה עדיפות למועמד.

סטודנט שהחל את לימודיו במסלול ללא תזה יוכל לעבור למסלול עם תזה בהמלצת המנחה והוועדה לתארים מתקדמים, ובתנאי שהמועמד נמצא מתאים והוגדר נושא מחקרו.

תואר מגיסטר למדעים בהנדסה ביורפואית (MSc)

המדדים לקבלה הינם: קורות חיים, הישגים בתארים קודמים, נתונים לגבי היכולת האקדמית המדעית והמקצועית, מציאת מנחה והגדרת נושא מחקר, המלצות.
בעת ההרשמה יש לציין בטופס שמות 2-3 ממליצים. הוועדה תפנה לממליצים בהתאם לשיקוליה. בוגרי הפקולטה פטורים מהגשת שמות ממליצים.

תנאי הקבלה

 1. בוגרי הפקולטה להנדסה ביורפואית נדרשים לממוצע מעל 84, ויתקבלו במעמד של סטודנט "מן המניין".
 2. בוגר פקולטה הנדסית בעל ציון ממוצע מעל 84 שהוחלט לקבלו יחויב בדרישות לימודיות כמפורט בטבלה בהמשך, ויתקבל במעמד של סטודנט "מן המניין".
 3. בוגר פקולטה מדעית בתואר תלת-שנתי, בעל ציון ממוצע מעל 84 שהוחלט לקבלו יחויב בדרישות לימודיות כמפורט בטבלה בהמשך ויתקבל במעמד של סטודנט "משלים". הוא יעבור למעמד "מן המניין" לאחר שישלים את מקצועות ההשלמה.
 4. בוגר מדעי החיים ואחרים, בעל ציון ממוצע מעל 87 שהוחלט לקבלו יחויב בהתאם לתכנית לימודי השלמה כמפורט בטבלה בהמשך, ויתקבל במעמד של סטודנט "משלים". הוא יעבור למעמד "מן המניין" לאחר שישלים את מקצועות ההשלמה.
 5. בוגר פקולטה הנדסית\מדעית בעל ציון ממוצע 80-84 ובוגר מדעי החיים\אחרים בעל ציון ממוצע 85-87 שהוחלט לקבלם, יחויבו אף הם בדרישות הנ"ל (1-3), אולם יתקבלו תחילה במעמד "משלים" על תנאי, לתקופה של עד שנה. סטודנט שהתקבל כ"משלים" על תנאי חייב להשלים בהצלחה (ציון 75 בכל מקצוע וממוצע 80 לפחות) לפחות חמישה קורסים במקצועות הסמכה/מתקדמים, שתקבע ועדת הקבלה.

דרישות הלימוד

צבירה של 18 נקודות והגשת עבודת מחקר. על בוגרי הפקולטה להנדסה ביורפואית ללמוד לפחות מחצית מהנקודות, ועל בוגרי פקולטות אחרות למוד לפחות שני שליש מהנקודות מהמקצועות הנלמדים בפקולטה.

מועד הבקשה להגשת נושא המחקר ואישורו

סטודנט מן המניין – בתחילת ההשתלמות.
סטודנט במעמד "משלים" – תוך שני סמסטרים מתחילת ההשתלמות.

תואר מגיסטר להנדסה בהנדסה ביורפואית (ME ללא תזה)

תנאי הקבלה

תנאי הקבלה למגיסטר להנדסה (ME) זהים לתנאי הקבלה למגיסטר למדעים (MSc)

דרישות הלימוד

צבירה של 40 נקודות ממקצועות מתקדמים כולל הגשת פרויקט גמר. על בוגרי הפקולטה ללמוד לפחות מחצית מהנקודות, ועל בוגרי פקולטות אחרות למוד לפחות שני שליש מהנקודות מהמקצועות הנלמדים בפקולטה.

מעבר למסלול עם תזה

ניתן לעבור למסלול עם תזה, בהמלצת המנחה ובאישור הועדה לתארים מתקדמים, במקרה שהמועמד נמצא מתאים ואושר נושא המחקר.

המשך לימודים לתואר דוקטור

סטודנט המשתלם במסלול "מגיסטר להנדסה " החפץ להמשיך בלימודי דוקטורט, יידרש להשלים תזה ברמת מחקר (התזה עשויה להיות קשורה לעבודתו הסמינריונית במסלול "מגיסטר להנדסה"). סטודנט כזה, בעל תואר "מגיסטר להנדסה", יוכל להתקבל למסגרת של תארים מתקדמים "שלא לתואר", לתקופה בה הוא משלים את תזת המחקר.

לימודים לתואר דוקטור לפילוסופיה (PhD)

ההשתלמות לתואר "דוקטור לפילוסופיה" (PhD) בפקולטה להנדסה ביו-רפואית מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי זיקה למחקר בשטח של הנדסה ביו-רפואית. המועמד חייב בד"כ להיות בעל תואר שני והישגיו בלימודים ובמחקר חייבים להיות טובים מאוד. כמו כן, החלטת הועדה הפקולטית לתארים מתקדמים תתבסס על תעודות, קורות חיים, הישגים מקצועיים, מכתבי המלצה מקצועיים והמלצת ועדה מראיינת.

תנאי קבלה

 1. ציון ממוצע מעל 85 בתואר המגיסטר, וציון תזה מעל 85.
 2. מועמד שאינו בעל רקע הנדסי וכן מועמד בעל תואר דוקטור ברפואה, יחויב במקצועות השלמה בהיקף של 15 נקודות במדעים ובהנדסה ביו-רפואית, חלקם ברמת הסמכה. מקצועות ההשלמה ייקבעו בהתאם לרקע האקדמי של הסטודנט.

הערה: במקרה של שינוי כיוון מהותי בהתמחות ביחס לתואר הקודם, רשאי המנחה לדרוש השלמת ידע על ידי לקיחת קורסים מעבר למכסה הנ"ל.

דרישות הלימוד

צבירה של 9 נקודות והגשת עבודת מחקר.

נושא מחקר ומנחה

על המועמד לתואר דוקטור למצוא מנחה ולהגיש הצעת מחקר לפני הרשמתו. לאחר גיבוש הנושא יעבור המועמד, במידת הצורך, ראיון קבלה ע"י ועדה "אד-הוק" שתורכב משלושה חברי סגל (שאינה כוללת את המנחה) ותיתן חוות דעת על התאמת המועמד ללימודי תואר דוקטור. ההמלצה תעבור לוועדת תארים מתקדמים של המחלקה לאישור סופי.

בחינת מועמדות

תוך 11 חודשים מתחילת הלימודים עליו להגיש תאור תמציתי של הצעת המחקר לקראת בחינת המועמדות ולעמוד בהצלחה בבחינה.

 

תכנית לימודי ההשלמה

לימודי ההשלמה נועדו להקנות למשתלם את הרקע ההנדסי הספציפי הדרוש להתמחותו ולביצוע עבודת המחקר.
מקצועות ההשלמה בהנדסה ביו-רפואית יהיו מתוך המקצועות העיוניים הנלמדים במסגרת לימודי תואר ראשון בפקולטה, למעט מעבדות, פרויקטים ומקצועות סמינרים.

מקצועות ההשלמה במדעי החיים

(11-11.5נקודות)
מס' הקורסתיאורנק"ז
274001מבוא לאנטומיה מיקרו ומאקרו2.0
134058
או
134067
ביולוגיה 1
או
יסודות הביוכימיה ואנזימולוגיה
2.5-3.0
336537ביופיסיקה ונוירופיסיולוגיה למהנדסים3.0
276011פיסיולוגיה של מערכות הגוף3.5
(11-11.5נקודות)

על הסטודנט המשלים לקבל ממוצע ציונים במקצועות ההשלמה מעל 80, כאשר בכל מקצוע הציון יהיה מעל 65. בתקופת ההשלמות הסטודנט יהיה במעמד של "סטודנט משלים". רק לאחר סיום ההשלמות יעבור הסטודנט למעמד של "מן המניין".
הערה: במקרה של שינוי כיוון מהותי בהתמחות ביחס לתואר קודם רשאי המנחה לדרוש השלמת ידע ע"י לקיחת קורסים מעבר למכסות הנ"ל.

הדרישות הלימודיות עבור המסלולים השונים

לימודים לקראת התואררקע אקדמי קודםמספר נקודות השלמה/קדםהערות
Ph.DMSc בהנדסה11-11.5מקצועות מדעי החיים
Ph.DMD15מקצועות בהנדסה ביו-רפואית בלבד
Ph.DMSc במדעים מדוייקים15 עד 11 נקודות במדעי החיים
Ph.DMSc במדעי החיים15עד 5 נקודות במדעי החיים
מגיסטר למדעים בהנדסה ביו-רפואית או מגיסטר להנדסה ביו-רפואיתהנדסה11-11.5מקצועות מדעי החיים
מגיסטר למדעים בהנדסה ביו-רפואית או מגיסטר להנדסה ביו-רפואיתתואר תלת-שנתי במדעים מדוייקים30עד 11 נקודות במדעי החיים
מגיסטר למדעים בהנדסה ביו-רפואית או מגיסטר להנדסה ביו-רפואיתתואר תלת-שנתי במדעי החיים30עד 5 נקודות במדעי החיים
מגיסטר למדעים בהנדסה ביו-רפואית או מגיסטר להנדסה ביו-רפואיתתואר ארבע-שנתי במדעים20עד 11 נקודות במדעי החיים
מגיסטר למדעים בהנדסה ביו-רפואית או מגיסטר להנדסה ביו-רפואיתתואר ארבע-שנתי במדעי החיים20עד 5 נקודות במדעי החיים

מידע נוסף

מזכירות תארים מתקדמים בפקולטה
טל': 04-8294130, פקס. 04-8294599

נטע רותם ימניצקי
אתר הפקולטה