סילבוס מקצועות בפקולטה – הנדסה כימית

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
56120 מיקרוספית אלקטרוניים של חומר רך 2
56142 תהליכי הפרדה וטיהור ע"י ממברנות 2.5
56146 נושאים הנדסיים נבחרים 2 א+ב מערכת שעות
56149 ניתוח תהליכים הנדסיים 2.5 ב
56166 תופעות שטח 2
56178 שיטות מקורבות בהנדסה 2
56379 מעבדה לתהליכי ממברנות 2
56383 נוזלים מורכבים 2
56386 נושאים הנדסיים נבחרים 2 2 א+ב מערכת שעות
56389 תופעות מעבר במיקרו-זרימות 2
56390 חומרים מולקולאריים 2
56391 חיישנים מבוססי ננו-(ביו) חומרים 2.5 ב
56393 חדשנות פתוחה בהנדסה כימית 2
56394 תבניות ריח: מבוא ויישומים 2 א מערכת שעות
56395 תכן למערכות בקרת תהליכים 4 ב
56396 מערכות חלקיקים בנוזל 2.5 א מערכת שעות
56397 ממברנות עקרונות וחומרים 2.5 א מערכת שעות
56398 קטליזה על משטחים 2
56399 הנדסת אנרגיה וסביבה 2
56400 בטיחות תהליכית בהנדסה כימית 2
56401 הערכות סיכונים סביבתיים בתעשייה 2.5
56402 מודלים בכימיה מולקולרית וקינטית 3 א מערכת שעות
56403 מערכות יוניות 2 ב
58001 קטליזה הטרוגנית בשימוש תעשייתי – ס 2 א+ב
58002 מבוא לזרימה רב פאזית – ס 2.5 א+ב
58003 דה קרבוניזציה ובקרת פליטות – ס 2.5 א+ב
58126 תאי דלק 2
58127 תופעות מעבר-זרימת פלואידים 2.5 א
58143 תופעת מעבר – חום וחומר 2.5 ב
58144 תרמודינמיקה מתקדמת בהנדסה כימית 2.5
58145 תכנון ראקטורים מתקדם 2.5 א
58160 נושאים מתקדמים 2 א+ב
58162 עבוד פולימרים 2
58172 תרמודינמיקה של פולימרים 2
58173 שיטות פיסיקליות לאפיון פולימרים 2
58174 סמינר מתקדם בהנדסה כימית 6 א+ב
58176 סמינר בהנדסה כימית .5 א+ב
58177 שיטות מתמטיות בהנדסה כימית 3.5 א
58182 מערכות דינמיות במדעי החיים ובהנדסה 2.5
58183 פולימרים בביוטכנולוגיה 2 2 ב
58184 מעבדה לאיפיון פולימרים 2 ב
58185 מצב מוצק בהנדסה כימית למוסמכים 2.5 ב
58186 תרמודינמיקה סטטיסטית בהנדסה כימית 2.5
58187 סידור עצמי במערכות פולימריות 2 א