סילבוס מקצועות בפקולטה – מדעי המחשב

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
236001 מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב 1
236026 ידע ומשחקים במערכות מבוזרות 2 ב מערכת שעות
236200 עיבוד אותות תמונות ומידע 4 א+ב מערכת שעות
236267 מבנה מחשבים 3 מערכת שעות
236268 ארכיטקטורת מעבדים בגישה בונה 3 א
236270 ניהול פרויקטי תוכנה 3
236278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות 3 ב מערכת שעות
236299 מבוא לעיבוד שפות טבעיות 3
236303 פרויקט בעיבוד שפות טבעיות 3
236304 לוגיקה למדעי המחשב 2 3
236305 פרויקט בתכן לוגי מ' 3
236306 גרפים מקריים 2 א
236307 גרפים מרחיבים ושימושיהם 2
236308 אלגברה של תורת הגרפים ומבנים קומבינטורים 3
236309 מבוא לתורת הצפינה 3 א
236310 תורת השפות הפורמליות 3 א
236311 סיבוכיות של חישובים אלגבריים 3
236313 תורת הסיבוכיות 3
236315 שיטות אלגבריות במדעי המחשב 3
236319 שפות תכנות 3 א+ב מערכת שעות
236321 שיטות בהנדסת תוכנה 3 ב
236322 מערכות אחסון מידע 3 א
236323 פרויקט בעיבוד נתונים מ' 3 א+ב
236324 גרפיקה ממוחשבת 2 3
236328 פרוייקט בגרפיקה ממוחשבת מ' 3
236329 עיבוד ספרתי של גאומטריה 3 ב מערכת שעות
236330 מבוא לאופטימיזציה 3 ב מערכת שעות
236331 גדירות וחישוביות 3 א
236332 האינטרנט של הדברים – טכנולוגיות ויישומים 2 א+ב מערכת שעות
236333 פרויקט באינטרנט של הדברים 3 א+ב מערכת שעות
236334 מבוא לרשתות מחשבים 3 א מערכת שעות
236336 פתרון נומרי של משוואות דיפרנציאליות חלקיות 3
236339 החשת התכנסות של תהליכים איטרטיבים 2
236340 פרויקט בתקשורת מחשבים 3 א+ב
236341 תקשורת באינטרנט 3 ב מערכת שעות
236342 מבוא לאימות תוכנה 3 א
236343 תורת החישוביות 3 א+ב מערכת שעות
236345 אימות אוטומטי של מערכות תוכנה וחומרה 3 ב מערכת שעות
236346 פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב 3
236347 ניתוח וסינתזה של תוכנה 3
236348 מבוא לממשקי אדם-מחשב 3
236349 פרויקט באבטחת מידע 3 א+ב
236350 הגנה במערכות מתוכנתות 3 א+ב מערכת שעות
236351 מערכות מבוזרות 3 א
236353 אוטומטים ושפות פורמליות 3 א+ב מערכת שעות
236356 תאוריה של מערכות מסד נתונים 3
236357 אלגוריתמים מבוזרים א' 3
236358 נושאים מתקדמים באלגוריתמים מבוזרים 2 ב
236359 אלגוריתמים 2 3 ב מערכת שעות
236360 תורת הקומפילציה 3 א+ב מערכת שעות
236361 פרויקט בקומפילציה מ' 3
236363 מערכות מסד נתונים 3 א+ב מערכת שעות
236366 פרויקט במערכות הפעלה מ' 3
236368 מפרטים פורמליים למערכות מורכבות 3
236369 ניהול מידע ברשת האינטרנט 3
236370 תכנות מקבילי ומבוזר 3 א
236371 פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר 3 ב
236372 רשתות בייסיאניות 3
236373 סינטזה של תמונות 3
236374 שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים 3
236375 טכנולוגית מנועי חיפוש 3
236376 הנדסת מערכות הפעלה 4
236377 אלגוריתמים מבוזרים בגרפים 2 ב
236378 עקרונות ניהול מידע חסר ודאות 2 א
236379 קידוד ואלגוריתמים לזכרונות 3 א
236381 פרויקט ב- וי.אל.אס.אי. ב' 4 א+ב
236499 פרויקט בחומות אש 3 א
236500 קריפטאנליזה 3 א+ב
236501 מבוא לבינה מלאכותית 3 א
236502 פרויקט בבינה מלאכותית 3 ב
236503 פריקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 3 א+ב מערכת שעות
236504 פרויקט המשך בתוכנה 3 א+ב
236506 קריפטולוגיה מודרנית 3 ב מערכת שעות
236508 קריפטוגרפיה וסיבוכיות 2 א
236509 נושאים מתקדמים במבנה מחשבים 3
236510 ממוש מערכות מסדי נתונים 3 ב מערכת שעות
236512 פרויקט במערכות פיתוח תוכנה 3
236513 פרויקט מתקדם במערכות פיתוח תוכנה 3
236515 נושאים מתקדמים בתורת הצפינה 2
236518 סיבוכיות תקשורת 2 ב מערכת שעות
236520 קידוד במערכות אחסון-מידע 2 ב מערכת שעות
236521 אלגוריתמי קירוב 2 א
236522 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית 3 ב מערכת שעות
236523 מבוא לביואינפורמטיקה 2.5 א
236524 פרוייקט בביואינפורמטיקה 3 א+ב
236525 מבוא לקידוד רשת חסמים ובניות 3 ב
236526 פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 2 3
236601 נושאים מתקדמים במדעי המחשב 1 2 א+ב מערכת שעות
236602 נושאים מתקדמים במדעי המחשב 2 2 א+ב מערכת שעות
236603 נושאים מתקדמים במדעי המחשב 3 2 א+ב מערכת שעות
236604 נושאים מתקדמים במדעי המחשב 4 2 א+ב מערכת שעות
236605 נושאים מתקדמים במדעי המחשב 5 3 א+ב מערכת שעות
236606 נושאים מתקדמים במדעי המחשב 6 3 א+ב מערכת שעות
236607 נושאים מתקדמים במדעי המחשב 7 3 א+ב
236608 נושאים מתקדמים במדעי המחשב 8 3 א+ב מערכת שעות
236609 נושאים מתקדמים במדעי המחשב 9 3 א+ב
236610 נושאים מתקדמים במדעי המחשב 01 2 א+ב מערכת שעות
236611 נושאים מתקדמים במדעי המחשב 11 2 א+ב מערכת שעות
236612 נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה 3
236613 נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה' 2
236620 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה' 2
236621 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה'+ת' 3 ב מערכת שעות
236622 נושאים מתקדמים מס' 2 באלגוריתמים ה' 2 מערכת שעות
236623 נושאים מתקדמים מס' 2 באלגוריתמים ה'+ת' 3
236624 נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה' 2 מערכת שעות
236625 נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה'+ת' 3
236627 נושאים מתקדמים בראיה ממוחשבת ועיבוד תמונות ה'+ת' 3
236628 נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה' 2 א
236629 נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה'+ת' 3
236630 נושאים מתקדמים בבלשנות חישובית ה' 2
236631 נושאים מתקדמים בבלשנות חישובית ה'+ת' 3
236632 נושאים מתקדמים בביואינפורמטיקה ה' 2 ב
236633 נושאים מתקדמים בביואינפורמטיקה ה'+ת' 3
236634 נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה' 2
236635 נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה'+ת' 3
236637 נושאים מתקדמים בלוגיקה וחישוביות ה'+ת' 3
236638 נושאים מתקדמים בתכנון וניתוח רשתות ה' 2
236640 נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה' 2 ב
236641 נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה'+ת' 3
236643 נושאים מתקדמים ברובוטיקה ה'+ת' 3
236644 נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה' 2
236645 נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה'+ת' 3
236646 נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה' 2 א+ב
236647 נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה'+ת' 3
236648 נושאים מתקדמים בסיבוכיות ה' 2 מערכת שעות
236649 נושאים מתקדמים בסיבוכיות ה'+ת' 3
236650 נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה' 2
236651 נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה'+ת' 3
236652 נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה' 2
236653 נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה'+ת' 3 א
236654 נושאים מתקדמים מס' 2 בהנדסת תוכנה ה' 2
236655 נושאים מתקדמים מס' 2 בהנדסת תוכנה ה'+ת' 3
236657 נושאים מתקדמים בתאוריה של ניהול מידע ה'+ת' 3
236658 נושאים מתקדמים בחישוב טבעי ה' 2
236698 הבטחת איכות תוכנה 2
236700 תיכון תוכנה 3 ב מערכת שעות
236703 תכנות מונחה עצמים 3 א+ב מערכת שעות
236712 הנדסת תוכנה אג'יילית 2
236715 שיטות בניתוח אלגוריתמים 3
236716 מודלים גאומטריים במערכות תיב"מ 3 ב מערכת שעות
236719 גאומטריה חישובית 3 ב מערכת שעות
236729 פרויקט בגיאומטריה חישובית 3
236754 פרויקט במערכות נבונות 3 א+ב
236755 אלגוריתמים מבוזרים 3
236756 מבוא למערכות לומדות 3 מערכת שעות
236757 פרויקט במערכות לומדות 3 א מערכת שעות
236760 למידה חישובית 2
236779 יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבי 2 ב מערכת שעות
236780 אלגוריתמים לניהול זיכרון דינמי 2 א
236790 שיטות רב-סריג 2 א
236800 סמינר בהנדסת תוכנה 2
236801 סמינר במדעי המחשב 1 2 א+ב מערכת שעות
236802 סמינר במדעי המחשב 2 2 א+ב
236803 סמינר במדעי המחשב 3 2 א+ב מערכת שעות
236804 סמינר במדעי המחשב 4 2 א+ב מערכת שעות
236805 סמינר במדעי המחשב 5 2 א+ב מערכת שעות
236806 סמינר במדעי המחשב 6 2 א+ב
236807 סמינר במדעי מחשב 7 2 א+ב
236808 סמינר במדעי מחשב 8 2 א+ב
236811 סמינר באנליזה נומרית 1 2
236812 סמינר באנליזה נומרית 2 2
236813 סמינר באלגוריתמים 2 א
236814 סמינר בשיטות אימות פורמליות 2
236815 סמינר בראיה ממוחשבת 2
236816 סמינר בגרפיקה ממוחשבת 2
236817 סמינר בבלשנות חישובית 2
236818 סמינר בביואינפורמטיקה 2 א
236819 סמינר ברשתות תקשורת מחשבים 2
236820 סמינר בתורת הצפינה 2
236821 סמינר בעיבוד תמונות 2
236822 סמינר ברשתות חיבורים ומיון 2
236823 סמינר בעיבוד אינפורמציה קוונטית 2 מערכת שעות
236824 סמינר ברובוטיקה 2
236825 סמינר באלגוריתמים מבוזרים 2
236826 סמינר במסדי נתונים 2 ב מערכת שעות
236827 סמינר במערכות מחשבים 2
236828 פרויקט במערכות מחשבים 3
236829 סמינר באלגוריתמי קירוב 2
236830 סמינר באלגוריתמים מקביליים 2
236831 סמינר בגאומטריה דיסקרטית 2
236832 סמינר בתכנות מקבילי 2
236833 סמינר באוטומטים ושפות פורמליות 2
236834 סמינר במערכות אחסון מידע 2 מערכת שעות
236860 עיבוד תמונות דיגיטלי 3 א
236861 ראיה חישובית גאומטרית 3 א
236862 ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד אותות ותמונות 3 א
236873 ראיה ממוחשבת 3 א
236874 פרויקט בראיה ממוחשבת 3 א
236875 זיהוי ראייתי 3
236918 אלגוריתמים לעריכת מעגלים משולבים 2
236927 מבוא לרובוטיקה 3 א
236941 מבוא לרשתות עצביות 3
236950 נושאים מתקדמים ברשתות עצביות 2
236951 סמינר ברשתות עצביות 2
236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית 3 א
236991 פרויקט בחישוב קוונטי בתמ"ג 3
238739 גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית 2
238900 סמינריון מחקר בתאוריה של חישובים 2
238901 סמינריון מחקר בלוגיקה וקומבינטוריקה 2
238902 סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים 2 ב מערכת שעות