סילבוס מקצועות בפקולטה – לימודים הומניסטיים ואמנויות

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
326000 פרקים בהיסטוריה ופילוסופיה מראשית המחשוב ועד לאינטרנט 2 ב
326001 סוגיות נבח. בהיסט. ופילו. של המדע: על מנגנונים ושימוש 2 ב
326002 אתיקה של טכנולוגיות חדשניות 2 ב
326003 היסטורית כאב בעיני פילוסופים 2 ב
326004 פילוסופיה של זמן ומרחב 2 ב מערכת שעות
326005 פריצות דרך בתולדות החשיבה המתמטית 2 ב
326006 תורת הקוואנטים: מבט פילוסופי 2 ב
328013 אנגלית מורחבת לתארים מתקדמים 2 א+ב מערכת שעות
328014 העשרה – אנגלית מורחבת לתארים מתקדמים 2 א+ב מערכת שעות
328049 כתיבה אקדמית באנגלית למסטרנטים 0 א+ב
328050 כתיבה אקדמית באנגלית לדוקטורנטים 0 א+ב
328053 תקשורת מדעית ומקצועית 0 א