סילבוס מקצועות בפקולטה – מדע יישומי התכנית ניתנת רק בניו-יורק

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
617001 מערכות לומדות וסטטיסטיקה 4 א
617002 תכנות מודרני 3 א
617003 בניית התקנים חכמים 3 א
617004 פיתוח מוצר טכנולוגי 3 א
617005 יזמות 3 ב
617006 היבטים פסיכולוגים וחברתיים של מדיה מקושרת 3 א
617007 רשתות 4 א
617008 תכנות מערכות גדולות 4 א
617009 תכנון יצור אב-טיפוס והערכת ממשק 3 א
617010 פרויקט מקדמי 2 א
617011 סמינר תעשייתי 0 א
617012 תמונות ווידאו 4 א
617013 דרישות ותכן עבור מדיה חברתית 3 א
617014 טכנולוגיות של שפה אנושית 4 א
617015 אלגוריתמים למסחר אלקטרוני 3 א
617016 מושגי פרטיות ובטיחות בעולם הגדול 3 א
617017 מבוא למערכות מסדי נתונים 4 א
617018 מערכות מידע גדולות ועיבוד אירועים 4 א
617019 מבוא לגרפיקה ממוחשבת 4 א
617020 התקני מדיה מתקדמים 3 א
617022 פרוייקט תעשייתי 5 א
617023 טכנולוגיות של בריאות מידע ומערכות 3 א
617024 אוריינות רפואית 3 א
617025 מערכת הבריאות: אירגון ותקנות 3 א
617026 שיטות מחקר: ניסוי הערכה מידע 3 א
617027 מערכות הזנק – תכנון והנדסה 3 ב
617028 מערכות לומדות 3 א
617029 מבוא לראיה ממוחשבת 4 ב
617030 מערכות ניידות שימושיות 4 א
617031 עיבוד אותות 3 א
617032 מיחשוב חברתי 3 א
617033 נושאים נבחרים בטכנולוגיות רפואיות 1 1 א
617034 נושאים נבחרים בטכנולוגיות רפואיות 2 2 א
617035 נושאים נבחרים בטכנולוגיות רפואיות 3 3 א
617036 כלכלה התנהגותית של בריאות טיפול בריאותי 3 א
617037 בריאות אוכלוסיות/קהילות 3 א
617038 בריאות גלובלית 3 א
617039 אינפורמטיקה ביו-רפואית של גנום 3 א
617040 נושאים נבחרים בטכנולוגיות רפואיות 4 1 א
617041 נוש. נבחרים בטכנולוגיות רפואיות 5 2 א
617042 נוש. נבחרים בטכנולוגיות רפואיות 6 3 א
617043 לימוד עצמי בנושאי ניהול 3 א
617044 ניצול מסדי נתונים בעולם הגדול 3 ב
617045 מבוא למדיה מקושרת 3 ב
617046 פרטיות בעידן הדיגיטלי 3 ב
617047 ברוכים הבאים לסטודיו 1 א
617048 שיחות בסטודיו .5 א
617049 ניהול מוצר 1 ב
617050 מחקר עצמאי – א 3 א
617051 מחקר עצמאי – ב 4 א
617052 מחקר עצמאי – ג 5 א
617053 פרוייקט – אתגרי חברות 3 א
617054 פרוייקט – סטודיו סטארט אפ 3 ב
617055 מחקר עצמאי 1 1 ב
617056 מחקר עצמאי 2 2 ב
617057 מבוא לפיתוח אייפון ושעון אפל 1 ב
617058 פיתוח ביינים של האייפון 1 ב
617059 רעיונות לחברות הזנק 1 ב
617060 תכנונ מקבילי ומבוזר 3 ב
617061 עובוד שפות טבעיות 4 ב
617062 שימושיות וחקר חוית המשתמש 3 ב
617063 מערכות בריאות ושירותים 3 ב
617064 טכניקות אינטראקציה לעתיד 3 ב
617065 קריפטוגרפיה 3 ב
617066 מדיניות לגבי מידע 3 ב
617067 בטחון ופרטיות: בפועל וחקר מקרים 3 ב
617068 מבוא לעולם העסקים 1 א
617069 שיטות אופטימיזציה 3 א
617070 חשיבה עיצובית 1.5 א+ב
617071 טכנולוגיות משבשות 1 ב
617072 שיטות ניסיוניות לטכנולוגיות חדשות 3 א
617073 נושאים נבחרים במדיה מתוקשרת 1 א
617074 נושאים נבחרים במדיה מתוקשרת 2 א
617075 נושאים נבחרים במדיה מתוקשרת 3 א
617076 נושאים נבחרים במדיה מתוקשרת 4 א
617077 נושאים נבחרים במדיה מתוקשרת 5 א
617078 נושאים נבחרים במדיה מתוקשרת 6 א
617079 נושאים נבחרים במערכות מידע 1 א
617080 נושאים נבחרים במערכות מידע 2 א
617081 נושאים נבחרים במערכות מידע 3 א
617082 נושאים נבחרים במערכות מידע 4 א
617083 נושאים נבחרים במערכות מידע 5 א
617084 תושאים נבחרים במערכות מידע 6 א
618000 שווקים ורשתות 3 א
618002 מערכות הפעלה מתקדמות 1 א
618003 כלכלה התנהגותית בסביבה טכנולוגית 3 ב
618004 מערכות מוטמעות 3 א
618005 טכנולוגיות מהפכניות 3 א
618006 מציאות רבודה ווירטואלית 3 א
618007 חשיבה מחדש של העיר 3 ב
618010 הכנה לסטודיו 1 א
618011 תכן מוצרי נתונים 1.5 א
618012 אסטרטגיות עירוניות וחקר מקרים 3 ב
618013 ביואינפורמטיקה 1 א
618014 יסודות אפידמיולוגיה 3 ב
618015 נושאים נבחרים: טכנולוגיה וצדק חברתי 3 ב
618016 אומנות דיגיטלית 3 ב
618017 סמינריון מחקרי: חיים דיגיטליים 1 א+ב
618018 יזמות בתעשיות יצירתיות 1 ב
618019 בניית תעוזה יזמית 1.5 א
618020 שיווק דיגיטלי 1.5 א
618021 הערכות נכסים 1.5 א
618022 גנומיקה וגנטיקה כמותיות 4 ב
618023 עיבוד ספרתי של אותות ותקשורת יישומים 3 א
618024 מבוא לאס קיו אל 1.5 א
618025 מודלים של החלטות 1.5 א
618026 מיקרואקונומטריקה של החלטות בדידות 3 ב
618027 מבוא להנדסת תחבורה 3 ב
618028 תכן ועשייה בין-דיסציפלינאריים 3 א
618029 נתונים עירוניים 3 א
618030 נושאים במערכות מידע גיאוגרפיות 3 א
618031 מחשוב ענן 4 א
618032 מודלים עמוקים הסתברותיים וגנרטיביים 3 ב
618033 פרוייקטי התמחות 8 א
618034 עתיד התעסוקה 1.5 ב
618035 יזמות ומימון חלופי בכלכלות מתעוררות 1.5 א
618036 נתוני עתק בשיווק 1.5 ב
618037 הובלה נשית בטכנולוגיה 1.5 ב
618038 מיומנויות למנהיגות בעולם של תנודתיות אי וודאות 1.5 ב
618039 ניהול הון ספרתי 1.5 ב
618040 יישומים עסקיים של אופטימיזציה 3 א
618041 סיפור סיפורים לצורך הוספת ערך 1 א
618043 טכנולוגיה לצורך פרקטיקה אומנותית 1 א
618044 סטודיו בביוטק 3 א
618045 הנדסת ערים חכמות 3 א
618046 שיטות חישוביות בתכנות שלמים 3 א
618047 מדע נתונים מבוסס גרפים עבור מערכות מרושתות 3 א
618048 חומרה ומערכות עבור למידת מכונה 3 א
618049 תורת בקרה מרובת משתנים 4 א
618050 למידת מכונה בתחום הבריאות הדיגיטל 3 א
618051 נתונים אנשים ומערכות 3 א
618052 ערים חכמות 3 א
618053 בינה מלאכותית עבור תחום הבריאות 3 א
618054 סטודיו ממשק אדם-מכונה 4 א
618055 הנדסה של מערכות חברתיות 3 א
618056 מחקר בחווית משתמש 1 א
618057 מבוא מעשי לאבטחת מחשב וסייבר 1 א
618058 למידה הסקה וקבלת החלטות 3 ב
618059 למידה הסקה וקבלת החלטות 3 א
618060 עיבוד שפה טבעית ולמידת מכונה 3 א
618062 אינטרקציות בין רובוטים לבני אדם 3 א
618065 פוליטיקה ומדיניות של קיימות עירונית 3 א
618066 חוק ומשפט בתחום הבריאות הספרתית 2 א
618067 מנהיגים בשווקים מתעוררים 1 א
618068 כתיבה ניהולית 1.5 א
618069 ניהול טכנולוגיות 1.5 א
618070 קבלת החלטות אתיות בניהול 1.5 א
618071 הפן העסקי של המשחקנות 1 א
618075 טכנולוגיות ושווקים מתעוררים 1 א
618085 סמינר מחקר – אינטרקציית אדם-מחשב 3 א
618086 שירותים ושווקים מקוונים 3 ב
618087 לוגיסטיקה אלקטרונית 3 ב
618088 מערכת הבריאות האמריקאית 2 א
618089 טכנולוגיה תקשורת ודמוקרטיה 3 ב
618090 מידול בתנאי אי-ודאות 3 א
618091 סטודיו על חברות גדולות 3 ב
618092 אלגוריתמים מבנה נתונים ליישומים 3 א
618093 בלוקצ'יין מטבע מבוזר וחוזים חכמים 3 ב
618094 תרגול באבטחת מחשבים 2 א
618095 מציאות מעורבבת 3 ב
618096 למידה עמוקה 3 ב
618097 עיצוב קריפטוגרפיה מאובטחת 3 א
618099 טכנולוגיה והעיר: ניו-יורק 1.5 ב
618100 מערכות עירוניות 3 א
618101 הנדסת מערכות לומדות 3 א
618102 מנהיגות טכנית 1 ב
618103 מחשוב מקיף 3 ב
618104 אנליזה אסטרטגית מתקדמת 3 א
618105 בריאות התנהגותית מדוייקת 3 א
618106 מיישמים ראשונים 1 א
618107 חשיבה אתית על טכנולוגיות ונתונים 2 א
618108 משפטים ללא-משפטנים 1 ב
618109 מערכות אוטונומיות חכמות 3 ב
618110 יזמות חברתית 1 ב
618111 הובלת שינוי סיפרתי וחדשנות 1.5 ב
618112 צעדים ראשונים ביזמות 1 א
618113 קבלת החלטות ניהוליות 1 ב
618114 מכירות ופיתוח עיסקי 1 ב
618115 פיתוח ותכן של התקנים אינטרקטיביים 3 א
618116 ניהול כספים יזמי 1.5 א
618117 מודלים עסקיים 1.5 ב
618118 ערכים בטכנולוגיות ספרתיות 1 א
618119 עיצוב חזות אינטראקציה עבור מוצרים 1 ב
618120 משא ומתן 1.5 ב