סילבוס מקצועות בפקולטה – ננו-מדעים וננו-טכנולוגיה

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
648001 סמינר בננומדעים וננוטכנולוגיה 2
648002 פיסיקה וכימיה של מערכות קטנות 3.5
648003 שיטות אפיון בננומדעים וננוטכנולוגיה 2.5
648004 תופעות מעבר וזרימה במדדים ננומטריים 3
648005 מננו-ביולוגיה לננוטכנולוגיה 2
648006 מעבדה בננומדעים וננוטכנולוגיה 3
648007 פרוייקט מחקר בננוטכנולוגיה 2.5
648008 נושאים בננו מדעים וננו טכנולוגיה 1
648009 נושאים בננו מדעים וננו טכנולוגיה 1
648010 מכניקת קוונטים בננומדעים וננוטכנולוגיה 2.5
648011 יסודות הביוננוטכנולוגיה 3.5 א מערכת שעות
648012 תרמודינמיקה סטטיסטית בננומדעים וננוטכנולוגיה 2.5
648013 תופעות מעבר ננו מטריות 2.5