סילבוס מקצועות בפקולטה – ביולוגיה

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
136014 פיתוח תרופות ביולוגיות חדשניות 2 ב מערכת שעות
136016 פרקים בנוירוביולוגיה 2
136022 מסלולי חישה במיקרואורגניזמים 2 א מערכת שעות
136023 פזיולוגיה של חסרי-חוליות 3
136030 אפיגנטיקה 2
136032 ביולוגיה מערכתית 2
136034 פוטוביולוגיה 2
136035 מעבדה בהנדסה גנטית לננוטכנולוגיה 2.5
136042 מודלים בביולוגיה 2.5 א
136088 גנטיקה מולקולרית של האדם 3 א
136090 התקשרויות חלבנון – דנ"א ותפקוד פ53 2 ב
136093 מבנה ותכנון של ביומקרומולקולות 2 א
136105 ביולוגיה מולקולרית ותאית של התפתחות 2.5 א
136200 איזוטופים יציבים במערכת האוקיאנוגרפית 3
136201 מבוא לאיכטיולוגיה באילת 3
136202 מודלים לאקוסיסטמות אקווטיות 3
136203 פוטוסינטזה ימית 3 ב
136204 ביולוגיה של אלמוגים 3 א
136205 מיקרוביולוגיה ימית 3 ב
136206 הכרת הפלנקטון 3 א
136208 סימביוזה נסויית בשונית האלמוגים 3
136207 התנהגות וחושים של בעלי חיים בשונית האלמוגים 3
138000 ממחקר בסיסי לסביבת העבודה בביוטק 2 ב
138001 סקס חיים והתפתחות 2
138002 הבסיס המולקולרי של מחלת הסרטן 3
138005 כלים בביואינפורמטיקה מבנית 2 ב מערכת שעות
138008 הפרדה ואפיון תאים בעזרת פאקס 4 ב
138009 ניסויים קלינים ותקנות 2 ב
138012 עריכה גנטית 2 א
138013 עקרונות בסיסיים בפיתוח תרופות 2 ב
138018 פרוטיאומיקה 3 ב מערכת שעות
138021 מכונות ביולוגיות 2 א
138023 אקולוגיה מיקרוביאלית 2 א
138027 פריזטולוגיה מולקולרית 2
138028 אבולוציה התפתחותית 2
138029 נושאים מתקדמים בביולוגיה 1
138030 החלבון פ-35 ושמירת הגנום 2 א
138031 אפיגנטיקה 2
138033 תהליכים מכניים בביוכימיה 2 ב
138034 התגובה התאית לנזקים ב-דנ"א 2
138035 קריסטלוגרפיה של מקרומולקולות 2.5
138037 התרדמה בצמחים ובע"ח ושימור תאים 2
138038 גישות ניסוייות בחומצות גרעין 5 ב מערכת שעות
138039 תפקוד ומבנה חלבונים 5 א
138040 שיטות מיקרוסקופיה מתקדמות בביולוגיה של התא 3
138041 ביולוגיה של התא למתקדמים 5
138043 סטטיסטיקת אוכלוסיות 2
138044 תאי גזע 2 ב מערכת שעות
138045 יסודות הטוקסיקולוגיה 2 א
138048 ביוסטרוקטורה 2
138049 שיטות מיקרוסקופיה מתקדמות במדעי החיים 3 א
138056 כתיבת הצעת מחקר 1
138059 עבודת מחקר 3 2.5 א+ב
138060 עבודת מחקר 1 2.5 א+ב
138061 עבודת מחקר 2 2.5 א+ב
138083 נושאים עדכניים בביולוגיה 1 .5 א+ב מערכת שעות
138084 נושאים עדכניים בביולוגיה 2 .5 א+ב מערכת שעות
138085 נושאים עדכניים בביולוגיה 3 .5 א+ב מערכת שעות
138086 נושאים עדכניים בביולוגיה 4 .5 א+ב מערכת שעות
138094 תהודה מגנטית ושיטות איפיון מבני חלבונים 2
138117 מנגנון הטרנספורט שלל חלבונים בתא 2