התכנית הבין-יחידתית לאבטחת איכות ואמינות

סילבוס
מנחים בפקולטה
כרגע אין הרשמה לתכנית.
תכנית בין יחידתית בהשתתפות היחידות הבאות: הנדסת תעשייה וניהול, הנדסה אזרחית וסביבתית,
הנדסת מכונות, הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, הנדסת אוירונוטיקה וחלל, רפואה, הנדסת חומרים.

תכנית הלימודים באבטחת איכות ואמינות מיועדת להכשיר "מובילי איכות" בתחומי מחקר ופיתוח, תעשיות היי-טק, הנדסת תוכנה, מערכות מידע ותקשורת, תעשיות מתוחכמות וארגוני שירות פרטיים וציבוריים.

בתכנית חמישה נתיבים:

 • אבטחת איכות ואמינות בהנדסה
 • מדידת מידע ועיבודו
 • ניהול איכות בסביבה הנדסית
 • אבטחת איכות מערכות מחשב
 • ניהול איכות מערכות מידע ותקשוב

ההשתלמות בתכנית משלבת בתוכה נושאים מתקדמים בהנדסה וניהול כגון:
ניהול מערכות איכות, סביבה, בטיחות וגהות, ניהול מערכות מידע, שיטות סטטיסטיות מתקדמות, אמינות מערכות, שיטות מדידה, ניתוח סיכונים, תכנון לאמינות ולייצוריות, מערכות הסמכה והתעדה, תקנים בינלאומיים, היבטי תחיקה וגלובליזציה.

מגמת היחידה היא לגבש, במשותף עם המשתלם, את נושא המחקר/הפרויקט/עבודתהגמר כך שיתאים לתחום התעניינותו. בדרך כלל מומלץ שהנושאים יהיו בקישוריות עם בעיות שטח הקיימות במקום עבודת המשתלם.

לימודים לתואר מגיסטר

תנאי הקבלה

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון בהנדסה, מדעי הטבע, סטטיסטיקה, כלכלה, ובמקרים מסוימים ממנהל עסקים , ממוסד מוכר. ניסיון מעשי בתעשייה ובשרות מהווה יתרון.

דרישות הלימוד

תכנית הלימודים לתואר מגיסטר כוללת קורסי חובה בהיקף של 16 נקודות ומקצועות נוספים מתוך כיווני-ההתמחות.
ניתן למלא את הדרישות לתואר באחד מהנתיבים הבאים:

 • לימודים בהיקף של 20 נקודות ומחקר/פרויקט, התואר המוענק: "מגיסטר למדעים באבטחת איכות ואמינות".
 • לימודים בהיקף של 28 נקודות ועבודת גמר, התואר המוענק: "מגיסטר למדעים באבטחת איכות ואמינות".
 • לימודים בהיקף של 40 נקודות כולל סמינר.

התואר המוענק הנו "מגיסטר לאבטחת איכות ואמינות".
נתיבים 1 ו-2 פתוחים למשתלמים בעלי הישגים גבוהים.

השלמות

בעלי תואר ראשון ארבע שנתי ידרשו בהשלמה בסטטיסטיקה – במידת הצורך.
בעלי תואר ראשון תלת-שנתי ידרשו ב- 20 נקודות השלמה.

ארגון הלימודים

כדי לאפשר למשתלמים ללמוד מבלי לפגוע בעבודתם, מאורגנת התכנית כך שהמקצועות העיקריים מרוכזים ביום אחד בשבוע. בקצב זה תושלמנה החובות הלימודיות (לא כולל השלמות) ב-4 עד 5 סמסטרים.

לימודים לתואר דוקטור

תנאי הקבלה

תואר שני ממוסד מוכר עם רקע מתאים, בהתאם לדרישות ביה"ס ללימודי מוסמכים.
בעת הקבלה על המשתלם למצוא מנחה ולהגדיר תחום מחקר.

דרישות הלימוד

 • חובות הלימוד (לא פחות מ – 6 נק') תקבענה בכל מקרה ומקרה.
 • הצגת תכנית מחקר והצלחה בבחינת המועמדות על הנושא.
 • ביצוע עבודת מחקר מקורית ברמה נאותה.

מידע נוסף

יעוץ טרום הרשמה ופרטים, מזכירת התכנית, טל': 8295702 – 04 , 8294379 – 04.
דוא"ל: forte@tx.technion.ac.il