סילבוס מקצועות בפקולטה – ביולוגיה

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
136014 פיתוח תרופות ביולוגיות חדשניות 2
136022 מסלולי חישה במיקרואורגניזמים 2
136035 מעבדה בהנדסה גנטית לננוטכנולוגיה 2.5
136037 ביולוגיה מערכתית 2.5 ב מערכת שעות
136042 מודלים בביולוגיה 2.5 א
136088 גנטיקה מולקולרית של האדם 3 א
136090 התקשרויות חלבנון – דנ"א ותפקוד פ53 2
136093 מבנה ותכנון של ביומקרומולקולות 2
136158 שיטות בביואינפורמטיקה למדעי החיים 2.5 א
136105 ביולוגיה מולקולרית ותאית של התפתחות 2.5 א
136203 פוטוסינטזה ימית 3 ב
136204 ביולוגיה של אלמוגים 3 א
136205 מיקרוביולוגיה ימית 3 ב
136206 הכרת הפלנקטון 3 ב
138000 ממחקר בסיסי לסביבת העבודה בביוטק 2 א
138001 סקס חיים והתפתחות 2
138002 הבסיס המולקולרי של מחלת הסרטן 3 א
138008 הפרדה ואפיון תאים בעזרת פאקס 4 ב
138009 ניסויים קלינים ותקנות 2
138012 עריכה גנטית 2 א
138013 עקרונות בסיסיים בפיתוח תרופות 2 ב מערכת שעות
138018 פרוטיאומיקה 3 ב
138021 מכונות ביולוגיות 2
138023 אקולוגיה מיקרוביאלית 2
138029 נושאים מתקדמים בביולוגיה 1 ב
138033 תהליכים מכניים בביוכימיה 2 ב מערכת שעות
138034 התגובה התאית לנזקים ב-דנ"א 2 א
138038 גישות ניסוייות בחומצות גרעין 5 ב מערכת שעות
138039 תפקוד ומבנה חלבונים 5 א
138041 ביולוגיה של התא למתקדמים 5
138043 סטטיסטיקת אוכלוסיות 2
138044 תאי גזע 2
138045 יסודות הטוקסיקולוגיה 2 ב מערכת שעות
138047 מדעי הנתונים הגנומיים 3 א
138049 שיטות מיקרוסקופיה מתקדמות במדעי החיים 3 א
138056 כתיבת הצעת מחקר 1
138059 עבודת מחקר 3 2.5 ב
138060 עבודת מחקר 1 2.5 א+ב
138061 עבודת מחקר 2 2.5 א+ב
138074 כלים בביואינפורמטיקה מבנית 2.5 ב מערכת שעות
138083 נושאים עדכניים בביולוגיה 1 .5 א+ב מערכת שעות
138084 נושאים עדכניים בביולוגיה 2 .5 א+ב מערכת שעות
138085 נושאים עדכניים בביולוגיה 3 .5 א+ב מערכת שעות
138086 נושאים עדכניים בביולוגיה 4 .5 א+ב מערכת שעות
138087 נושאים עדכניים בביולוגיה 5 .5 א+ב מערכת שעות
138088 נושאים עדכנים בביולוגיה 6 .5 ב מערכת שעות