סילבוס מקצועות בפקולטה – מדע והנדסה של חומרים

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
316241 יסודות הקריסטלוגרפיה ת 2.5 א
316243 מיכשור לסינכרוטרון ונויטרונים 2
316244 תכונות מגנטיות של שכבות דקות 2
317627 מגעים ומטליזציה להתקני מיקרואלקטרוניקה 2
318020 אלקטרוניקה מולקולרית ניסיונית 2 א
318021 חומרים בתנאי לחץ וטמפרטורה גבוהים – ס' 2 ב
318101 פולימרים פורוזיביים 2
318124 נושאים מתקדמים בהנדסת חומרים 2
318126 נושאים מתקדמים בהנדסת חומרים 2 2
318127 נושאים מתקדמים בהנדסת חומרים 3 2 ב
318128 נושאים מתקדמים בהנדסת חומרים4 2 א מערכת שעות
318129 נושאים מתקדמים בהנדסת חומרים1 2 מערכת שעות
318130 מידול קוונטי של חומרים 2 א
318131 נושאים תקדמים בהנדסת חומרים 5 1 א
318220 נוקלאציה וגידול של גבישים 2
318221 מבנה והרכב פני שטח מוצקים 2 א
318222 אפיון ומודיפיקציה של פני שטחים 2
318235 תורת דפורמציה פלסטית 2
318242 אנליזת מאמצים בשכבות דקות ובהתקנים מיקרוניים 2
318244 חומרים לסנסורים 2
318319 היסודות הפיזיקליים של התפתחות מיקרומבנה 2 ב מערכת שעות
318320 תרמודינמיקה וקינטיקה של משטחי ביניים 2 א
318321 נושאים מתקדמים בתרמודינמיקה 2 ב
318336 מעברי פאזה במתכות ובסגסוגות מוצקות 2 א
318337 דיפוזיה ומעבר מסה במוצקים 2
318422 חומרים מרוכבים מתקדמים 2
318520 הנדסת חומרים לאלקטרוניקה אורגנית 2
318525 מיקרוסקופית אלקטרונים חודרת 2 ב מערכת שעות
318526 דיפרקצית קרני-איקס 2 ב
318527 דיפרקציה דינמית ושימושיה בקרני-איקס 2
318529 מיקרוסקופית אלקטרונים סורקת אנליטית 2 א
318532 מעבר מטען וחום בחומרים 2 א
318541 יסודות של מיקרוסקופיה סורקת בשדה קרוב 2 א
318600 חומרים דיאלקטרים: מבנה תכונות ויישומים 2 א
318601 חומרים פרואלקטרים 2
318621 פרקים נבחרים בהנדסת חומרים פלסטים 2
318630 מבנה של משטחי ביניים 2
318721 פני שטח ומשטחי ביניים בפולימרים 2
318722 מבנה ותכונות של פולימרים גבישיים 2 ב מערכת שעות
318724 תערובות פולימרים: מבנה ותכונות 2 א מערכת שעות
318819 תהליכי קורוזיה במבחר חומרים 2
318820 מערכות אלקטרוכימיות עתירות אנרגיה 2 ב מערכת שעות
318822 תורת החומרים הקרמיים 2