התוכנית הבין יחידתית להנדסה ימית

תכנית בין-יחידתית בהשתתפות היחידות הבאות: הנדסת אוירונוטיקה וחלל, ארכיטקטורה ובינוי ערים, הנדסה אזרחית וסביבתית, מדעי המחשב, הנדסת חשמל, הנדסת מכונות.

 

התכנית הבין-יחידתית להנדסה ימית מיועדת להכשיר סטודנטים בתחום ההנדסה של כל מוצר שמיועד לתפקד בסביבה ימית וגם להעניק השכלה בין תחומית בכל הקשור לניהול, לחקר ולשמירה של הסביבה הימית. זה כולל, בין השאר, את ההנדסה של כלי שייט על ותת ימיים, מבנים, התקנים, מערכות ומכשירים ימיים.

מטרת התכנית לקדם את הידע במדעי ההנדסה (כגון: הנדסה אזרחי, מכונות, חשמל, מחשבים, אדריכלות) בהיבטים של הנדסה ימית.

הרשימה הבאה מציגה דוגמאות לנושאי מחקר מתאימים לתכנית, אולם ניתן למנות רעיונות רבים אחרים:

 • רעיונות חדשים (למשל לכלי שייט, מבנים) לניצול האוקיאנוס והים
 • תכנון המרחב הימי (ארכיטקטורה ובינוי ערים)
 • ניהול מתכלל של אזורי חוף (ארכיטקטורה ובינוי ערים)
 • הבטי תכן של כליי שייט, מבנים, התקנים ומכשירים ימיים
 • שיטות חישה ועיבוד נתונים ישימים להנדסה ימית
 • הידרודינאמיקה של הסביבה הימית וגופים בים
 • מכניקה (מוצקים, מבנים, דינאמיקה) שימושית להנדסה ימית
 • שיטות מספריות ומודלים חישוביים להנדסה ימית
 • שיטות אנליטיות ומתמטיקה שימושית להנדסה ימית

תארים שיוענקו בתכנית

במסלול עם תזה: מגיסטר למדעים בהנדסה ימית – MSc.M.E.
במסלול ללא תזה: מגיסטר להנדסה בהנדסה ימית – ME.M.E.
במסלול לדוקטורט: דוקטור לפילוסופיה

לימודים לתואר מגיסטר

תנאי הקבלה

הקבלה לתכנית לתואר מגיסטר (עם או ללא תזה) פתוחה לבוגרי תואר ראשון בהנדסה או לבוגרי תכנית לימודים תלת שנתית (במעמד משלים) כדוגמת מדעי המחשב, פיסיקה ומתמטיקה, בעלי ממוצע 80 לפחות בתואר (ומדרג גבוה למועמדים שלא סיימו לימודיהם בטכניון)

על מועמדים לתואר המגיסטר המחקרי למצוא מנחה כתנאי למועמדות

הוועדה תדון בקבלת המועמדים בהתאם לרקע האקדמי, מכתבי המלצה, מסמכי תמיכה נוספים שהמועמד יימצא לנכון להגיש ובמידת הצורך ראיון המועמד. הוועדה עשויה לקבוע דרישות להשלמת מקצועות.

רשימת מנחים פוטנציאליים

דרישות הלימוד

בוגר תואר ארבע שנתי במקצועות ההנדסה במסלול מחקר/פרויקט יידרש ללמוד ולצבור לפחות 20 נקודות ממקצועות מתקדמים ולכתוב חיבור (תיזה) בהיקף 20 נק'.

בוגר תואר ארבע שנתי במקצועות ההנדסה במסלול ללא תזה יידרש לצבור 40 נקודות ממקצועות מתקדמים.

בוגרי מסלולים תלת שנתיים יידרשו ב-20 נקודות השלמה/קדם. בתקופת ההשלמות הסטודנט יהיה במעמד משלים.

יתכנו דרישות השלמה נוספות בהתאם לרקע של המועמד.

כללי הרכבת תכנית קורסים עבור מגיסטר

 • לפחות 11 נקודות מרשימה א, מהן: לפחות קורס אחד מרשימה א-1 כללי; לפחות קורס אחד מכל אחת משתי רשימות שונות מתוך שלשת הרשימות: א-2 זרימה, א-3 מבנים, א-4 מידע; לפחות קורס אחד מרשימה א-5 מתמטיקה.
 • קורסים נוספים להשלמת נקודות הזיכוי, בהתאם לדרישות לתואר, ייבחרו מרשימות א' ו ב'.
 • לסטודנטים בתואר המחקרי: הצעת מחקר, מאושרת ע"י המנחה, תוגש לוועדה תוך שלושה חודשים לאישורה.
 • במסלול לתואר מגיסטר בהנדסה ללא תזה יבוצע במסגרת הנקודות סמינר או פרויקט מרשימה א-ME.

רשימת המקצועות

לימודים לתואר דוקטור

תנאי קבלה

מועמדים נדרשים לתאם הנחייה כתנאי להגשת המועמדות לתואר הדוקטור.

ככלל הקבלה לתכנית לתואר דוקטור פתוחה לבוגרי תואר שני מחקרי בהנדסה או במדעים מדויקים, בעלי ממוצע של לפחות 85 בקורסים וציון 85 לפחות בתזה. במקרים חריגים תתאפשר קבלה לתכנית באישור הוועדה. בכל מקרה תידרש עמידה בתנאי הסף על פי תקנות ביה"ס לתארים מתקדמים.

 רשימת מנחים פוטנציאליים

דרישות הלימוד

הסטודנטים יידרשו ללמוד 3 מקצועות (9 נקודות לפחות) שייקבעו בהמלצת המנחה ובהתאם לרקע של הסטודנט, ויאושרו על ידי ועדת תארים מתקדמים של התכנית.

הצעת המחקר (תיאור תמציתי) תאושר על ידי ועדת תארים מתקדמים של התכנית, לאחר הסכמת המנחה. ותוגש לאישור ביה"ס לתארים מתקדמים תוך 11 חודשים מהתחלת הלימודים לתואר. בחינת המועמדות תתקיים תוך 12 חודשים מהתחלת הלימודים לתואר.

רשימת המקצועות

 למידע נוסף

רכזת תארים מתקדמים: קרן שטגר  דוא"ל

טלפון: 04-8294285