סילבוס מקצועות בפקולטה – מדעי המחשב

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
236001 מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב 1 א
236026 ידע ומשחקים במערכות מבוזרות 2 א
236200 עיבוד אותות תמונות ומידע 4 א+ב מערכת שעות
236267 מבנה מחשבים 3 א+ב מערכת שעות
236270 ניהול פרויקטי תוכנה 3
236268 ארכיטקטורת מעבדים בגישה בונה 3
236271 פיתוח מבוסס אנדרואיד 2 א+ב מערכת שעות
236272 פרויקט פיתוח מבוסס אנדרואיד 3 א+ב מערכת שעות
236278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות 3 ב מערכת שעות
236299 מבוא לעיבוד שפות טבעיות 3 א
236303 פרויקט בעיבוד שפות טבעיות 3
236304 לוגיקה למדעי המחשב 2 3
236305 פרויקט בתכן לוגי מ' 3
236306 גרפים מקריים 2
236308 אלגברה של תורת הגרפים ומבנים קומבינטורים 3
236307 גרפים מרחיבים ושימושיהם 2
236309 מבוא לתורת הצפינה 3 א
236310 תורת השפות הפורמליות 3
236311 סיבוכיות של חישובים אלגבריים 3
236313 תורת הסיבוכיות 3
236315 שיטות אלגבריות במדעי המחשב 3
236319 שפות תכנות 3 א+ב מערכת שעות
236321 שיטות בהנדסת תוכנה 3
236322 מערכות אחסון מידע 3 א
236324 גרפיקה ממוחשבת 2 3
236323 פרויקט בעיבוד נתונים מ' 3 א+ב
236328 פרוייקט בגרפיקה ממוחשבת מ' 3
236329 עיבוד ספרתי של גאומטריה 3 מערכת שעות
236330 מבוא לאופטימיזציה 3 ב מערכת שעות
236331 גדירות וחישוביות 3
236332 האינטרנט של הדברים – טכנולוגיות ויישומים 2 א+ב מערכת שעות
236333 פרויקט באינטרנט של הדברים 3 א+ב מערכת שעות
236334 מבוא לרשתות מחשבים 3 א+ב מערכת שעות
236336 פתרון נומרי של משוואות דיפרנציאליות חלקיות 3
236339 החשת התכנסות של תהליכים איטרטיבים 2
236340 פרויקט בתקשורת מחשבים 3 א+ב
236341 תקשורת באינטרנט 3 ב מערכת שעות
236342 מבוא לאימות תוכנה 3 א
236343 תורת החישוביות 3 א+ב מערכת שעות
236345 אימות אוטומטי של מערכות תוכנה וחומרה 3 א
236346 פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב 3 מערכת שעות
236347 היסק אוטומטי וסינתזה של תוכנה 3 ב מערכת שעות
236348 מבוא לממשקי אדם-מחשב 3
236349 פרויקט באבטחת מידע 3 א+ב
236350 הגנה ברשתות 3 א+ב מערכת שעות
236351 מערכות מבוזרות 3 א
236356 תאוריה של מערכות מסד נתונים 3
236357 אלגוריתמים מבוזרים א' 3
236358 נושאים מתקדמים באלגוריתמים מבוזרים 2 א
236359 אלגוריתמים 2 3 ב מערכת שעות
236360 תורת הקומפילציה 3 א+ב מערכת שעות
236361 פרויקט בקומפילציה מ' 3
236363 מסדי נתונים 3 א+ב מערכת שעות
236366 פרויקט במערכות הפעלה מ' 3
236368 מפרטים פורמליים למערכות מורכבות 3
236369 ניהול מידע ברשת האינטרנט 3
236370 תכנות מקבילי ומבוזר 3 א
236371 פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר 3 א+ב
236372 רשתות בייסיאניות 3
236374 שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים 3 א
236373 סינתזה של תמונות 3
236375 טכנולוגית מנועי חיפוש 3
236376 הנדסת מערכות הפעלה 4 ב מערכת שעות
236377 אלגוריתמים מבוזרים בגרפים 3 ב מערכת שעות
236379 קידוד ואלגוריתמים לזכרונות 3 א
236378 עקרונות ניהול מידע חסר ודאות 2 א
236381 פרויקט ב- וי.אל.אס.אי. ב' 4 א+ב
236388 פרויקט במערכות אחסון 3
236490 אבטחת מחשבים 3 א
236496 הנדסה לאחור 3 א מערכת שעות
236491 תכנות מאובטח 3
236499 פרויקט בחומות אש 3
236500 קריפטאנליזה 3 א
236501 מבוא לבינה מלאכותית 3 א+ב מערכת שעות
236503 פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 3
236502 פרויקט בבינה מלאכותית 3 א+ב
236504 פרויקט המשך בתוכנה 3 א+ב
236506 קריפטולוגיה מודרנית 3 ב מערכת שעות
236508 קריפטוגרפיה וסיבוכיות 2 ב מערכת שעות
236509 נושאים מתקדמים במבנה מחשבים 3 מערכת שעות
236510 ממוש מערכות מסדי נתונים 3
236512 פרויקט במערכות פיתוח תוכנה 3
236513 פרויקט מתקדם במערכות פיתוח תוכנה 3
236515 נושאים מתקדמים בתורת הצפינה 2 מערכת שעות
236518 סיבוכיות תקשורת 2 א
236520 קידוד במערכות אחסון-מידע 2 ב מערכת שעות
236521 אלגוריתמי קירוב 2 א
236522 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית 3 ב מערכת שעות
236523 מבוא לביואינפורמטיקה 2.5 ב מערכת שעות
236525 מבוא לקידוד רשת חסמים ובניות 3 ב
236524 פרוייקט בביואינפורמטיקה 3 א+ב מערכת שעות
236526 פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 2 3
236601 נושאים מתקדמים במדעי המחשב 1 2 א+ב מערכת שעות
236602 נושאים מתקדמים במדעי המחשב 2 2 א
236603 נושאים מתקדמים במדעי המחשב 3 2 א+ב
236604 נושאים מתקדמים במדעי המחשב 4 2 א
236605 נושאים מתקדמים במדעי המחשב 5 3 מערכת שעות
236606 נושאים מתקדמים במדעי המחשב 6 3 ב מערכת שעות
236607 נושאים מתקדמים במדעי המחשב 7 3
236609 נושאים מתקדמים במדעי המחשב 9 3
236608 נושאים מתקדמים במדעי המחשב 8 3
236610 נושאים מתקדמים במדעי המחשב 10 2 א
236611 נושאים מתקדמים במדעי המחשב 11 2
236612 נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה 3
236620 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה' 2 א מערכת שעות
236613 נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה' 2
236621 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה'+ת' 3 א מערכת שעות
236622 נושאים מתקדמים מס' 2 באלגוריתמים ה' 2
236623 נושאים מתקדמים מס' 2 באלגוריתמים ה'+ת' 3
236625 נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה'+ת' 3
236624 נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה' 2 א מערכת שעות
236627 נושאים מתקדמים בראיה ממוחשבת ועיבוד תמונות ה'+ת' 3
236628 נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה' 2
236629 נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה'+ת' 3 מערכת שעות
236630 נושאים מתקדמים בעיבוד שפה טבעית ה' 2 ב
236631 נושאים מתקדמים בעיבוד שפה טבעית ה'+ת' 3
236632 נושאים מתקדמים בביואינפורמטיקה ה' 2
236633 נושאים מתקדמים בביואינפורמטיקה ה'+ת' 3
236634 נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה' 2
236635 נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה'+ת' 3
236637 נושאים מתקדמים בלוגיקה וחישוביות ה'+ת' 3
236638 נושאים מתקדמים בתכנון וניתוח רשתות ה' 2
236640 נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה' 2 מערכת שעות
236641 נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה'+ת' 3
236644 נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה' 2 ב מערכת שעות
236643 נושאים מתקדמים ברובוטיקה ה'+ת' 3
236645 נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה'+ת' 3
236646 נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה' 2 ב מערכת שעות
236647 נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה'+ת' 3
236648 נושאים מתקדמים בסיבוכיות ה' 2
236649 נושאים מתקדמים בסיבוכיות ה'+ת' 3
236650 נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה' 2 א
236651 נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה'+ת' 3
236652 נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה' 2
236653 נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה'+ת' 3
236654 נושאים מתקדמים מס' 2 בהנדסת תוכנה ה' 2
236655 נושאים מתקדמים מס' 2 בהנדסת תוכנה ה'+ת' 3
236657 נושאים מתקדמים בתאוריה של ניהול מידע ה'+ת' 3
236658 נושאים מתקדמים בחישוב טבעי ה' 2
236660 נושאים מתקדמים בלמידה חישובית ה' 2
236661 נושאים מתקדמים בלמידה חישובית ה+ת 3
236700 תיכון תוכנה 3 ב מערכת שעות
236698 הבטחת איכות תוכנה 2
236703 תכנות מונחה עצמים 3 א+ב מערכת שעות
236712 הנדסת תוכנה אג'יילית 2
236715 שיטות בניתוח אלגוריתמים 3
236716 מודלים גאומטריים במערכות תיב"מ 3 ב
236719 גאומטריה חישובית 3 א
236729 פרויקט בגיאומטריה חישובית 3
236754 פרויקט במערכות נבונות 3 א+ב
236755 אלגוריתמים מבוזרים 3 ב מערכת שעות
236756 מבוא למערכות לומדות 3 א+ב מערכת שעות
236757 פרויקט במערכות לומדות 3
236760 למידה חישובית 2
236777 למידה עמוקה ושימושיה 3
236779 יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבי 2 ב מערכת שעות
236780 אלגוריתמים לניהול זיכרון דינמי 2 א
236781 למידה עמוקה על מאיצים חישוביים 3 א+ב מערכת שעות
236790 שיטות רב-סריג 2 א
236801 סמינר במדעי המחשב 1 2 א+ב
236800 סמינר בהנדסת תוכנה 2
236802 סמינר במדעי המחשב 2 2 א מערכת שעות
236803 סמינר במדעי המחשב 3 2 ב
236804 סמינר במדעי המחשב 4 2 א+ב מערכת שעות
236806 סמינר במדעי המחשב 6 2
236805 סמינר במדעי המחשב 5 2 א
236807 סמינר במדעי מחשב 7 2
236808 סמינר במדעי מחשב 8 2
236811 סמינר באנליזה נומרית 1 2
236813 סמינר באלגוריתמים 2 א
236812 סמינר באנליזה נומרית 2 2
236814 סמינר בשיטות אימות פורמליות 2
236815 סמינר בראיה ממוחשבת 2 מערכת שעות
236816 סמינר בגרפיקה ממוחשבת 2 א
236817 סמינר בעיבוד שפה טבעית 2 ב מערכת שעות
236818 סמינר בביואינפורמטיקה 2 א
236819 סמינר ברשתות תקשורת מחשבים 2 א+ב מערכת שעות
236820 סמינר בתורת הצפינה 2
236821 סמינר בעיבוד תמונות 2
236823 סמינר בעיבוד אינפורמציה קוונטית 2 ב
236822 סמינר ברשתות חיבורים ומיון 2
236824 סמינר ברובוטיקה 2 א+ב מערכת שעות
236825 סמינר באלגוריתמים מבוזרים 2 א
236826 סמינר במסדי נתונים 2 א
236827 סמינר במערכות מחשבים 2
236828 פרויקט במערכות מחשבים 3 א+ב
236829 סמינר באלגוריתמי קירוב 2 ב מערכת שעות
236830 סמינר באלגוריתמים מקביליים 2
236831 סמינר בגאומטריה דיסקרטית 2 א
236833 סמינר באוטומטים ושפות פורמליות 2
236832 סמינר בתכנות מקבילי 2 ב מערכת שעות
236834 סמינר במערכות אחסון מידע 2 ב מערכת שעות
236835 סמינר בבינה מלאכותית 2
236860 עיבוד תמונות דיגיטלי 3 א+ב
236862 ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד אותות ותמונות 3 א
236861 ראיה חישובית גאומטרית 3
236873 ראיה ממוחשבת 3 א
236874 פרויקט בראיה ממוחשבת 3 א+ב
236875 זיהוי ראייתי 3
236918 אלגוריתמים לעריכת מעגלים משולבים 2
236901 אלגוריתמים לתכנון תנועה רובוטי 2 א
236927 מבוא לרובוטיקה 3 א
236941 מבוא לרשתות עצביות 3
236950 נושאים מתקדמים ברשתות עצביות 2
236951 סמינר ברשתות עצביות 2
236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית 3 א
236991 פרויקט בחישוב קוונטי 3 ב
238739 גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית 2 מערכת שעות
238900 סמינריון מחקר בתאוריה של חישובים 2
238902 סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים 2
238901 סמינריון מחקר בלוגיקה וקומבינטוריקה 2