הצעה לשימוש בתבניות מותג הטכניון – לשימוש בהצגות בכנסים

מחלקת השיווק של הטכניון בנתה תבניות של מצגות העושות שימוש בסמילים (לוגו) הרשמי של הטכניון.

משתלמים לתארים מתקדמים יכולים ואך מוזמנים להשתמש בתבניות אלה לצורך הצגה בכנסים. התבניות נמצאות באתר המיתוג של הטכניון.