מהלך הלימודים

תואר מגיסטר

תרשים מהלך לימודים לתואר מגיסטר
משך ההשתלמות נקבע בהתאם לתואר הקודם של הסטודנט ומסך נקודות הלימוד בהן נדרש בעת קבלתו ללימודים: סטודנט בוגר תואר ראשון ארבע-שנתי (או יותר) – לא יותר משמונה סמסטרים סטודנט בוגר תואר ראשון תלת-שנתי – לא יותר מעשרה סמסטרים.

תואר דוקטור

תרשים מהלך לימודים לתואר דוקטור
משך השתלמות לתואר דוקטור עד 12 סמסטרים

לימודים לתארים מתקדמים בטכניון