סילבוס מקצועות בפקולטה – מתמטיקה שימושית

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
196001 סמינר במתמטיקה שימושית 2 2
196006 זרימות אטיות 3
196007 גלים בזורמים 3
196008 תורת היציבות ההידרודינמית 3
196012 שיטות אנליטיות במיש. דיפ. 4 ב
196013 אנליזה נומרית 3 א מערכת שעות
196014 למידה עמוקה ותורת הקירובים 3 ב
196101 מבוא למכניקת זורמים 3
197007 נושאים נבחרים במבוא לאינפורמציה קוונטית ותורות משאבים 3 ב
197008 נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 3
197009 נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 2 3 ב
197010 נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 3 3
197011 נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 4 3
197014 נושאים נבחרים בתיאוריה מתמטית של רשתות קונבולוציה 3 ב
198000 שיטות אסימפטוטיות 4 ב
198001 שיטות אסימפטוטיות 1 3
198002 שיטות אסימפטוטיות 2 3
198006 נושאים נבחרים במכניקת הרצף 1 3
198007 אנליזת דמיות 3
198008 נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 3