סילבוס מקצועות בפקולטה – פיסיקה

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
116004 פיסיקה של גרעינים וחלקיקים יסודיים 3.5 ב מערכת שעות
116027 פיסיקה של זורמים 3.5 ב מערכת שעות
116028 סמינר בפרקים נבחרים בפיסיקה חורף 2 ב מערכת שעות
116029 מבוא לביופיסיקה 3.5 א
116030 סמינר בפרקים נבחרים בפיסיקה-אביב 2 ב מערכת שעות
116031 תורת האינפורמציה הקוונטית 3.5 ב מערכת שעות
116033 תהליכים גרעיניים באסטרופיסיקה 2
116035 תורת הקוונטים של החומר 1 3.5 ב מערכת שעות
116034 מערכות קוונטיות מקרוסקופיות 3 ב
116036 מבנים קוונטיים במוליכים למחצה 2.5 ב מערכת שעות
116037 מחשוב קוונטי רועש 2 ב מערכת שעות
116040 אינפורמציה קוונטית מתקדמת 2 א
116041 פיזיקה של לייזרים ואופטיקה קוונטית 3.5 א
116083 טכנולוגיות קוונטיות 2 א
116094 פיזיקה חישובית 2 ב מערכת שעות
116105 שיטות סטטיסטיות ונומריות בפיסיקה 2.5 מערכת שעות
116110 פיסיקה של האטמוספירה 2 אחת לשנה
116161 נושאים בפיסיקה תיאורטית 1 3
116163 נושאים בפיסיקה ניסויית 1 3
116217 פיסיקה של מצב מוצק 3.5 א
116321 ביו-פיסיקה של התא 3 ב מערכת שעות
116354 אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה 3.5 א
117001 תורת המיתרים למתחילים 3
117002 אי לינאריות וכאוס 3 אחת לשנה
117003 פיסיקה של מים ותמיסות מימיות 3
117004 שיטות ניסיוניות באלקטרונים מתואמים 2 ב מערכת שעות
117006 פיסיקה מזוסקופית קוונטית 3.5
117010 שיטות נסיוניות במצב מוצק 1 2
117015 פיסיקה של אטומים ומולקולות 3.5
117016 פיסיקת הפלסמה 3.5
117018 פיסיקה של מוליכים למחצה 2.5
117021 על-מוליכות ועל-נוזליות 3
117090 אסטרופיסיקה תצפיתית 2.5
117066 אופטיקה מתקדמת 3
117098 כאוס המילטוניאני: קלסי וקוונטי 3
117140 תורת החבורות בפיסיקה 3.5 א
118007 שיטות של תורת השדות הקוונטית 1 2
118024 תופעות קריטיות 3
118028 הסעת חומר ומטען במוצקים 2
118041 נושאים מתקדמים באינטראקציות חלשות 2
118051 פיסיקה של חלקיקים יסודיים 1 3 א
118052 פיסיקה של חלקיקים יסודיים 2 2.5
118076 מעבדה מתקדמת 4 א+ב מערכת שעות
118081 תורת הכבידה 3
118085 פיסיקה גלקטית 1 2 מערכת שעות
118089 תהליכים אלקטרוניים במוליכים למחצה 3
118090 אסטרופיסיקה של אנרגיות גבוהות 2.5
118092 שיטות גיאומטריות בפיסיקה 3 א
118093 פרקים נבחרים בגישות עיוניות 2 א
118095 קוסמולוגיה 2 א
118101 מבוא לתורת המיתרים א' 3
118102 מבוא לתורת המיתרים ב' 3
118103 מבוא לחומר מעובה 3.5
118105 נושאים נבחרים בקוסמולוגיה וחלקיקים יסודיים 2 ב מערכת שעות
118106 נושאים נבחרים בשיטות-מתמטיות בפיסיקת החלקיקים היסודים 2
118107 נושאים נבחרים בתורת השדות הקוונטיים. 2 ב
118108 נושאים נבחרים בסימטריות בפיסיקת החלקיקים היסודיים. 2
118109 נושאים נבחרים בפנומנולוגיה של חלקיקים יסודיים. 2
118111 נושאים נבחרים באסטרופיסיקה 2 א
118112 נושאים נבחרים במצב מוצק 2
118113 מכניקה סטטיסטית של פולימרים 2
118114 נושאים נבחרים בפיסיקה עיונית 2 א
118116 תהליכים פיסיקליים בתווך הבינכוכבי 2 ב מערכת שעות
118115 נושאים מתקדמים בפיסיקת כוכבים 2
118117 אופטיקה וחומרים לא-ליניאריים 3 ב מערכת שעות
118120 אלקטרודינמיקה 3.5
118121 פיסיקת כוכבים 2.5
118123 מבוא לפיסיקת החלקיקים 3.5 ב מערכת שעות
118122 תורת הקוונטים 3 3.5 א
118125 שיטות מתמטיות בפיסיקה: שיטות אנלט 3.5
118126 תהליכים פיסיקליים באסטרופיסיקה 3
118129 מכניקה סטטיסטית 2 3.5 א
118130 מבוא ליחסות כללית 3.5 ב מערכת שעות
118132 תורת השדות הקוונטית 1 3.5 ב מערכת שעות
118133 תורת השדות הקוונטית 2 3 א
118135 פיסיקה סטטיסטית מחוץ לשיווי משקל 2
118136 אופטיקה אולטרה מהירה 3
118137 קרינה וחומר קוונטי 3.5 ב מערכת שעות
118139 נושאים נבחרים בפיסיקה מתמטית 3
118140 נוש. נבחרים בפיסיקה אטומית מולקולרית ופיסיקה אופטית 3 ב מערכת שעות
118141 נושאים נבחרים בביופיסיקה וחומר רך 3
118142 חורים שחורים וקריסה כבידתית 2
118144 תורת הקוונטים של החומר 3 3 א
118143 תורת הקוונטים של החומר 2 3.5 א