הלוואות

ההלוואות מיועדות רק למשתלמים בקמפוס הטכניון בחיפה.
סטודנטים בביה"ס לתארים מתקדמים, הלומדים בקמפוס הטכניון בחיפה בלבד, זכאים להגיש בקשה להלוואה. ההלוואה מיועדת בעיקר לצורכי לימודים וסיוע בתשלום שכר לימוד ו/או שכר דירה.

ההלוואה ניתנת מ"קרן מלווה לתלמידי הטכניון" בתנאים נוחים.

  • סכום ההלוואה הוא עד 18,000 ש"ח
  • ההלוואה אינה נושאת ריבית והיא צמודה ל-95% מעליית המדד.
  • סילוק ההלוואה יחל 3 חודשים לאחר קבלתה.
  • ניתן לקבל את ההלוואה פעם בשנה.
  • מועד הגשת הבקשה: בין החודשים אוקטובר – אוגוסט.

הגשת בקשה להלוואה

יש למלא טופס בקשה להלוואה.
את הטופס יש למסור או לשלוח בדואר לכתובת:  הטכניון, קרן מלווה, חדר 412 , בניין אולמן.

התשובות לבקשות תינתנה על ידי קרן מלווה לתלמידי הטכניון.

טלפון לברורים בקרן מלווה: 04-829-2756