סילבוס מקצועות בפקולטה – לימודים הומניסטיים ואמנויות

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
326000 פרקים בהיסטוריה ופילוסופיה מראשית המחשוב ועד לאינטרנט 2 ב
326001 סוגיות נבח. בהיסט. ופילו. של המדע: על מנגנונים ושימוש 2 ב מערכת שעות
326002 אתיקה של טכנולוגיות חדשניות 2 ב מערכת שעות
326003 היסטורית כאב בעיני פילוסופים 2 ב
326004 פילוסופיה של זמן ומרחב 2 ב
326005 פריצות דרך בתולדות החשיבה המתמטית 2 ב
326006 תורת הקוואנטים: מבט פילוסופי 2 ב מערכת שעות
326007 על טבע היקום של לוקריציוס 2 א
326008 תרבות המערב: ספרי יסוד 2 א
326009 תיאוריות אנתרופולוגיות 2 ב מערכת שעות
328013 אנגלית מורחבת לתארים מתקדמים 2 א+ב מערכת שעות
328014 העשרה – אנגלית מורחבת לתארים מתקדמים 2 א+ב מערכת שעות
328015 תקשורת מדעית ומקצועית 2 א
328049 כתיבה אקדמית באנגלית למסטרנטים 0 א+ב מערכת שעות
328050 כתיבה אקדמית באנגלית לדוקטורנטים 0 א+ב מערכת שעות
329000 סמינר פילוסופי: טכנולוגיה הומניסט 2 ב מערכת שעות