סילבוס מקצועות בפקולטה – מדע יישומי התכנית ניתנת רק בניו-יורק

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
617001 מערכות לומדות וסטטיסטיקה 4 א
617002 תכנות מודרני 3 א
617003 בניית התקנים חכמים 3 א
617004 פיתוח מוצר טכנולוגי 3 א
617005 יזמות 3 ב
617006 היבטים פסיכולוגים וחברתיים של מדיה מקושרת 3 ב
617007 רשתות 4 א
617008 תכנות מערכות גדולות 4 א
617009 תכנון יצור אב-טיפוס והערכת ממשק 4 א
617010 פרויקט מקדמי 2 א
617011 סמינר תעשייתי 0 א
617012 תמונות ווידאו 4 א
617013 דרישות ותכן עבור מדיה חברתית 3 א
617014 טכנולוגיות של שפה אנושית 4 א
617015 אלגוריתמים למסחר אלקטרוני 3 א
617016 מושגי פרטיות ובטיחות בעולם הגדול 4 א
617017 מבוא למערכות מסדי נתונים 4 א
617018 מערכות מידע גדולות ועיבוד אירועים 4 א
617019 מבוא לגרפיקה ממוחשבת 4 א
617020 התקני מדיה מתקדמים 3 א
617022 פרוייקט תעשייתי 5 א
617023 טכנולוגיות של בריאות מידע ומערכות 3 א
617024 אוריינות רפואית 3 א
617025 מערכת הבריאות: אירגון ותקנות 3 א
617026 שיטות מחקר: ניסוי הערכה מידע 3 א
617027 מערכות הזנק – תכנון והנדסה 3 א
617028 מערכות לומדות 3 א
617029 מבוא לראיה ממוחשבת 4 א
617030 מערכות ניידות שימושיות 4 א
617031 עיבוד אותות 3 א
617032 מיחשוב חברתי 3 א
617033 נושאים נבחרים בטכנולוגיות רפואיות 1 1 א
617034 נושאים נבחרים בטכנולוגיות רפואיות 2 2 א
617035 נושאים נבחרים בטכנולוגיות רפואיות 3 3 א
617036 כלכלה התנהגותית של בריאות טיפול בריאותי 3 א
617037 בריאות אוכלוסיות/קהילות 3 א
617038 בריאות גלובלית 3 א
617039 אינפורמטיקה ביו-רפואית של גנום 3 א
617040 נושאים נבחרים בטכנולוגיות רפואיות 4 1 א
617041 נוש. נבחרים בטכנולוגיות רפואיות 5 2 א
617042 נוש. נבחרים בטכנולוגיות רפואיות 6 3 א
617043 לימוד עצמי בנושאי ניהול 3 א
617044 ניצול מסדי נתונים בעולם הגדול 3 א
617045 מבוא למדיה מקושרת 3 ב
617046 פרטיות בעידן הדיגיטלי 3 ב
617047 ברוכים הבאים לסטודיו 1 א
617048 שיחות בסטודיו .5 א
617049 ניהול מוצר 1 א
617050 מחקר עצמאי – א 3 א
617051 מחקר עצמאי – ב 4 ב
617052 מחקר עצמאי – ג 5 א
617053 פרוייקט – אתגרי חברות 3 א
617054 פרוייקט – סטודיו סטארט אפ 3 ב
617055 מחקר עצמאי 1 1 ב
617056 מחקר עצמאי 2 2 ב
617057 מבוא לפיתוח אייפון ושעון אפל 1 ב
617058 פיתוח ביינים של האייפון 1 ב
617059 רעיונות לחברות הזנק 1 ב
617060 תכנונ מקבילי ומבוזר 3 ב
617070 חשיבה עיצובית 1.5 ב
617071 טכנולוגיות משבשות 1 ב
617072 שיטות ניסיוניות לטכנולוגיות חדשות 3 א
617073 נושאים נבחרים במדיה מתוקשרת 1 א
617074 נושאים נבחרים במדיה מתוקשרת 2 א
617075 נושאים נבחרים במדיה מתוקשרת 3 א
617076 נושאים נבחרים במדיה מתוקשרת 4 א
617077 נושאים נבחרים במדיה מתוקשרת 5 א
617078 נושאים נבחרים במדיה מתוקשרת 6 א
617079 נושאים נבחרים במערכות מידע 1 א
617080 נושאים נבחרים במערכות מידע 2 א
617081 נושאים נבחרים במערכות מידע 3 א
617082 נושאים נבחרים במערכות מידע 4 א
617083 נושאים נבחרים במערכות מידע 5 א
617084 תושאים נבחרים במערכות מידע 6 א