מועדים חשובים לשנת הלימודים תש"ף

סמסטר חורף תש"ף

סמסטר חורף תשע"פ
תיאור מועדתאריך
תחילת הלימודים23.10.19
דחייה או ביטול התחלת לימודים למגיסטר עם תיזה ודוקטורט

 1. ללא חיוב שכ"ל

 2. חיוב ב-1/3 שכ"ל

 3. חיוב ב-2/3 שכ"ל 1. עד 23.10.19

 2. עד 15.11.19

 3. עד 31.12.19

דחייה או ביטול התחלת לימודים למגיסטר ללא תיזה

 1. ללא חיוב שכ"ל

 2. במלא המקדמה

 3. חיוב ב-2/3 שכ"ל


 1. עד 14.10.19

 2. עד 15.11.19

 3. עד 31.12.19

הרשמה למקצועותעד 23.10.19
הוספה וביטול מקצועותעד 14.11.19
בקשה לחופשה/הפסקה

 1. ללא חיוב שכ"ל

 2. חיוב ב-1/3 שכ"ל

 3. חיוב ב-2/3 שכ"ל

(לסטודנט ותיק)

 1. עד 06.11.19

 2. עד 30.11.19

 3. עד 31.12.19

בקשת הלוואהעד 21.11.19
יום אחרון ללימודים בסמסטר חורף26.01.2020
בחינות סמסטר חורף20.02.20 - 29.01.20
בחינות סמסטר חורף מועד ב'
17.03.20 - 26.02.20

סמסטר אביב תש"ף

סמסטר אביב תשע"ט
תיאור המועדתאריך
סיום הרשמה לסמסטר אביב תשע"ט30.11.19**
תחילת הלימודים18.03.20
דחייה או ביטול התחלת לימודים למגיסטר עם תיזה ודוקטור

 1. ללא חיוב שכ"ל

 2. חיוב ב-1/3 שכ"ל

 3. חיוב ב-2/3 שכ"ל


 1. עד 18.03.20

 2. עד 15.04.20

 3. עד 31.05.20

דחייה או ביטול התחלת לימודים למגיסטר ללא תיזה

 1. ללא חיוב שכ"ל

 2. חיוב במלא המקדמה

 3. חיוב ב-2/3 שכ"ל


 1. עד 10.03.20

 2. עד 15.04.20

 3. עד 31.05.20

הרשמה למקצועותעד 18.03.20
הוספה וביטול מקצועותעד 19.04.20
בקשה לחופשה/הפסקה

 1. ללא חיוב שכ"ל

 2. חיוב ב-1/3 שכ"ל

 3. חיוב ב-2/3 שכ"ל

(לסטודנט ותיק)

 1. עד 01.04.20

 2. עד 15.04.20

 3. עד 31.05.20

בקשת הלוואהעד 18.04.20
הגשת בקשה למלגה לסמסטר א' תשפ"אעד 30.04.20
יום אחרון ללימודים בסמסטר אביב02.07.20
בחינות סמסטר אביב29.07.20 - 6.7.20
בחינות סמסטר אביב מועד ב'
19.10.20 - 17.09.20

סמסטר קיץ תש"ף***

סמסטר קיץ תש"פ***
תיאור המועדתאריך
תחילת הלימודים02.08.2020
יום אחרון ללימודים סמסטר קיץ16.09.2020
בחינות סמסטר קיץ - מועד א'19.10.20 - 17.09.20

הערות

*הרישום לתואר דוקטור מתקיים במשך כל השנה, למעט במסלול המיוחד לדוקטורט, אליו ניתן להירשם רק במועדי הרישום לתואר מגיסטר.

אין רישום לסמסטר ב' לתכניות במדעי ההתנהגות והניהול, מנהל עסקים, תכנון ערים ואזורים, כלכלה, ארכיטקטורה.

**למועמדים שלמדו בחו"ל מסתיים הרישום לסמסטר חורף ב-01.04 ולסמסטר אביב ב- 01.11.

***עבור תלמידי תארים מתקדמים – סמסטר קיץ מהווה חלק מסמסטר אביב. קורסים בסמסטר קיץ אינם כלולים בשכר הלימוד וכרוכים בתשלום נפרד.