סילבוס מקצועות בפקולטה – לימודים הומניסטיים ואמנויות

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
328003 עברית למתחילים ב' 0 א+ב
328004 עברית למתחילים 1 ג
328005 עברית לרמה בינונית 1 א+ב
328006 עברית למדעים לרמה מתקדמת 1 אחת לשנה
328011 אנגלית מורחבת 0 א+ב
328049 כתיבה אקדמית באנגלית למסטרנטים 0 א+ב
328050 כתיבה אקדמית באנגלית לדוקטורנטים 0 א+ב