סילבוס מקצועות בפקולטה – מדע והנדסה של חומרים

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
316240 יסודות הקריסטלוגרפיה 2 ב
316241 יסודות הקריסטלוגרפיה ת 2.5 א
316424 התמצקות טכנולוגית יציקה 2
317531 יישומי המחשב בהנדסת חומרים 2
317627 מגעים ומטליזציה להתקני מיקרואלקטרוניקה 2
318000 תכונות חומרים מוצקים יוניים 2 א מערכת שעות
318101 פולימרים פורוזיביים 2
318119 סמינר מתקדם בהנדסת חומרים 6 א+ב
318124 נושאים מתקדמים בהנדסת חומרים 2 א
318126 נושאים מתקדמים בהנדסת חומרים 2 2 ב
318127 נושאים מתקדמים בהנדסת חומרים 3 2 ב
318220 נוקלאציה וגידול של גבישים 2
318235 תורת דפורמציה פלסטית 2
318236 תורת השבר 2
318242 אנליזת מאמצים בשכבות דקות ובהתקנים מיקרוניים 2
318221 מבנה והרכב פני שטח מוצקים 2 ב
318243 עיצוב ננומטרי של חומרים עשויי פחמן 2
318244 חומרים לסנסורים 2
318319 היסודות הפיזיקליים של התפתחות מיקרומבנה 2
318320 תרמודינמיקה וקינטיקה של משטחי ביניים 2 א מערכת שעות
318321 נושאים מתקדמים בתרמודינמיקה 2 ב
318322 מטלורגית אבקות ותאורית הסינטור 2
318336 מעברי פאזה במתכות ובסגסוגות מוצקות 2 א מערכת שעות
318337 דיפוזיה ומעבר מסה במוצקים 2 ב
318422 חומרים מרוכבים מתקדמים 2
318520 הנדסת חומרים לאלקטרוניקה אורגנית 2
318525 מיקרוסקופית אלקטרונים חודרת 2 ב
318526 דיפרקצית קרני-איקס 2 א מערכת שעות
318527 דיפרקציה דינמית ושימושיה בקרני-איקס 2
318529 מיקרוסקופית אלקטרונים סורקת אנליטית 2 א מערכת שעות
318541 יסודות של מיקרוסקופיה סורקת בשדה קרוב ונאנואינדנטציה 2 א מערכת שעות
318600 חומרים דיאלקטרים: מבנה תכונות ויישומים 2 ב
318601 חומרים פרואלקטרים 2
318621 פרקים נבחרים בהנדסת חומרים פלסטים 2
318630 מבנה של משטחי ביניים 2
318721 פני שטח ומשטחי ביניים בפולימרים 2
318722 מבנה ותכונות של פולימרים גבישיים 2
318724 תערובות פולימרים: מבנה ותכונות 2 א מערכת שעות
318819 תהליכי קורוזיה במבחר חומרים 2
318820 מערכות אלקטרוכימיות עתירות אנרגיה 2
318822 תורת החומרים הקרמיים 2