סילבוס מקצועות בפקולטה – הנדסה ימית

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
528001 מבוא להנדסה ימית 2 א