סילבוס מקצועות בפקולטה – ארכיטקטורה ובינוי ערים

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
206003 נושאים נבחרים בארכיטקטורה – שימור 1 3 א+ב
206004 נושאים נבחרים בארכיטקטורה – שימור 2 3 א+ב
206006 נושאים נבחרים בארכיטקטורה – אדריכלות דיגיטלית 1 3 א+ב מערכת שעות
206005 נושאים נבחרים בארכיטקטורה – אדריכלות דיגיטלית 2 3 א+ב מערכת שעות
206008 נושאים נבחרים בארכיטקטורה – אדריכלות ירוקה 2 3 א
206007 נושאים נבחרים בארכיטקטורה – אדריכלות ירוקה 1 3 א+ב מערכת שעות
206009 נושאים נבחרים בארכיטקטורה – היסטוריה ותיאוריה 2 3 א+ב
206011 נושאים נבחרים בארכיטקטורה – עיצוב עירוני 2 3 א+ב מערכת שעות
206010 נושאים נבחרים בארכיטקטורה – היסטוריה ותיאוריה 1 3 א+ב
206041 סמינר בהערכת סביבות 3
206012 נושאים נבחרים בארכיטקטורה – עיצוב עירוני 1 3 א+ב מערכת שעות
206042 סמינר במודלים מתמטיים וגיאומטריים בארכיטקטורה 3
206046 תכן רעיוני של מבנים 3
206045 מבני פלדה – השלכות ארכיטקטוניות 3
206060 מדיה אינטראקטיבית בתכנון 3
206050 העיר הנמל והים בעבר ובהווה-היבטים אורבניים ותרבותיים 3
206061 סטודיו נושאי מיוחד 1 1 א+ב
206063 סטודיו נושאי מיוחד 3 1 א+ב
206062 סטודיו נושאי מיוחד 2 1 א+ב
206065 סטודיו מיוחד בארכיטקטורה 1 1 א+ב
206064 סטודיו נושאי מיוחד 4 1 א+ב
206066 סטודיו מיוחד בארכיטקטורה 2 1 א+ב
206067 סטודיו מיוחד בארכיטקטורה 3 1 א+ב
206068 סטודיו מיוחד בארכיטקטורה 4 1 א+ב
206071 נושאים נבחרים בארכיטקטורה 5 1 א+ב
206070 התפתחות יחסי פילוסופיה – ארכיטקטורה 2.5 א+ב
206072 נושאים נבחרים בארכיטקטורה 6 1 א+ב
206073 נושאים נבחרים בארכיטקטורה 7 1 א+ב
206074 נושאים נבחרים בארכיטקטורה 8 1 א+ב
206075 קיימות בראיה כוללת 3 א+ב
206080 קריאה תרבותית של המרחב העירוני 3 א
206095 הפוליטיקה של האדריכלות הישראלית: מודרניזם לאומיות 3 א+ב
206096 סוגיות באדריכלות: זיכרון והנצחה 2 אחת לשנה
206101 אדריכלות חוקרת 2 א+ב מערכת שעות
206111 סטודיו 9 -פרויקט גמר 5 א+ב
206140 פרקים נבחרים בתולדות הארכיטקטורה 3 א
206112 סטודיו 01-פרויקט גמר 5 א+ב
206100 היבטים ביקורתיים במודרניזם האדרי 3 אחת לשנה
206143 סמינר בתולדות הארכיטקטורה הים תיכונית 3 ב
206144 סמינר בתיאוריות של העידן החדש בארכיטקטורה 3 אחת לשנה
206142 שימור ופיתוח אתרים 2 ב
206145 סמינר בתאוריות וזרמים במאה ה- 02 3 אחת לשנה
206150 גישות לחינוך והוראת התכן בארכיטקטורה 3 ב
206160 אדריכלים בולטים במאה ה-02 3 א+ב
206170 דיון ביקורתי בשיכון הצבורי בישראל 3 ב
206172 סטודיו נושאי אדריכלות בר-קימא 5 א+ב מערכת שעות
206171 סטודיו נושאי אינטגרטיבי 5 א+ב מערכת שעות
206173 סטודיו נושאי שימור 5 א+ב מערכת שעות
206175 סטו' נוש' הסטוריה תיאוריה וביקור 5 א+ב מערכת שעות
206174 סטודיו נושאי עיצוב עירוני 5 א+ב מערכת שעות
206176 סטודיו נושאי אדריכלות דיגיטלית 5 א+ב
206401 מגורים אוטופיה ומציאות 2 ב
206180 תורת הצבע 3 א
206405 המקום הפוסט-פטריארכלי 4 ב
206402 יישומי בינה מלאכותית בתכנון 3 ב
206500 סמינר בתכנון כולל בבניה מתועשת 3 ב
206561 תאורה בארכיטקטורה 3 א
206560 אקוסטיקה מתקדמת 2 ב
206563 סמינר בתכנון מבנים סולריים פאסיביים 3 ב
206562 חידושים במערכות בקרת הסביב בבנין 3 א
206564 אספקטים אקלימיים בתכנון הבניה 3 ב
206566 מיקרו אקלים בעיר בעזרת צמחייה 3 א
206567 בקרת הסביבה ומערכות בניין 4 ב
206571 מודלים ממוחשבים לתכנון ארכיטקטוני בר-קיימא 3 א
206572 פרויקט בתכנון מודע לאקלים ולאנרגיה 4 ב
206570 סמינר בהערכת תכנון ארכיטקטוני בר-קיימא 3 א
206574 שימוש מחדש במבנים קיימים 3 ב מערכת שעות
206577 תכן מבנים כולל 3 א+ב
206710 סמינר בהיבטים קוגניטיביים של תהליכי תכנון ארכיטקטוני 3 ב
206573 פרויקט בארכיטקטורה ירוקה 4 א+ב
206740 מבני בד קלי משקל – היבטים אדריכליים (סמינר) 3 ב
206720 סמינר בייצוג בתיכ"צוב (תכנון/עיצוב) 3 ב
206730 אדריכלות תכנון – גבולות גיאוגרפים ותרבותיים 3 ב מערכת שעות
206805 תכן דיגיטלי 3 א
206810 מחשובו של ידע ארכיטקטוני צורני 3 ב
206808 תיאוריות של אדריכלות דיגיטלית 3 ב
206811 דיגום ותצוגה בעזרת מחשב 2.5 ב
206745 מבנים פריסים – היבטים אדריכליים (סמינר) 3 א
206814 נושאים נבחרים בעיצוב רפואי וחברתי 1 ב
206815 עיצוב תעשייתי והנדסת אנוש ברפואה 3 ב
206812 הדפסת חומרים וטכנולוגיות ייצור 3 ב
206817 יחסי גומלין בין ננוטכנולוגיה לעיצוב תעשייתי 2 ב
206816 נושאים נבחרים בעיצוב תעשייתי 2 א
206818 היבט. פיסיולוג. של יחסי אדם-סביבה 2 א
206820 היסטורית העיצוב התעשייתי 1 3 א
206821 נושאים נבחרים בעיצוב תעשייתי 2 3 א+ב
206823 נושאים נבחרים בעיצוב תעשייתי 4 3 א+ב
206827 עיצוב טכנולוגיה וחדשנות 1 2 א
206822 נושאים נבחרים בעיצוב תעשייתי 3 3 א+ב
206830 תכנון ועיצוב המרחב הוירטואלי 3 ב
206831 נושאים נבחרים בעיצוב תעשייתי 5 3 א+ב מערכת שעות
206833 נושאים נבחרים בעיצוב תעשייתי 7 3 א+ג
206828 עיצוב טכנולוגיה וחדשנות 2 3 א
206834 עולם חומרי: מחקר יצירתי בחומר 3 א+ב
206836 עיצוב תעשייתי בעידן המהפכה התעשייתית הדיגיטאלית 3 א+ב מערכת שעות
206835 פרפורמליזם – ביצועים באדריכלות דיגיטאלית 3 ב
206825 היסטוריה ותאוריה בעיצוב תעשייתי 2 3 ב מערכת שעות
206838 עיצוב במפגשי אדם חיה מכונה 3 א+ב מערכת שעות
206840 שיטות ייצור מבוססות מחשב באדריכלות 3 א
206832 נושאים נבחרים בעיצוב תעשייתי 6 3 א+ב
206841 תכן פרמטרי באדריכלות 3 ב מערכת שעות
206842 מחקר פיתוח ועיצוב – ליווי פרויקט תזה/ ללא תזה 3 א+ב מערכת שעות
206837 עיצוב 3 א+ב
206844 עיונים בעיצוב – תאוריות בעיצוב עכשווי 3 א+ב
206843 עיצוב עכשיו – סוגיות בעיצוב וטכנולוגיה במפנה המאה ה21 3 ב מערכת שעות
206845 עיצוב פוגש הנדסה – גישות מתקדמות בעיצוב תעשייתי 3 א+ב
206911 תכנון בעזרת מחשב 2 3 א
206910 תכנון בעזרת מחשב 1 3 ב
206912 חקרי ארוע בבנוי ערים בן זמננו 3 א+ב
206913 נושאים נבחרים בארכיטקטורה 1 3 א+ב מערכת שעות
206914 נושאים נבחרים בארכיטקטורה 2 3 א+ב מערכת שעות
206915 נושאים נבחרים בארכיטקטורה 3 3 א+ב
206916 נושאים נבחרים בארכיטקטורה 4 2 א+ב
206920 תולדות הארכי' בא"י מהעת העתיקה עד המאה השמונה-עשרה 3 ב
206930 חלל פנים – היבטים רעיוניים והיסטוריים 3 ב
206931 נושאים נבחרים בעיצוב עירוני 3 א+ב
206940 סוגיות פילוסופיות בהקשר ארכיטקטוני 3 א+ב
206945 ייצוב מבנים היסטוריים 3 ב
206946 טכנולוגיה של שימור מתכות ועץ 3 ב
206947 שיטות בידוד ואיטום מסורתיות ומודרניות 1.5 ב
206951 סמינר בהיסטוריה של האדריכלות בישראל 3 ב מערכת שעות
206952 ההיסטוריה של המגורים 3 א+ב מערכת שעות
206955 היסטוריה ופילוסופיה של השימור ואמנות השימור 3 ב מערכת שעות
206960 תיעוד היסטורי ושיטות מדידה ואבחון 3 ב מערכת שעות
206963 כלים של מדיניות משפט ומנהל בתכנון 2 א
206964 הליכי רישוי הבניה וכללי המקצוע 2 א+ב מערכת שעות
206965 היבטים ציבוריים וחברתיים של השימור. 1.5 ב
206970 היבטים משפטיים של שימור היסטורי 1.5 א
206975 היבטים כלכליים של שימור 1.5 ב
206980 תיירות באתרי מורשת 1.5 ב
206983 סוגיות אתיות בשימור 3 ב
206985 תוכניות שימור וממשק של מרקמים היסטוריים 3 ב
206987 נושאים נבחרים בשימור 3 2 א+ב
206988 נושאים נבחרים בשימור 4 1.5 א+ב
206990 ניתוח מקרי מבחן של שימור אתרים ומרקמים היסטוריים 3 ב
206991 נושאים נבחרים בשימור 1 3 א+ב
206993 פרויקט מיוחד בשימור 1 3 א+ב
206992 נושאים נבחרים בשימור 2 3 א+ב
206994 פרוייקט מיוחד בשימור 2 3 א+ב
206995 סיור לימודי בחו"ל 3 א+ב
206996 טכנולוגיה של שימור אבן 1.5 ב
206997 טכנולוגיה של שימור טיח 1.5 ב
206998 בלייה ופתולוגיה 1.5 ב
206999 שיטות ניקוי 1.5 ב
207001 תיאוריות התכנון 3 א
207002 תכנון חברתי 3 א
207004 התמודדות עם קונפליקטים בתכנון 3 ב
207005 מבוא לתכנון ערים ואזורים 3 ב
207020 מבוא לממ"ג למתכננים 3 א+ב
207021 שימושי הממ"ג לשמירת טבע וקבלת החלטות סביבתיות 3
207030 הנוף כמשאב חזותי 2.5 ב
207041 עקרונות אקולוגיים בתכנון עיר ואזור 3 א
207040 שיטות כמותיות בתכנון 1 3 ב
207044 סמינר בשתוף הצבור בתכנון 3 א מערכת שעות
207045 הכנה לתהליך מחקר 2 א מערכת שעות
207047 משחקי סימולציה בתכנון עירוני 3 ב
207050 מימון נדל"ן 3 ב
207055 נושאים נבחרים בכלכלת מקרקעין 3 ב
207060 מבוא לפיתוח נכסי דלא ניידי 3 ב
207065 יישומי תורת המשחקים במקרקעין 3 ב
207070 תכנון שימושי קרקע: עקרונות וכימות 3 א
207075 דמות העיר 3 ב
207076 העיר הצודקת: מגמות עכשוויות בפיתוח עירוני 3 ב
207080 תכנון אזורי ומטרופוליני: סוגיות נבחרות 2 ב
207085 שילוב שיקולי מים וניקוז בתכנון אזורי עירוני ונופי 3 ב
207090 מבוא לתכנון סביבתי 2 א
207342 גיאוגרפיה עירונית ואזורית 2 א
207343 יסודות העיצוב העירוני 3 אחת לשנה
207344 דיור: היבטים חברתיים וכלכליים 3 ב
207406 מדיניות קרקעית ויזם הפיתוח הפרטי 3 ב
207407 מדיניות סביבתית 3 ב מערכת שעות
207408 תסקירי השפעה על הסביבה 3 אחת לשנה
207410 דיני איכות הסביבה 3 א
207415 מדיניות סביבתית 3 ב
207420 מגורים: תכנון ועיצוב 3 א
207430 מבוא לחשיבה מרחבית בתכנון ערים ואזורים 3 ב
207440 תכנון עם הקהילה: מושגים כלים ואסטרטגיות לפעולה 3 א
207450 המרחב הישראלי: קריאה ביקורתית 3 א+ב
207455 סוגיות אקולוגיות בנוף הישראלי 2 א+ב
207456 אקולוגיה עירונית 3 א+ב
207460 תאוריות באדריכלות הנוף העכשווית 2 א מערכת שעות
207457 היבטים תמטיים וכרונולוגיים באדריכלות נוף בישראל 3 א
207461 עיצוב בר-קיימא והעיר 2.5 א+ב
207462 נושאים נבחרים באדריכלות נוף 1 3 א+ב
207463 נושאים נבחרים באדריכלות נוף 2 3 א+ב
207464 נושאים נבחרים באדריכלות נוף 3 3 א+ב
207465 נושאים נבחרים באדריכלות נוף 4 2 א+ב
207466 נושאים נבחרים באדריכלות נוף 5 2 א+ב
207467 נושאים נבחרים באדריכלות נוף 6 2 א+ב
207468 התמקדות בתהליך היצירה בסטודיו 2.5 א
207469 עיצוב אינטראקטיבי 3 א+ב
207560 איכות הסביבה בתכנון 2 ב
207561 תכנון נוף חבל ארץ 5 א+ב
207562 סטודיו עיצוב 1:1 5 א+ב
207563 סטודיו תשתיות נופיות 5 א+ב
207564 עיצוב נוף עירוני 5 א+ב
207565 אקולוגיה וצמחיה בהקשר העירוני 4 א+ב
207566 אקולוגיה וצמחיה בהקשר של חבל ארץ 4 א+ב
207567 מודרניזם ופוסט מודרניזם של אדריכלות הנוף 3 א+ב
207568 נוף הים התיכון: תרבות והיסטוריה 3 א+ב
207569 נופי תרבות:תיאוריה פרשנות עיצוב 3 א+ב
207571 תכן יחידת אדריכלות נוף עירונית 2.5 א+ב
207570 תכן יחידת אדריכלות נוף תשתיות 2.5 א+ב
207572 תכן יחידת אדריכלות נוף 1:1 2.5 א+ב
207573 תכן מסכם 4 א+ב
207574 תכנון אתר 2 3 א+ב
207575 קריאת הנוף כמכלול 2 א+ב
207576 אתיקה ופרקטיקה באדריכלות נוף 3 א+ב
207600 תכנון תחבורה למתכננים 3 ב
207601 סמינר בתכנון התשתית העירונית 3 ב
207632 כלכלת הסביבה 2 ב
207700 אולפן 1: עירוני 4 א
207701 אולפן 2: שכונתי 4 ב מערכת שעות
207800 חשיבה כמותית וסטטיסטיקה בתכנון 3 א
207804 חשיבה כלכלית למתכננים 3 ב מערכת שעות
207806 מבוא להיבטים משפטיים ומינהליים בתכנון 3 ב מערכת שעות
207807 תכנון ופיתוח בישובים ערביים בישראל 3 א מערכת שעות
207808 מצעים (פרוגרמות) של תכניות כלכליות-מרחביות 3 ב
207810 תכנון רגולציה וקיימות במערכות אנרגיה 2 ב
207820 מבוא לסוגיות בארכיטקטורה המודרנית 3 ב
207825 יציבות מבנים 2 א+ב
207830 תשתיות ירוקות 2.5 א
207900 נושאים מתקדמים בתכנון ערים ואזורים 1 3 א+ב
207901 נושאים מתקדמים בתכנון ערים ואזורים 2 3 א+ב מערכת שעות
207902 נוש מתקדמים בתכנון ערים ואזורים 3 3 א+ב מערכת שעות
207910 שיטות מחשב בתכנון ערים 3 ב
207912 נושאים נבחרים בתכנון ערים ואזורים 1 3 א+ב
207913 נושאים נבחרים בתכנון ערים ואזורים 2 2 א+ב
207914 תכנון עבור ילדים 3 א
207915 נושאים נבחרים בתכנון ערים ואזורים 3 2 א+ב
207916 נושאים נבחרים בתכנון ערים ואזורים 4 1 א+ב
207920 שיטות מחקר איכותניות למתכננים 3 א+ב
207930 מערכות מידע ממוחשבות בארכיטקטורה 3 ב
207935 תיירות בת-קיימא 2 ב
207940 מימוש אג'נדה 12 ברשויות מקומיות 3 ב
207945 תכנון וקיימות 3 ב
207952 תכנון וחברה אזרחית 3 ב
207953 תכנון וניהול הסביבה החופית והימית 3 ב
207955 מדעי הסביבה למתכננים 3 א מערכת שעות
208000 סמינר בתכנון ארכיטקטוני 3 ב
208001 גישה מערכתית בארכיטקטורה 3 ב
208100 מורפולוגיה של המבנה 3 ב
208201 תכנון כולל מורחב א' 5 ב
208202 תכנון כולל מורחב ב' 5 ב
208300 תהליכים ושיטות בעיצוב 2.5 ב
208310 סטודיו עיצוב תעשייתי 1 3 א
208312 פרויקט אישי בעיצוב תעשייתי 1 1 ב מערכת שעות
208313 פרוייקט אישי בעיצוב תעשייתי 2 2 ב
208320 סטודיו עיצוב תעשייתי 2 3 ב מערכת שעות
208330 גורמי אנוש בעיצוב תעשייתי 2.5 ב
208335 ניהול פרויקט מו"פ לעיצוב תעשייתי 2.5 ב
208342 היבטים משפטיים בעיצוב תעשייתי 1.5 ב
208343 קנין רוחני בעיצוב רפואי ופרה-רפואי 1.5 ב
208345 פרויקט מיוחד בעיצוב תעשייתי 1 1.5 א+ב
208346 נושאים נבחרים בעיצוב תעשייתי 2 2.5 א+ב
208347 נושאים נבחרים בעיצוב תעשייתי 1 2.5 א+ב
208348 פרויקט מיוחד בעיצוב תעשייתי 2 2 א+ב
208350 חומרים תעשיתיים 1 2.5 א
208351 תקשורת שיווקית ויזואלית 2.5 ב
208352 עיצוב למטרות שיווקיות 2.5 א
208353 פרוייקט גמר בעיצוב תעשייתי 6 א+ב
208355 שיטות מחקר למתכננים ולמעצבים 2.5 ב
208540 מערכות סטרוקטורליות 3 ב
208600 תכנון אדריכלי בעזרת מחשב 3 ב
208700 תכנון כולל מתקדם 1 3 ב
208701 תכנון כולל מתקדם 2 3 ב
208702 פרויקט בבנוי ערים 4 א+ב
208703 תולדות תכנון ובינוי ערים 3 ב
208705 פרויקט בבנוי ערים 2 4 א+ב
208720 נושאים נבחרים בארכיטקטורה ובינוי ערים 1 א+ב
208750 היבטים נבחרים במחקר בארכיטקטורה ובנוי ערים 3 א+ב
208760 ניתוח אירועים בתכנון אזורי 3 ב
208800 סמינר בארכיטקטורה ובינוי ערים 3 א+ב
209000 תכנון ואידיאולוגיה 3 ב
209001 סמינר מתקדם בתאורית התכנון 2 ב
209002 סמינר בתאוריות המחקר 2 א
209003 סמינר לדוקטורנטים בתכנון ערים 2 א
209005 התחדשות עירונית 3 ב
209008 תכנון חברתי 3 ב
209010 שיטות תכנון מתקדמות(יישומי בינה מלאכותית בתכנון ערים) 3 ב
209030 נושאים נבחרים בכלכלת מקרקעין 3 א+ב
209031 נושאים מתקדמים בתכנון ערים ואזורים 4 3 א+ב מערכת שעות
209032 נושאים מתקדמים בתכנון ערים ואזורים 5 3 א+ב
209033 נושאים מתקדמים בתכנון ערים ואזורים 6 2 א+ב
209035 נושאים מתקדמים בתכנון ערים ואזורים 8 1 א+ב
209036 נושאים מתקדמים בתכנון ערים ואזורים 9 1 א+ב
209034 נושאים מתקדמים בתכנון ערים ואזורים 7 2 א+ב
209040 שיטות כמותיות בתכנון 2 3 ב
209041 הערכת תכניות 2 ב
209037 תכנית מתאר כללי להסדרת המרחב 2 א
209042 תורת המשחקים וההחלטות בתכנון 3 ב
209043 סמינר במודלים מורכבים של מבנה עיר 2 ב
209050 כלכלה עירונית 3 א
209100 סוציולוגיה למתכננים 2 א
209150 דיני שלטון מקומי למתכננים 3 ב
209200 היבטים פסיכולוגיים בתכנון 2 א
209250 תכנון מרחבי ומדיניות חברתית 3 א
209270 אקולוגיה של הנוף והמשאבים 2 ב
209271 נושאים מתקדמים באדריכלות נוף 1 1 א+ב מערכת שעות
209272 נושאים מתקדמים באדריכלות נוף 2 1 א+ב
209300 סמינר מתקדם בתכנון ערים ואזורים 2 א+ב
209400 סמינר מתקדם בהנדסה עירונית 5 ב+ג
209450 סמינר מתקדם בתכנון ערים 2 5 א+ב
209630 כלכלה עירונית ואזורית 2 3 ב
209700 אולפן 4: תכנון מטרופוליטני 4 ב מערכת שעות
209970 סמינר מחקר אישי 2 א+ב