סילבוס מקצועות בפקולטה – מתמטיקה

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
106000 מבוא לאנליזה הרמונית 3
106009 נושאים נבחרים במרחבי סובולב של העתקות עם ערכים במעגל 3 ב מערכת שעות
106010 חשיפה למחקר מתמטי 1 א
106011 פרויקטים מחקריים 1 3 ב מערכת שעות
106012 פרויקטים מחקריים 2 4.5 ב
106061 יסודות מתמטיים של למידת מכונה 3 א
106100 תורת החבורות הקומבינטורית 3
106101 מבוא למכניקת זורמים 3
106156 לוגיקה מתמטית 3 ב מערכת שעות
106170 אלגברה הומולוגית 3 א
106173 תורת המשחקים 3
106300 אופטמיזציה קומבינטורית 3
106304 נושאים נבחרים בקומבינטוריקה – פרקים בתורת הגרפים 3
106306 אלגבראות לי 3 א
106307 חבורות ואלגבראות לי 3
106308 חבורות אלגבריות לינאריות 3
106309 חבורות לי 3
106326 תורה קומבינטורית 2 3
106330 גאומטריה אלגברית 3 א
106337 נושאים נבחרים באנליזה לא-לינארית 3
106344 נושאים נבחרים בחבורות טופולוגיות 3
106347 מספרים אלגבריים 3
106349 הסתברות מתקדמת 3 א
106350 גיאומטריה רימנית 3 ב מערכת שעות
106353 סמינר במטריצות 1 2
106374 שיטות טופולוגיות בקומבינטוריקה 3
106375 שיטות אלגבריות בקומבינטוריקה 3
106376 שיטות אנליטיות בקומבינטוריקה 3
106378 תורת המידה 3 א
106380 אלגברה מודרנית 1 3
106381 אלגברה מודרנית 2 3 א
106383 טופולוגיה אלגברית 3 ב מערכת שעות
106384 סמינר בטופולוגיה 1 2
106385 סמינר בטופולוגיה 2 2
106386 סמינר באנליזה פונקציונלית 1 2
106387 סמינר באנליזה פונקציונלית 2 2
106388 פרקים במשוואות דיפרנציאליות 1 2
106390 טופולוגיה כללית 3
106391 משוואות דיפרנציאליות רגילות ב' 3
106393 תורת המטריצות 3
106394 חשבון וריאציות 3 ב מערכת שעות
106395 תורת הפונקציות 2 3
106396 תורת הגרפים 3
106397 תורת המספרים 3
106398 טופולוגיה אלגברית 2 3
106402 נושאים נבחרים בתורת הקירובים 3
106403 סמינר בתורת הקירובים 2
106404 סמינר באלגברה 1 2
106405 סמינר באלגברה 2 2
106406 סמינר בתורת הפונקציות 1 2
106409 סמינר במשואות דיפרנציאליות חלקיות 1 2
106410 סמינר במשואות דיפרנציאליות חלקיות 2 2
106411 תורת החבורות 3
106413 משוואות דיפרנציאליות חלקיות 3 ב מערכת שעות
106416 שיטות נומריות במד"ח 4
106422 סמינר בדיסטריבוציות 2
106423 גיאומטריה קומבינטורית 3
106425 סמינר בחבורות טופולוגיות 2
106426 סמינר באופרטורים 2
106427 סמינר בגיאומטריה 2
106428 סמינר באנליזה לא-לינארית 2
106429 תהליכים סטוכסטיים 3 ב מערכת שעות
106430 אנליזה לא לינארית 3
106431 משטחי רימן 3
106432 הצגות של החבורה הסימטרית 3
106433 נושאים באנליזה פונקציונלית 3
106435 נושאים בתורת האופרטורים 3
106502 מערכות דינמיות 3 א
106702 פרקים נבחרים באלגברה 3
106717 נושאים נבחרים בתורת האינפורמציה וקומבינטוריקה 3 א
106716 פרקים נבחרים בקומבינטוריקה 3
106723 יריעות דיפרנציביאליות 3 א
106742 פרקים נבחרים בתורת ההסתברות 3
106800 נושאים בתורה הארגודית 3
106801 נושאים באופטימזציה וקמירות 3
106802 נושאים בתורת ההצגות 3
106803 נושאים בגאומטריה 3 ב מערכת שעות
106843 תורת החישוביות ס' 3
106860 תורת הקומפילציה ס' 3
106867 מבנה מחשבים ס' 3
106921 שיטות הסתברותיות בקומבינטוריקה 3
106925 נושאים נבחרים בחבורות אלגבריות 3
106926 נושאים נבחרים בתורת המספרים 1 3
106927 נושאים נבחרים בתורת המספרים 2 3
106928 נושאים נבחרים בקומבינטוריקה 2 3
106929 נושאים נבחרים באנליזה 2 3
106930 נושאים נבחרים באלגבראות 1 3
106931 נושאים נבחרים באלגברה 1 3
106932 נושאים נבחרים באלגברה 2 3
106933 נושאים נבחרים בטופולוגיה 2 3
106934 נושאים נבחרים בגאומטריה אלגברית 3
106935 נושאים נבחרים בהסתברות 3 ב מערכת שעות
106936 נושאים נבחרים באנליזה מתמטית 3 3
106937 נושאים נבחרים באנליזה מתמטית 4 3 ב מערכת שעות
106938 נושאים נבחרים בטופולוגיה – תורת החבורות הגיאומטרית 3
106940 סמינר בלוגיקה 2
106941 סמינר באנליזה 2
106942 אנליזה פונקציונלית 3 א
106950 נושאים נבחרים בתורת המשחקים 3
106960 מערכות דינמיות 1 דינמיקה המלטונית 3
106970 מערכות דינמיות 2 תורה היפרבולית 3
108324 יסודות האנליזה המודרנית להנדסת חשמל 2.5
108327 אנליזה פונקציונלית להנדסת חשמל 2.5
108371 אנליזה הרמונית מופשטת 3
108504 הצגות של חבורות 3
108709 פרקים נבחרים בתורת המטריצות 3
108733 סמינר בתורת הגרפים 2
108739 תורת הקשרים 3
108911 נושאים נבחרים בטופולוגיה 3
108915 נושאים נבחרים במשוואות דיפרנציאליות חלקיות 3
108930 סדנא במתמטיקה 1 3
108940 נושאים נבחרים במשו' דיפ' חלק' 2 3