סילבוס מקצועות בפקולטה – לימודים הומניסטיים ואמנויות

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
326000 פרקים בהיסטוריה ופילוסופיה מראשית המחשוב ועד לאינטרנט 2 ב מערכת שעות
328004 עברית למתחילים 1 ג
328006 עברית למדעים לרמה מתקדמת 1 אחת לשנה
328011 אנגלית מורחבת 0 א+ב
328052 העשרה באנגלית מורחבת לתארים מתקדמ 0 א
328053 תקשורת מדעית ומקצועית 0 א
326001 סוגיות נבח. בהיסט. ופילו. של המדע: על מנגנונים ושימוש 2 ב מערכת שעות
328050 כתיבה אקדמית באנגלית לדוקטורנטים 0 א+ב
328049 כתיבה אקדמית באנגלית למסטרנטים 0 א+ב