טיפול בתלונות סטודנטים

סטודנטים הנתקלים בבעיות אקדמיות או מנהליות ומרגישים כי נגרם להם עוול, מוזמנים לפנות לגורמים המתאימים לטיפול בבעייתם.

להלן פרטים בדבר מסלול הפניה: מומלץ לפנות למזכירות ביה"ס לתארים מתקדמים אשר תנתב את התלונה לגורם המתאים (מרצה הקורס, מרכז הוועדה לתארים מתקדמים, סגן דיקן או דיקן, רמ"ח חשבונות סטודנטים, קצין בטחון וכד'). אם הבעיה לא נפתרה במסגרת אותו הגורם ניתן לפנות לדיקן בית הספר לתארים מתקדמים (בכתב בצרוף מסמכים מסייעים). הסטודנט יוזמן לשיחה אישית לפי הצורך ולפי רוח הבקשה.

רק לאחר שמוצו כל האפשרויות לבירור שפורטו לעיל, ועדין לא נמצא פתרון משביע רצון לבעיה שהתעוררה, ניתן להפנות את התלונה בצירוף מסמכים רלוונטיים ל"נציב לתלונות סטודנטים".

נציב לתלונות סטודנטים

  • הנציב לתלונות הסטודנטים הינו רשות עצמאית וניטראלית המטפלת בפניות סטודנטים שלא באו על פתרונן בצינורות המקובלים. הנציב פועל כבורר אובייקטיבי בין הסטודנט לבין רשויות וגורמים אקדמיים ומנהליים של המוסד. הוא שומע את הצדדים ויש לו גישה לכל מידע כתוב רלוונטי.
  • כל סטודנט יכול לפנות לנציב בכל נושא שבו הוא חש כי נגרם לו עוול, וכן בנושאי מלגות וקבלה למעונות.
  • סטודנט רשאי לפנות לנציב על מנת להתייעץ עמו בדבר הגשת התלונה.
  • הנציב אינו מטפל בפניות אנונימיות אולם על פי בקשת הסטודנט ניתן לשמור על חיסיון השם.
  • הנציבה, פרופ' מיכל גרין, מקבלת סטודנטים במשרדו של דיקן הסטודנטים בבית הסטודנט, קומת קרקע, בימי רביעי בין 12.00-10.00. נא להירשם מראש במזכירות דיקן הסטודנטים, טל. 8293143, 8292535.