סילבוס מקצועות בפקולטה – הנדסת אוירונוטיקה וחלל

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
86150 תקשורת נתונים ומחשבים למהנדסי מערכות 3
86172 שיטות נומריות בהנדסה אוירונוטית 3 ב
86219 דינמיקה ואוירודינמיקה של מסוקים 3 א מערכת שעות
86222 ניתוח מערכות משובצות מחשב ותוכנתן 3
86201 בליסטיקה חיצונית ודינמיקת קליעים. 3
86234 סדנה בנושאים נבחרים בהנדסת מערכות 2
86241 אוירואלסטיות 1 3 א
86220 מערכות בקרה ספרתית 3
86288 לוייני תקשורת 3
86289 בקרת מערכות רבות קלט ופלט 3
86290 בקרת מסלולי לוויינים 3 א מערכת שעות
86311 בעיות מתקדמות באוירודינמיקה 3
86312 בקרה לא לינארית 3
86320 מעבר חום בהנדסת אוירונוטיקה וחלל 3 ב
86321 נושאים נבחרים בתורת הזרימה 1 3
86322 נושאים נבחרים בתורת הזרימה 2 3
86325 דינמיקה ויציבות זרימות רב-פאזיות 3 א מערכת שעות
86366 מבוא לזרימה טורבולנטית 3 א מערכת שעות
86376 אוירודינמיקה חישובית 3 ב
86380 מבוא לשכבות גבול 3
86385 מבוא לזרימות גזים קלושים 3
86389 אוירודינמיקה של גופים וכנפיים 3
86390 מבוא לאוירואקוסטיקה 3
86395 אוירואקוסטיקה של כלי טיס 3
86401 מערכות הנעה לכלי טייס המונעים במדחף 3 א מערכת שעות
86403 הנעה רקטית בהודף מוצק 3 א מערכת שעות
86413 דינמיקה ושריפה של תרסיסי דלק 2 ב
86414 מנועי מגח סילון 3 א מערכת שעות
86461 נושאים נבחרים באמצעי הנעה 1 3
86462 נושאים נבחרים באמצעי הנעה 2 3
86464 נושאים נבחרים באמצעי הנעה 4 3
86470 מבוא לשריפה על קולית 3 ב
86478 תהליכי שריפה 3 ב
86480 יסודות אווירו-תרמיים של טורבו-מכונות 3
86483 זרימה מעבר חום ובצועי מנועי סילון 3
86484 שיטות מדידה מתקדמות בזרימה והנעה 3
86520 בעיות מצומדות בחומרים פונקציונליים לא ליניאריים 3 א מערכת שעות
86521 נושאים נבחרים במבנים אוירו-חלל 1 3
86522 נושאים נבחרים במבנים אויר-חלל 2 3
86530 אנליזה של מבנים דקי-דופן 3
86534 מבוא לניטור בריאות מבנים 3 ב
86535 מכניקת השבר במבנים תעופתיים 3 ב
86574 אלמנטים סופיים בהנדסה אוירונוטית 3
86576 תורת האלסטיות 3 א מערכת שעות
86577 דינמיקת מבנים 3 א מערכת שעות
86583 תכן מבנה מטוסים 3
86650 תכן מערכות סרוו 2
86651 תכן מערכות מכ"ם 2
86730 מערכות דינמיות מרושתות: ניתוח ותכן 3 א מערכת שעות
86733 תהליכים אקראיים במערכות אויר-חלל 3
86755 דינמיקה ובקרה אוטומטית של כלי טייס 3 ב
86759 מערכות ניווט 3 ב
86760 עקרונות הנחיה וביות 3 א מערכת שעות
86761 ניווט נעזר ראיה ממוחשבת 3 א מערכת שעות
86762 ניווט וחישת עולם אוטונומיים 3 ב
86777 יסודות בתורת השערוך 3 ב
86787 בקרה תרמית של חלליות 3
86788 תכן ניווט לווייני מבוסס גי.פי.אס 3 ב
86800 יסודות הזרימה השגיא-קולית 3 ב
86802 שיטות בדמיות והערכה 3
86821 נושאים נבחרים בהנדסת אוירונוטיקה וחלל 1 2
86822 נושאים נבחרים בהנדסת אויר-חלל 2 3
86901 מבוא למערכות מבנים "נבונים" 3
86920 הנעה חשמלית בחלל 3
86921 נושאים נבחרים בהנדסת חלל 1 3
86923 אסטרודינמיקה 3 א מערכת שעות
86924 יסודות הנדסת פלסמת אוירו-חלל 3
86925 חישה של כדה"א מהחלל 3
86926 בקרת הכוון חלליות 3 ב
87532 תורת היציבות של מבנים 3
87541 נושאים נבחרים בהנדסת אויר-חלל_1 3
87542 נושאים נבחרים בהנדסת אויר-חלל 2 2
88103 מתמטיקה שמושית בהנדסה אוירונוטית 1 3 א מערכת שעות
88104 מתמטיקה שימושית בהנדסה אוירונוטית 2 3
88200 מבוא לתורת המערכות המלאכותיות 3
88209 אינטגרציה של מערכות 2
88211 אנליזת הנחיית טילים 2
88221 סמינר בהנדסת אוירונוטיקה וחלל 1 .5 א+ב
88222 סמינר בהנדסת אוירונוטיקה וחלל 2 .5 א+ב
88223 סמינר בהנדסת אוירונוטיקה וחלל 3 .5 א+ב
88224 סמינר בהנדסת אוירונוטיקה וחלל 4 .5 א+ב
88230 בטיחות מערכות 3
88233 נושאים נבחרים בהנדסת מערכות 3
88242 אוירואלסטיות 2 3
88311 אוירודינמיקה 1 3
88312 אוירודינמיקה 2 3
88316 שיטות נומריות בזרימה עבר קולית 3
88318 תורת הכנף 3
88320 אוירו-והדרו-דינאמיקה של הנעה בטבע 3 א מערכת שעות
88421 הנעה רקטית וסילונית 1 3
88422 הנעה רקטית וסילונית 2 3
88477 הנעה בהודף במצב ג'ל 3
88504 בעיות שפה והתחלה בשיטת אלמנט סופי 3
88536 מכניקת חומרים מרוכבים לא לינאריים 3
88541 נושאים נבחרים בהנדסת אוירונוטיקה וחלל 2 3
88542 נוש. נב. בה. אוירונוטיקה וחלל 2 2
88751 בקרה אופטימלית במערכות תעופתיות 1 3
88752 בקרה אופטימלית במערכות תעופתיות 2 3
88758 מבנה ודינמיקה של להבי מסוקים 3
88759 נושאים מתקדמים בהנחית טילים 3
88770 אופטימיזציית מסלולים ותכנות דינמי 3
88780 יציבות הידרודינמית ותרמית של שכבות גבול 3
88785 פרוייקט סיום 6
88792 בקרה איתנה 3
88794 יסודות בהנדסת מערכות 2 א
88795 בקרה למהנדסי מערכות 3 ג
88796 פרויקט סיום בהנדסת מערכות 6 א
88797 בחינה והערכה של מערכות 3
88900 מערכות חלל מבוזרות 3 ב