סילבוס מקצועות בפקולטה – הנדסת מכונות

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
36001 שיטות אנליטיות בהנדסת מכונות 1 4 א+ב מערכת שעות
36002 שיטות אנליטיות בהנדסת מכונות 2 3
36003 מבוא למכניקת הרצף 3 א
36004 מכניקת השבירה 3 ב מערכת שעות
36005 דינמיקה אנליטית 1 3 א
36006 גלי מאמצים במוצקים 2.5 א
36007 תנודות במבנים 3
36008 זרימה דחיסה 2.5 ב מערכת שעות
36009 מעבר חום ומסה 3 ב
36010 תורת הסיכה ההידרודינמית 3 ב מערכת שעות
36012 מערכות בקרה לינאריות 3 א
36013 אופטימיזציה של תהליכים 3 ב מערכת שעות
36014 עבודים פלסטיים של מתכות 3 ב מערכת שעות
36015 שיטות אלמנטים סופיים בהנדסה 1 3 א
36020 גאומטריה חישובית ומודלים לתיב"ם 1 2.5
36026 קינמטיקה דינמיקה ובקרה של רובוטים 2.5 ב מערכת שעות
36027 דינמיקה של מבנים ימיים 3 ב מערכת שעות
36029 מבוא למערכות ייצור ב' 2.5
36031 טריבולוגיה עיונית 3
36032 מכניקת זורמים אנליטית 3 ב מערכת שעות
36035 מבוא להנדסת שריפה 3 ב מערכת שעות
36038 תהליכי מעבר בפן ביני 3 א
36039 בקרת מבנים ומערכות מיכניות 3
36041 תכן הנדסי מתקדם 1 3
36042 דינמיקה של מערכות מסתובבות 3
36044 תכן תנועת רובוטים וניווט ע"י חיישנים 3 ב מערכת שעות
36045 גיאומטריה חישובית ומודלים בתיבם 2 3
36047 שערוך ובקרה של תהליכים אקראיים 3
36048 אנליזה של רטט לא לינארי 3
36049 רשתות עצביות לבקרה ודיאגנוסטיקה 2.5 א
36050 מערכות בקרה לא-לינאריות 3 א
36052 מכניקה ומעבר אוירוסולים 2.5
36053 אמינות ובדיקות 3
36055 אופטיקה לינארית ויישומים 2 2.5 א
36057 שיטות פער-ידע להערכת סיכון ואמינות 3
36058 מיקרומכניקה של מוצקים 1 3 א
36059 מבוא לפיזיקה של פולימרים: עקרונות ויישומים טכנולוגיים 2
36061 מערכות זורם-חלקיקים 3
36062 מכניקת מגע 3 ב מערכת שעות
36063 מידול מערכות בניסוי 3 ב מערכת שעות
36064 נושאים מתקדמים בהנדסת מכונות 4 3 מערכת שעות
36065 אלקטרו ומגנטו מכניקה לשפעול וחישה 3 ב מערכת שעות
36066 נושאים מתקדמים בהנדסת מכונות 5 2
36067 נושאים מתקדמים בהנדסת מכונות 6 2
36068 תכן תרמוהידראולי של כורים גרעינים 3
36069 תרמואלסטיות 3
36070 ננואופטיקה ומבני' אופט' מחזוריים 2.5 א
36071 ביומכניקה של תאים ומולקולות 3 א
36072 קינמטיקה בביומכניקה ורובוטיקה 3
36073 נושאים מתקדמים בהנדסת מכונות 8 3
36074 בקרה אקטיבית ופסיבית של זרימה 3
36075 נושאים מתקדמים בהנדסת מכונות 9 3
36076 אלקטרוקינטיקה בננו-ומיקרו-זרימה 3
36077 נושאים נבחרים בזרימה ואלסטיות 3
36078 מעבדה למערכות הנעת רכב מתקדמות 2
36079 בקרת פליטות מזהמים מכלי רכב 2.5 ב מערכת שעות
36080 מערכות הנעת רכב מתקדמות 2.5 ב מערכת שעות
36081 עקרונות תכן ויצור מיקרו-מערכות אלקטרומכניות 2 א
36082 עקרונות מנועי שריפה פנימית 3 ב מערכת שעות
36083 החלטות: אתגרים והשלכות 2
36086 זרימה ותופעות מעבר בהתקנים מיקרונ 3
36087 דינמיקה היברידית במערכות מכניות 3 א
36088 ננומכניקה חישובית של מוצקים 3 א
36089 נושאים מתקדמים בהנדסת מכונות 01 2
36090 ביומכניקה וחישה מכנית של תאים 3 א
36091 מיקרו אופטומכאניקה 3
36092 בקרת תנועה במערכות ביולוגיות 3
36093 מכניקה של חומרים מרוכבים 1 3
36094 בקרת רכב 3
36095 תרמו-מכניקה של חומרים 3
36096 מערכות זרימה אלקטרוכימיות 3
36097 דינמיקה של מרוכבים ומטא-חומרים 3 ב מערכת שעות
36101 ביומכניקה של תנועת גוף האדם 3 א
36102 יציבות מבנים בהנדסת מכונות 3 ב
36103 נושאים נבחרים באקוסטיקה פיזיקלית – שימושים ויישומים 3 ב מערכת שעות
36104 נושאים נבחרים במכניקת זורמים לא ניוטוניים 3 א
36105 חוזק וכשל של חומרים מרוכבים 3 א
36709 בקרת תהליכי דגימה 3
36710 נושאים נבחרים ברובוטיקה מודולרית 3 ב
36711 נושאים נבחרים במיקרופבריקציה 3 ב מערכת שעות
38504 זרימה צמיגה 2
38703 תכן ואנליזה של ניסויים 2
38712 מעבר חום – הולכה 3
38715 תרמודינמיקה מתקדמת 1 2.5 א
38717 מעבר חום – הסעה 2 א
38727 שיטות נומריות בהנדסת מכונות 3
38731 מעבר חם – קרינה 3 ב
38742 פלסטיות 2 ב
38746 תכונות מכניות של חומרים הנדסיים 2 א
38781 בקרה והנחיה רובסטית בגישת המינמקס 3 ב מערכת שעות
38782 שיטות מספריות במכניקת הזורמים 3 א
38785 נושאים מתקדמים ברובוטיקה 2 א
38786 מבוא למערכות דינמיות כאוטיות 3 ב מערכת שעות
38789 סמינריון/פרויקט מתקדם בהנדסת מכונות 5 א
38792 תאורית קוסרה: קליפות קורות ונקודות 3
38793 נושאים מתקדמים בהנדסת מכונות 1 2.5
38797 נושאים מתקדמים בהנדסת מכונות 2 3
38798 נושאים מתקדמים בהנדסת מכונות 3 3
38800 שיטות אנליזה ומידול במיקרו-מערכות 3
38801 מודלים של דינמיקה לא ליניארית 3
38802 שיטות ניסוי במיקרו-זרימה 3
38804 נושאים מתקדמים בהנדסת מכונות 7 1.5
38805 מיקרומכניקה חישובית של חומר מרוכב 3
38806 השהיות בבקרה ובשערוך 3 ב מערכת שעות
38807 טורבולנציה תאוריה ומעשה 3 ב מערכת שעות
38808 תכן מערכתי הנדסי מתקדם 1 3
38809 תכן מערכתי הנדסי מתקדם 2 3
38810 שיטות אנליטיות במכניקת זורמים 3
38811 גלים לא לינאריים במערכות מכניות דיסקרטיות 3 מערכת שעות
38812 סמינר בהנדסת מכונות .5