סילבוס מקצועות בפקולטה – רפואה

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
276001 רפואת שינה מפיזיולוגיה ועד מחלות 3 א
276002 טיפולים ביולוגים למחלות דלקתיות 2
276003 השתרשות העובר-מנגנונים מולקולריים 2
276004 יזמות ופיתוח טכנולוגיות רפואיות 2 ב מערכת שעות
276011 פיזיולוגיה של מערכות הגוף למהנדסים 3.5
276200 היסטולוגיה 4.5
276307 פיסיולוגיה של על-לחץ וצלילה 2
276308 מבוא לאימונולוגיה 4
276310 ביוכימיה קלינית 4
276413 אימונולוגיה בסיסית 3
276416 פתוגנזה של מחלות זהומיות 2
276418 מערכות מודל גנטיות במחקר ביולוגי 3
276419 מנגנונים מולקולרים של דלקת 2 ב
276424 פרקים נבחרים בפרמקולוגיה 2
276450 אנדוקרינולוגיה 3 א
276451 פסיכולוגיה וסוציולוגיה 1 לרפואנים 1.5 ב
277004 פיסיולוגיה של מערכות וסות 4
277006 מבוא למערכות חישה 3
277210 בריאות הציבור ומערכת הרפואה בארץ 2 א
277211 אפידמיולוגיה של מחלות ממאירות 2
277215 אנדוקרינולוגיה של הרביה 2
277300 נוירואנטומיה פונקציונאלית 2 א
277301 מנגנוני עיבד כאב כמודל למחקר 2 א
277311 אלקטרופיזיולוגיה של שריר הלב 2 א
277316 רצפטורים ומה שמעבר להם 2
277319 פיסיולוגיה ופתולוגיה של מערכת הראיה 2
277322 רפואה מבוססת גנום וטיפול גני 2
277450 תקשורת הורמונלית 2 ב
277460 ביוכימיה גנטית של מחלות באדם 2
277490 מנגנוני התמיינות בהתפתחות העוברית 2
278005 פרקים באימונולוגיה מודרנית 3 א
278014 סמינר במוח והתנהגות 1 1 ב
278016 סמינר במוח והתנהגות 2 1 ב
278018 נושאים עדכניים במדעי הרפואה 2 2 א+ב
278019 סמינר מתקדם במדעי הרפואה 1
278020 פיטריות פתוגניות לאדם 1.5
278021 מנגנוני בקרה בהתפתחות גידולים ממאירים 3
278022 גורמי אלימות בפרזיטים 2 ב
278023 בקרת הביטוי הגנטי מחיידק לאדם 3 ב
278025 הולכת אותות תוך תאיים 3
278028 הורמונים והתנהגות 2
278029 סוגיות עכשוויות באימונולוגיה 3 א
278031 מיקרוסקופיה מעשית 3 א
278300 עבודה סמינריונית בביופיסיקה 2 א+ב
278302 פוטנציאלים מעוררים קצרי חביון 3
278301 עבודה סמינריונית בפיסיולוגיה 2 א+ב
278303 פוטנציאלים מעוררים והתנהגות 3
278305 ביוסטטיסטיקה 2
278306 עקרונות בניסויים הומניים בבעלי חיים 2 א
278307 נושאים מתקדמים בנוירוביולוגיה מערכתית 2
278308 חשיבה לא שיגרתית ופריצות דרך במדעי המוח 2
278401 רצפטורים לנוירוטרנסמיטרים במוח 2 ב
278411 אמבריולוגיה 3.5 ב
278414 פרמקולוגיה – הקדמה ומערכת אוטונומית 4.5
278415 סמינר באימונולוגיה 1 1 א
278416 סמינר באימונולוגיה 2 1 ב
278418 פרמקולוגיה מולקולרית 3 ב
278420 אפידמיולוגיה 2 א
278430 נושאים מתקדמים במערכות מעוררות 2
278445 הבסיס הביולוגי של הפרעות נוירופסיכיאטריות 2
278460 פרוק חלבונים – פזיולוגיה ופתולוגיה 3
278461 קשרים בין-חלבוניים מתאוריה למעשה 2
278462 שיתוף פעולה קוריטקלי- תת קורטיקלי 2
278463 נושאים עדכניים במחלות ניוון עצבי 2
278464 סמינר- נושאים נבחרים בגנטיקה רפואית 2
278465 ייעוץ גנטי לממצאים חריגים בבדיקות עלשמע של העובר 2
278466 מבוא אינטגרטיבי למיומנויות בייעוץ גנטי קליני ומעבדתי 2
278467 סמינריון מחקר בגנטיקה רפואית 1 4 א
278468 סמינריון מחקר בגנטיקה רפואית 2 4 ב
278469 ייעוץ גנטי קליני ומעבדתי 1 6 א
278470 ייעוץ גנטי קליני ומעבדתי 2 6 ב
278471 עקרונות וישומים של מיון תאים על בסיס צבע פלואורסצנטי 3
278472 קרישת הדם- מנגנונים והשפעה מורחבת על תחומים נוספים 2 א
278473 תאי גזע: מהצלחת לשימוש קליני 2.5
278474 ניסויי מופת בביולוגיה מולקולארית 2
278475 בקרת הביטוי הגנטי בהתפתחות ובסרטן 2
278476 טכנולוגיות גנומיות מתקדמות 3 א
278477 השמנת יתר וסוכרת: מנגנונים מולקולרים 1
278479 מודלים התנהגותיים במחקר פסיכוביולוגי 2
278480 אימונוהמטולוגיה- מבט אחר על תאי הדם 2
278481 מנגנונים מולקולרים של תאי גזע 2
278482 טיפולים מכוונים בסרטן ובמערכת החיסון 2
278483 נושאים בגנטיקה של האדם 2
278484 התנהגות למידה וזיכרון בחיות מודל ובאדם 3 ב
278485 יחסי גומלין בין נגיפים למערכת החיסון 2
278486 מורפוגנזה במערכות רב תאיות 2
278487 ביולוגיה אוראלית מצבי בריאות וחולי אבחון טיפול ומניעה 2
278489 דימות בחיה השלמה למדעי החיים- תאוריה ומעשה 2.5
278490 עקרונות באבולוציית המח בחולייתנים 2
278492 נוירוביולוגית תהליכי קשב: ממודלים בבע"ח למחקר קליני 3 ב
278493 מדע פסיכולוגיה ומוח – גישה התיחסותית 2 א
278494 מבוא לנוירואימונולוגיה ופסיכוניולוגיה 2
278495 גנומיקה פונקציונלית ברפואה 2 ב
278496 גישות כמותיות בביולוגיה מערכתית 3 ב
278497 קורס ליבה במדעי המח 3 ב
278498 תאי גזע רגנרציה ויצירת איברים 2
278499 נושאים נבחרים בביולוגיה התפתחותית 1 ב
278500 ביומכאניקה של תאים מזנכימליים 2
278501 ביולוגיה התפתחותית 3.5 א
278502 פרויקט מחקר 1 2.5 א
278503 פרויקט מחקר 2 2.5 ב
278504 מודלים מתמטיים בחקר המוח 3 א
278505 מחקר תרגומי-מהמחקר אל מיטת החולה 2 א
278506 נושאים נבחרים בביולוגיה מערכתית 3.5 ב
278507 ביוסטטיסטיקה וניתוח נתונים 3 א
278943 מבוא לתארים מתקדמים ברפואה 0
278949 וירולוגיה 2.5 א
278950 מיקרוסקופ אלקטרונים במחקר ביולוגי 2 ב
278951 יסודות בחינוך רפואי 2 א
278952 אותות סידן בתאים 2
278953 נושאים עדכניים במדעי הרפואה 2 א
278954 מנגנונים מולקולריים של דלקת 2 א
278955 רדיקלים חופשיים בביולוגיה ורפואה 2 א
278956 חשיבה פילוסופית למדענים 2 ב
278957 אתיקה ומשפט רפואי 2 א
278958 מבוא למטבולומיקה 2 א