הלוואות מקרן מלווה

ההלוואות מיועדות רק למשתלמים בקמפוס הטכניון בחיפה.

סטודנט לתואר מגיסטר או לתואר דוקטור בבית הספר לתארים מתקדמים, הלומד בקמפוס הטכניון בחיפה רשאי לבקש הלוואה מהקרן, אם הוא זקוק לכך עקב מצבו הכלכלי.

החל מיולי 2019 יש להגיש בקשת הלוואה באמצעות מערכת הגשת בקשות מקוונת  של יחידת דיקן הסטודנטים

גובה ההלוואה הוא עד 18,000 ₪ בשנת לימודים. סטודנט הלומד סמסטר אחד בשנת לימודים, זכאי לקבל עד מחצית מסכום גובה ההלוואה.

תנאי ההלוואה –  ההלוואות ניתנות בתנאים נוחים במיוחד, ללא ריבית וצמודים ב-95% לעליית המדד.
ההחזר ההלוואה הרגילה – סילוק ההלוואה יחל 3 חודשים לאחר קבלתה
תשובה לבקשה – ניתנת במייל חוזר על ידי קרן מלווה.
ניתן להגיש בקשה להלוואה החל מיום פתיחת שנת הלימודים באוקטובר, ועד ה-15.9.19

קרן מלווה דף הסבר תש"ף (PDF)

לפרטים היכנסו לדף "הלוואות" באתר דיקן הסטודנטים.

טלפון לברורים בקרן מלווה: 04-829-2756