סילבוס מקצועות בפקולטה – מדע והנדסה של חומרים

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
316000 מבנה והתנהגות של פולימרים 2.5 א
316001 מבוא למכניקה של חומרים רכים 2.5 ב
316240 יסודות הקריסטלוגרפיה 2 ב מערכת שעות
316241 יסודות הקריסטלוגרפיה ת 2.5 א
316243 מיכשור לסינכרוטרון ונויטרונים 2
316244 תכונות מגנטיות של שכבות דקות 2
317627 מגעים ומטליזציה להתקני מיקרואלקטרוניקה 2
318020 אלקטרוניקה מולקולרית ניסיונית 2
318021 חומרים בתנאי לחץ וטמפרטורה גבוהים – ס' 2
318101 פולימרים פורוזיביים 2 א
318119 סמינר מתקדם בהנדסת חומרים 6 א+ב
318124 נושאים מתקדמים בהנדסת חומרים 2
318126 נושאים מתקדמים בהנדסת חומרים 2 2
318127 נושאים מתקדמים בהנדסת חומרים 3 2
318128 נושאים מתקדמים בהנדסת חומרים4 2 ב
318129 נושאים מתקדמים בהנדסת חומרים1 2 ב
318130 מידול קוונטי של חומרים 2
318131 נושאים תקדמים בהנדסת חומרים 5 1
318220 נוקלאציה וגידול של גבישים 2
318221 מבנה והרכב פני שטח מוצקים 2 א
318222 אפיון ומודיפיקציה של פני שטחים 2
318235 תורת דפורמציה פלסטית 2
318242 אנליזת מאמצים בשכבות דקות ובהתקנים מיקרוניים 2
318244 חומרים לסנסורים 2
318319 היסודות הפיזיקליים של התפתחות מיקרומבנה 2 ב
318320 תרמודינמיקה וקינטיקה של משטחי ביניים 2
318321 נושאים מתקדמים בתרמודינמיקה 2
318336 מעברי פאזה במתכות ובסגסוגות מוצקות 2
318337 דיפוזיה ומעבר מסה במוצקים 2 א
318422 חומרים מרוכבים מתקדמים 2
318520 הנדסת חומרים לאלקטרוניקה אורגנית 2
318525 מיקרוסקופית אלקטרונים חודרת 2 ב
318526 דיפרקצית קרני-איקס 2 א
318527 דיפרקציה דינמית ושימושיה בקרני-איקס 2
318529 מיקרוסקופית אלקטרונים סורקת אנליטית 2 א
318532 מעבר מטען וחום בחומרים 2
318541 יסודות של מיקרוסקופיה סורקת בשדה קרוב 2 א
318600 חומרים דיאלקטרים: מבנה תכונות ויישומים 2 א
318601 חומרים פרואלקטרים 2
318621 פרקים נבחרים בהנדסת חומרים פלסטים 2
318630 מבנה של משטחי ביניים 2
318721 פני שטח ומשטחי ביניים בפולימרים 2
318722 מבנה ותכונות של פולימרים גבישיים 2
318724 תערובות פולימרים: מבנה ותכונות 2 ב
318819 תהליכי קורוזיה במבחר חומרים 2 ב
318820 מערכות אלקטרוכימיות עתירות אנרגיה 2
318822 תורת החומרים הקרמיים 2