סילבוס מקצועות בפקולטה – ארכיטקטורה ובינוי ערים

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
206001 סמינר בשיטות תכנון יצירתיות 3 א
206003 נושאים נבחרים בארכיטקטורה – שימור 1 3 א+ב מערכת שעות
206004 נושאים נבחרים בארכיטקטורה – שימור 2 3 א+ב
206005 נושאים נבחרים בארכיטקטורה – אדריכלות דיגיטלית 2 3 א+ב
206006 נושאים נבחרים בארכיטקטורה – אדריכלות דיגיטלית 1 3 א+ב מערכת שעות
206007 נושאים נבחרים בארכיטקטורה – אדריכלות ירוקה 1 3 א+ב מערכת שעות
206008 נושאים נבחרים בארכיטקטורה – אדריכלות ירוקה 2 3 א
206009 נושאים נבחרים בארכיטקטורה – היסטוריה ותיאוריה 2 3 א+ב
206010 נושאים נבחרים בארכיטקטורה – היסטוריה ותיאוריה 1 3 א+ב
206011 נושאים נבחרים בארכיטקטורה – עיצוב עירוני 2 3 א+ב
206012 נושאים נבחרים בארכיטקטורה – עיצוב עירוני 1 3 א+ב
206013 סדנה טכנולוגית הנדסית 2 3 א+ב מערכת שעות
206014 נושאים נבחרים בארכיטקטורה – היסטוריה ותיאוריה 3 3 א+ב
206015 נושאים נבחרים בארכיטקטורה – היסטוריה ותיאוריה 4 3 א+ב
206016 נושאים נבחרים בארכיטקטורה – עיצוב וייצור ממוחשבים 3 3 א+ב מערכת שעות
206017 מרעיון למבנה ממבנה לרעיון 3 ב
206018 ארכיטקטורה משחקים ומציאות מדומה 3 א
206044 חומרי בניין ושיטות בנייה 2 3 ב
206046 תכן רעיוני של מבנים 3 א+ב
206061 סטודיו נושאי מיוחד 1 1 א+ב
206062 סטודיו נושאי מיוחד 2 1 א+ב
206063 סטודיו נושאי מיוחד 3 1 א+ב
206064 סטודיו נושאי מיוחד 4 1 א+ב
206065 סטודיו מיוחד בארכיטקטורה 1 1 א+ב
206066 סטודיו מיוחד בארכיטקטורה 2 1 א+ב
206067 סטודיו מיוחד בארכיטקטורה 3 1 א+ב
206068 סטודיו מיוחד בארכיטקטורה 4 1 א+ב
206070 התפתחות יחסי פילוסופיה – ארכיטקטורה 2.5 א+ב
206071 נושאים נבחרים בארכיטקטורה 5 1 א+ב
206072 נושאים נבחרים בארכיטקטורה 6א 1 א+ב
206073 נושאים נבחרים בארכיטקטורה 7 1 א+ב
206074 נושאים נבחרים בארכיטקטורה 8 1 א+ב
206075 קיימות בראיה כוללת 3 א+ב
206076 נושאים נבחרים בארכיטקטורה 9 3 א+ב
206077 נושאים נבחרים בארכיטקטורה 01 3 א+ב
206080 קריאה תרבותית של המרחב העירוני 3 א
206095 הפוליטיקה של האדריכלות הישראלית: מודרניזם לאומיות 3 א+ב
206096 סוגיות באדריכלות: זיכרון והנצחה 2 אחת לשנה
206100 היבטים ביקורתיים במודרניזם האדרי 3 אחת לשנה
206101 אדריכלות חוקרת 2 א+ב
206114 סדנה נושאית מיוחדת 1 3 א+ב
206115 סדנה נושאית מיוחדת 2 3 א+ב
206116 סדנה נושאית מיוחדת 3 3 א+ב
206117 סדנה נושאית מיוחדת 4 2 א+ב
206118 סדנה נושאית מיוחדת 5 2 א+ב
206140 פרקים נבחרים בתולדות הארכיטקטורה 3 א
206142 שימור ופיתוח אתרים 2 ב
206144 סמינר בתיאוריות של העידן החדש בארכיטקטורה 3 אחת לשנה
206150 גישות לחינוך והוראת התכן בארכיטקטורה 3 ב
206160 אדריכלים בולטים במאה ה-02 3 א+ב
206170 דיון ביקורתי בשיכון הצבורי בישראל 3 א+ב מערכת שעות
206180 תורת הצבע 3 א
206284 עיצוב וקראפט דיגיטלי 3 א+ב
206401 מגורים אוטופיה ומציאות 2 ב
206403 תשתיות עירוניות ומטרופוליניות 2 א+ב
206404 מגורים והעיר – סמינר מחקר 3 א+ב
206561 תאורה בארכיטקטורה 3 א
206562 חידושים במערכות בקרת הסביב בבנין 3 א
206563 סמינר בתכנון מבנים סולריים פאסיביים 3 ב
206564 אספקטים אקלימיים בתכנון הבניה 3 ב
206566 מיקרו אקלים בעיר בעזרת צמחייה 3 א מערכת שעות
206567 מערכות הבניין – בקרת הסביבה 3 א
206570 סמינר בהערכת תכנון ארכיטקטוני בר-קיימא 3 א
206571 מודלים ממוחשבים לתכנון ארכיטקטוני בר-קיימא 3 א מערכת שעות
206572 פרויקט בתכנון מודע לאקלים ולאנרגיה 4 ב
206573 פרויקט בארכיטקטורה ירוקה 4 א+ב
206574 שימוש מחדש במבנים קיימים 3 ב
206577 תכן מבנים כולל 3 א+ב
206720 סמינר בייצוג בתיכ"צוב (תכנון/עיצוב) 3 ב
206730 המאבק על המרחב: אדריכלות תכנון 3 א+ב
206740 מבני בד קלי משקל – היבטים אדריכליים (סמינר) 3 ב
206745 מבנים פריסים – היבטים אדריכליים (סמינר) 3 א
206805 תכן דיגיטלי 3 א
206808 תיאוריות של אדריכלות דיגיטלית 3 א+ב
206810 מחשובו של ידע ארכיטקטוני צורני 3 ב
206811 דיגום ותצוגה בעזרת מחשב 2.5 ב
206813 אוצרות כפרקטיקה אדריכלית מתקדם 3 א+ב
206814 נושאים נבחרים בעיצוב רפואי וחברתי 1 ב
206819 סוגיות עכשוויות באוצרות מתקדם 3 א+ב
206820 היסטורית העיצוב התעשייתי 1 3 א
206821 נושאים נבחרים בעיצוב תעשייתי 2 3 א+ב
206822 נושאים נבחרים בעיצוב תעשייתי 3 3 א+ב
206823 נושאים נבחרים בעיצוב תעשייתי 4 3 א+ב
206824 הנדסת אנוש וארגונומיה בעיצוב מוצר 3 א
206825 היסטוריה ותאוריה בעיצוב תעשייתי 2 3 ב
206826 עיצוב ממוקד משתמשים 3 א+ב
206827 עיצוב טכנולוגיה וחדשנות 1 2 א מערכת שעות
206828 עיצוב טכנולוגיה וחדשנות 2 3 א
206829 ענין של פרספקטיבה-קורס בין פקולטי 3 א מערכת שעות
206830 תכנון ועיצוב המרחב הוירטואלי 3 ב
206831 נושאים נבחרים בעיצוב תעשייתי 5 3 א+ב מערכת שעות
206832 נושאים נבחרים בעיצוב תעשייתי 6 3 א+ב
206833 נושאים נבחרים בעיצוב תעשייתי 7 3 א+ג
206835 פרפורמליזם – ביצועים באדריכלות דיגיטאלית 3 ב
206836 עיצוב תעשייתי בעידן המהפכה התעשייתית הדיגיטאלית 3 א+ב
206837 עיצוב 3 א+ב
206838 עיצוב במפגשי אדם חיה מכונה 3 א+ב
206839 נושאים נבחרים בעיצוב תעשייתי: מבוא לסריגה ממוחשבת 3 ב מערכת שעות
206840 שיטות ייצור מבוססות מחשב באדריכלות 3 א מערכת שעות
206841 תכן פרמטרי באדריכלות 3 ב
206842 מחקר פיתוח ועיצוב 3 א+ב
206843 עיצוב עכשיו – סוגיות בעיצוב וטכנולוגיה במפנה המאה ה21 3 א+ב
206846 טכנולוגיות משבשות בארכיטקטורה ועיצוב 3 א+ב מערכת שעות
206847 נ. נ. בעיצוב תעשייתי: עיצוב מערכות שירות ומוצר 3 ב מערכת שעות
206910 תכנון בעזרת מחשב 1 3 ב
206911 תכנון בעזרת מחשב 2 3 א
206912 חקרי ארוע בבנוי ערים בן זמננו 3 א+ב
206913 נושאים נבחרים בארכיטקטורה 1 3 א+ב
206914 נושאים נבחרים בארכיטקטורה 2 3 א+ב
206915 נושאים נבחרים בארכיטקטורה 3 3 א+ב
206916 נושאים נבחרים בארכיטקטורה 4 2 א+ב
206917 נושאים נבחרים: כשארכיטקטורה פוגשת את תאוריות המרחב 3 א
206918 היסטוריה דיגיטלית ושימור ביקורתי 3 א
206919 נושאים נבחרים בהולנד – מאה שנים של מגורים 3 א
206920 תולדות הארכי' בא"י מהעת העתיקה עד המאה השמונה-עשרה 3 ב
206921 נושאים נבחרים במעטפות בנין חכמות 3 א
206922 הכרת צמחי בר לשילוב בגן הנוי 2 ב מערכת שעות
206923 נושאים בהיסטוריה של ארכיטקטורה ומדעי הרוח הדיגיטליים 3 ב מערכת שעות
206924 ריאקציות – אדריכלות ותרבות בעידן הגרעיני 3 ב מערכת שעות
206925 מחקר באמצעות עיצוב באדריכלות 3 ב
206926 תשתיות במרחב הפתוח 2 ב מערכת שעות
206927 נושאים נבחרים בעיצוב עירוני: אורבניזם עכשווי/עתידי 3 ב מערכת שעות
206928 נושאים נבחרים בהתנגדות אקטיביזם ומחאה במרחב העירוני 3 ב מערכת שעות
206929 נושא. נבח. בכלים אנליטיים לתכנון אקלימי בבלוק עירוני 3 ב מערכת שעות
206930 חלל פנים – היבטים רעיוניים והיסטוריים 3 ב
206931 גישות עכשוויות לעיצוב עירוני 3 א+ב מערכת שעות
206933 היער העירוני 2 ב מערכת שעות
206934 שיקום נחלים בישראל הלכה ומעשה 3 ב
206940 סוגיות פילוסופיות בהקשר ארכיטקטוני 3 א+ב
206945 ייצוב מבנים היסטוריים 3 ב
206946 תרבות חומר וטכנולוגיה 3 ב מערכת שעות
206948 היסטוריה ופילוסופיה של השימור 3 א
206951 סמינר בהיסטוריה של האדריכלות בישראל 3 ב
206952 ההיסטוריה של המגורים 3 א+ב
206954 ההיסטוריה של העיר 3 א+ב
206955 הארכיון והאתר 3 א+ב
206956 נושאים בגישות ותפיסות בפוליטיקה 3 ב
206957 נושאים בארכיטקטורה דיגיטלית 3 ב מערכת שעות
206958 נושאים נבחרים באינטראקציות אדם-בניין בסביבות חכמות 3 ב
206959 נ.נ. בהיסטוריה טכנולוגית של הארכי 3 ב
206960 תיעוד היסטורי ושיטות מדידה ואבחון 3 ב
206961 אסטרטגיות להתחדשות עירונית: ממדיניות ליצירת מקום 3 ב
206962 נושאים נבחרים בתיאוריות עכשוויות באדריכלות 3 ב
206963 תחיקת התכנון והבניה 2 א
206964 תהליכי תכנון ובניה 2 א+ב
206966 תחיקת התכנון 3
206967 באוהאוס: לא מה שחשבת 3 א
206968 טכנולוגיות בניה ופירטי בניין 3 3 א+ב מערכת שעות
206969 טכנולוגיות בניה 4 3 א+ב
206970 היבטים משפטיים של שימור היסטורי 1.5 א
206971 הבעה גרפית 2: שיטות ייצוג מתקדמות 3 ב מערכת שעות
206972 שינויי אקלים: מדע מדיניות ותכנון 3 א
206973 כשארכיטקטורה פוגשת תאוריות מרחב 3 א
206974 תהליכי תכנון ופיתוח עירוני 3 ב
206975 היבטים כלכליים של שימור 1.5 ב
206976 סדנת התנסות במחקר אמפירי 1 ב
206985 היבטים ופרקטיקות בשימור ופיתוח 3 ב
206987 נושאים נבחרים בשימור 3 2 א+ב
206988 נושאים נבחרים בשימור 4 1.5 א+ב
206990 היסטוריה ופילוסופיה של השימור 3 ב
206991 נושאים נבחרים בשימור 1 3 א+ב
206992 נושאים נבחרים בשימור 2 3 א+ב
206993 פרויקט מיוחד בשימור 1 3 א+ב
206994 פרוייקט מיוחד בשימור 2 3 א+ב
206995 סיור/סדנא בינלאומית – אתרי מורשת 3 א+ב
206997 טכנולוגיה של שימור טיח 1.5 ב
206998 בלייה ופתולוגיה 1.5 ב
206999 שיטות ניקוי 1.5 ב
207001 תיאוריות התכנון 3 א
207002 תכנון חברתי 3 א+ב
207005 מבוא לתכנון ערים ואזורים 3 ב
207006 ערים חכמות 3 א+ב
207007 הערכת שווי נדל"ן 3 א+ב מערכת שעות
207020 מבוא לממ"ג למתכננים 3 א+ב מערכת שעות
207021 שימושי הממ"ג לשמירת טבע וקבלת החלטות סביבתיות 3 א+ב
207023 מערכות מידע גיאוגרפי 2 3 א+ב
207024 נושאים בתכנון וחקירת נוף בעידן הבינתחומי והבינה 2.5 א
207030 הנוף כמשאב חזותי 2.5 ב
207037 מתכנית בנין עיר לתכנית סביבה בנוי 2 א
207041 עקרונות אקולוגיים בתכנון עיר ואזור 3 א
207044 סמינר בשתוף הצבור בתכנון 3 א
207045 הכנה לתהליך מחקר 2 א
207047 משחקי סימולציה בתכנון עירוני 3 ב
207048 תכנון סביבתי 3 ב מערכת שעות
207050 מימון נדל"ן 3 א
207070 תכנון שימושי קרקע: עקרונות וכימות 3 א מערכת שעות
207076 העיר הצודקת: מגמות עכשוויות בפיתוח עירוני 3 ב
207342 גיאוגרפיה עירונית ואזורית 2 א
207343 יסודות העיצוב העירוני 3 א+ב
207406 מדיניות קרקעית ויזם הפיתוח הפרטי 3 ב
207407 מדיניות סביבתית 3 ב מערכת שעות
207415 מדיניות סביבתית 3 ב
207420 מגורים: תכנון ועיצוב 3 א
207430 מבוא לחשיבה מרחבית בתכנון ערים ואזורים 3 ב
207440 תכנון עם הקהילה: מושגים כלים ואסטרטגיות לפעולה 3 א+ב
207450 המרחב הישראלי: קריאה ביקורתית 3 א+ב
207455 סוגיות אקולוגיות בנוף הישראלי 2 א+ב
207456 אקולוגיה עירונית 3 א+ב
207457 היבטים תמטיים וכרונולוגיים באדריכלות נוף בישראל 3 א מערכת שעות
207460 תאוריות באדריכלות הנוף העכשווית 2 א
207461 עיצוב בר-קיימא והעיר 2.5 א+ב
207462 נושאים נבחרים באדריכלות נוף 1 3 א+ב
207463 נושאים נבחרים באדריכלות נוף 2 3 א+ב
207464 נושאים נבחרים באדריכלות נוף 3 3 א+ב
207465 נושאים נבחרים באדריכלות נוף 4 2 א+ב
207466 נושאים נבחרים באדריכלות נוף 5 2 א+ב
207467 נושאים נבחרים באדריכלות נוף 6 2 א+ב
207468 התמקדות בתהליך היצירה בסטודיו 2.5 א
207469 עיצוב אינטראקטיבי 3 א+ב
207561 תכנון נוף חבל ארץ 5 א+ב
207562 סטודיו עיצוב 1:1 5 א+ב
207565 אקולוגיה וצמחיה בהקשר העירוני 4 א+ב
207566 אקולוגיה וצמחיה בהקשר של חבל ארץ 4 א+ב
207567 מודרניזם ופוסט מודרניזם של אדריכלות הנוף 3 א+ב
207569 נופי תרבות:תיאוריה פרשנות עיצוב 3 א+ב
207570 תכן יחידת אדריכלות נוף תשתיות 2.5 א+ב
207571 תכן יחידת אדריכלות נוף עירונית 2.5 א+ב
207572 תכן יחידת אדריכלות נוף 1:1 2.5 א+ב
207573 תכן מסכם 4 א+ב
207574 תכנון אתר 2 3 א+ב
207577 נושאים נבחרים באדריכלות נוף 7 1 א+ב
207578 נושאים נבחרים באדריכלות נוף 8 1 א+ב
207579 נושאים נבחרים באדריכלות נוף 9 2 א+ב
207580 נושאים נבחרים באדריכלות נוף 10 2 א+ב
207581 נושאים נבחרים באדריכלות נוף 11 2 א+ב
207582 נושאים נבחרים באדריכלות נוף 21 3 א+ב
207600 תכנון תחבורה מוטה אנשים 3 א
207700 אולפן 1: עירוני 4 א מערכת שעות
207701 אולפן 2: שכונתי 4 ב
207800 חשיבה כמותית וסטטיסטיקה בתכנון 3 א
207804 חשיבה כלכלית למתכננים 3 ב
207806 מבוא להיבטים משפטיים ומינהליים בתכנון 3 ב מערכת שעות
207807 תכנון ופיתוח בישובים ערביים בישראל 3 א+ב
207820 מבוא לסוגיות בארכיטקטורה המודרנית 3 ב
207825 יציבות מבנים 2 א+ב
207830 תשתיות ירוקות 2.5 א
207888 נושאים בערים חכמות: מעשה ומחקר 3 ב מערכת שעות
207889 תכנית 0202 השפעתה על מערכת התכנון 2 ב מערכת שעות
207900 נושאים מתקדמים בתכנון ערים ואזורים 1 3 א+ב
207901 נושאים מתקדמים בתכנון ערים ואזורים 2 3 א+ב מערכת שעות
207902 נוש מתקדמים בתכנון ערים ואזורים 3 3 א+ב
207912 נושאים נבחרים בתכנון ערים ואזורים 1 3 א+ב
207913 נושאים נבחרים בתכנון ערים ואזורים 2 2 א+ב
207915 נושאים נבחרים בתכנון ערים ואזורים 3 2 א+ב
207916 נושאים נבחרים בתכנון ערים ואזורים 4 1 א+ב
207920 שיטות מחקר איכותניות למתכננים 3 א+ב
207930 מערכות מידע ממוחשבות בארכיטקטורה 3 ב
207935 תיירות בת-קיימא 2 ב
207940 מימוש אג'נדה 12 ברשויות מקומיות 3 ב
207945 תכנון וקיימות 3 ב
207952 תכנון וחברה אזרחית 3 ב
207953 תכנון וניהול הסביבה החופית והימית 3 א+ב
207955 מדעי הסביבה למתכננים 3 א+ב
208111 סטודיו פרויקט גמר – חלק 1 6 א
208112 סטודיו פרויקט גמר – חלק 2 6 ב מערכת שעות
208171 פרויקט בסטודיו אינטגרטיבי 6 א מערכת שעות
208174 פרוייקט בסטודיו עיצוב עירוני 6 א מערכת שעות
208201 תכנון כולל מורחב א' 5 ב
208202 תכנון כולל מורחב ב' 5 ב
208300 תהליכים ושיטות בעיצוב 2.5 ב
208310 סטודיו עיצוב תעשייתי 1 3 א
208312 פרויקט אישי בעיצוב תעשייתי 1 1 ב
208313 פרוייקט אישי בעיצוב תעשייתי 2 2 ב
208314 סטודיו בעיצוב תעשייתי 3 3 א+ב
208315 סטודיו בעיצוב תעשייתי4 3 א+ב מערכת שעות
208320 סטודיו עיצוב תעשייתי 2 3 ב מערכת שעות
208330 גורמי אנוש בעיצוב תעשייתי 2.5 ב
208345 פרויקט מיוחד בעיצוב תעשייתי 1 1.5 א+ב
208346 נושאים נבחרים בעיצוב תעשייתי 2 2.5 א+ב
208347 נושאים נבחרים בעיצוב תעשייתי 1 2.5 א+ב
208348 פרויקט מיוחד בעיצוב תעשייתי 2 2 א+ב
208350 חומרים תעשיתיים 1 2.5 א
208353 פרוייקט גמר בעיצוב תעשייתי 6 א+ב מערכת שעות
208355 שיטות מחקר למתכננים ולמעצבים 2.5 ב
208700 תכנון כולל מתקדם 1 3 ב
208701 תכנון כולל מתקדם 2 3 ב
208702 פרויקט בבנוי ערים 4 א+ב
208703 תולדות תכנון ובינוי ערים 3 ב
208705 פרויקט בבנוי ערים 2 4 א+ב
208720 נושאים נבחרים בארכיטקטורה ובינוי ערים 1 א+ב
208750 היבטים נבחרים במחקר בארכיטקטורה ובנוי ערים 3 א+ב
208800 סמינר בארכיטקטורה ובינוי ערים 3 א+ב מערכת שעות
209002 סמינר בתאוריות המחקר 2 א
209003 סמינר לדוקטורנטים בתכנון ערים 2 א מערכת שעות
209005 התחדשות עירונית 3 ב
209008 תכנון חברתי 3 ב
209010 שיטות תכנון מתקדמות(יישומי בינה מלאכותית בתכנון ערים) 3 ב
209031 נושאים מתקדמים בתכנון ערים ואזורים 4 3 א+ב
209032 נושאים מתקדמים בתכנון ערים ואזורים 5 3 א+ב
209033 נושאים מתקדמים בתכנון ערים ואזורים 6 2 א+ב
209034 נושאים מתקדמים בתכנון ערים ואזורים 7 2 א+ב
209035 נושאים מתקדמים בתכנון ערים ואזורים 8 1 א+ב
209036 נושאים מתקדמים בתכנון ערים ואזורים 9 1 א+ב
209040 שיטות כמותיות בתכנון 2 3 ב
209050 כלכלה עירונית 3 א
209100 סוציולוגיה למתכננים 2 א
209250 תכנון מרחבי ומדיניות חברתית 3 א
209270 אקולוגיה של הנוף והמשאבים 2 ב
209271 נושאים מתקדמים באדריכלות נוף 1 1 א+ב
209272 נושאים מתקדמים באדריכלות נוף 2 1 א+ב
209300 סמינר מתקדם בתכנון ערים ואזורים 2 א+ב
209400 סמינר מתקדם בהנדסה עירונית 5 א
209450 סמינר מתקדם בתכנון ערים 2 5 א+ב
209700 אולפן 4: תכנון מטרופוליטני 4 ב מערכת שעות
209970 סמינר מחקר אישי 2 א+ב