אתיקה של המחקר

סטודנטים לתואר מגיסטר בנתיב מחקרי או סטודנטים לתואר דוקטור נדרשים להשתתף בקורס (218000) מקוון בנושא "אתיקה של המחקר" כתנאי להגשת נושא המחקר או התיאור התמציתי. הקורס ניתן באופן מקוון, כלומר, תכני הקורס, המשימות הלימודיות, הדיונים הקבוצתיים והמבחן נעשים מרחוק. הקורס מתבסס על ציון עובר / נכשל. ציון עובר יינתן לסטודנטים שיבצעו את כל המשימות הלימודיות באופן מדויק בהתאם להנחיות שבאתר ויעברו בהצלחה את המבחן.

  • אתר הקורס (הכולל את התכנים, המשימות, מועדי המבחן והמבחן) נמצא במערכת מודל של הטכניון.
  • סטודנטים העוברים מנתיב "ללא תזה" לנתיב "מחקר" – נא לפנות לתמיכה בקישור המצורף.
  • שאלות ובקשות לתמיכה

הבחינה מתקיימת לקראת סוף כל חודש.
להלן המועדים לשנה הקרובה.

מועדי הבחינות בשנה"ל תש"פ

מועדי סמסטר חורף:  27.2.20.

מועדי סמסטר אביב: 26.3.20, 30.4.20, 21.5.20, 25.6.20, 23.7.20

מועדי סמסטר קיץ : 27.8.20, 24.9.20

לתשומת לבכם, בכל מקרה, המועדים המחייבים הם המופיעים באתר הקורס במודל.