מועדים חשובים לשנת הלימודים תשע"ח

סמסטר חורף תשע"ח

סמסטר חורף תשע"ח
תיאור מועדתאריך
תחילת הלימודים22.10.17
דחייה או ביטול התחלת לימודים*

 1. ללא חיוב שכ"ל

 2. חיוב ב-1/3 שכ"ל

 3. חיוב ב-2/3 שכ"ל


 1. עד 22.10.17

 2. עד 15.11.17

 3. עד 31.12.17

הרשמה למקצועותעד 22.10.17
הוספה וביטול מקצועותעד 29.11.17
בקשה לחופשה/הפסקה (לסטודנט ותיק)

 1. ללא חיוב שכ"ל

 2. חיוב ב-1/3 שכ"ל

 3. חיוב ב-2/3 שכ"ל


 1. עד 05.11.17

 2. עד 30.11.17

 3. עד 31.12.17

בקשת הלוואהעד 22.11.17
יום אחרון ללימודים בסמסטר חורף25.01.18
בחינות סמסטר חורף20.02.18 - 29.01.18
בחינות סמסטר חורף מועד ב'
(למקצועות הסמכה ומשותפים לבד)
19.03.18 - 27.02.18

סמסטר אביב תשע"ח

סמסטר אביב תשע"ח
תיאור המועדתאריך
סיום הרשמה לסמסטר אביב תשע"ח30.11.17**
תחילת הלימודים20.03.18
דחייה או ביטול התחלת לימודים

 1. ללא חיוב שכ"ל

 2. חיוב ב-1/3 שכ"ל

 3. חיוב ב-2/3 שכ"ל


 1. עד 20.03.18

 2. עד 15.04.18

 3. עד 31.05.18

הרשמה למקצועותעד 20.03.18
הוספה וביטול מקצועותעד 17.04.18
בקשה לחופשה/הפסקה (לסטודנט ותיק)

 1. ללא חיוב שכ"ל

 2. חיוב ב-1/3 שכ"ל

 3. חיוב ב-2/3 שכ"ל


 1. עד 10.04.18

 2. עד 15.04.18

 3. עד 31.05.18

בקשת הלוואהעד 20.04.18
הגשת בקשה למגלה לסמסטר א' תשע"טעד 30.04.18
הגשת בקשה למעונות לסמסטר א' תשע"טעד 30.05.18
הגשת בקשה למלגת קיץ תשע"חעד 31.05.18
יום אחרון ללימודים בסמסטר אביב01.07.18
בחינות סמסטר אביב27.07.18 - 04.07.18
בחינות סמסטר אביב מועד ב'
(למקצועות הסמכה ומשותפים בלבד)
18.10.18 - 02.10.18

סמסטר קיץ תשע"ח***

סמסטר קיץ תשע"ח***
תיאור המועדתאריך
תחילת הלימודים29.07.18
יום אחרון ללימודים סמסטר קיץ17.09.18
בחינות סמסטר קיץ - מועד א'18.10.18 - 02.10.18

הערות

*הרישום לתואר דוקטור מתקיים במשך כל השנה, למעט במסלול המיוחד לדוקטורט, אליו ניתן להירשם רק במועדי הרישום לתואר מגיסטר.

אין רישום לסמסטר ב' לתכניות במדעי ההתנהגות והניהול, מנהל עסקים, תכנון ערים ואזורים, כלכלה, ארכיטקטורה.

**למועמדים שלמדו בחו"ל מסתיים הרישום לסמסטר חורף ב-01.04 ולסמסטר אביב ב- 01.11.

***עבור תלמידי תארים מתקדמים – סמסטר קיץ מהווה חלק מסמסטר אביב. קורסים בסמסטר קיץ אינם כלולים בשכר הלימוד וכרוכים בתשלום נפרד.