תקציר פרסומי

תקצירי החיבורים של המשתלמים לתואר  מגיסטר ודוקטור מתפרסמים באתר ביה"ס.
מטרת הפרסום היא הפצת מידע על המחקרים הנערכים בטכניון במסגרת ביה"ס, כדי לאפשר קשר בין חוקרים בעולם המתעניינים בנושאים דומים לבין חוקרי הטכניון.  שפת התקצירים הינה אנגלית.
לידיעתכם – התקצירים גלויים ונגישים לכל דורש.

הנחיות לתקציר פרסומי

ההנחיות הבאות הינן מחייבות:

 1. תמצית החיבור באנגלית. יש לשלוח באמצעות דוא"ל קובץ של התקציר. שם הקובץ יכיל את מספר תעודת זהות של הסטודנט – כולל ספרת בקורת. התקציר יוקלד בתוך התבנית המצורפת. נא למלא אחר ההנחיות המופיעות בתבנית. אין צורך להוריד את ההערות, אין  לשנות את צורתה של התבנית או את התאריך המופיע בראשה או לנסות ולהכניס את שם הפקולטה.
 2. יש להקפיד על שפה תקינה (רצוי להיעזר בבעלי ידע בשפה).
 3. התקציר יכתב בתוכנת word, פונט מסוג Times New Roman, בגודל 12, מרווח בין שורות בפסקה יהיה של שורה וחצי.
  היקף התקציר יהיה עד 500 מילים. תקציר שיוכן לפי הדרישות יגלוש על פני שני עמודים. בהגדרת נוסחאות אין להתשתמש ב – Equation אלא בתכנת  Word ע"י הגדרת font superscript או subscript ו- italic בהתאם.
  לדוגמה: בנוסחה p2 האות p הוגדרה כפונט italic והספרה 2 הוגדרה superscript. כדי להגדיר את הספרה 2 כ- superscript בחר את הספרה 2 ובעזרת המקש הימני בחרו font.
  דרך שנייה להגדרת הספרה 2 כ- superscript בחרו את הספרה 2 ו format ב- format בחרו font ושם סמנו את superscript.
 4. בנוסף, התקציר יוגש לבית הספר חתום על ידי המנחה, המאשר כי התקציר ראוי לפרסום מבחינת התוכן והשפה. אחרי בחינת הגמר, קובץ התקציר בתבנית ישלח בדוא"ל אל Graduation.
  יש לוודא אישור הגעת התקציר וכי הוא עומד בדרישות. על קבלת קובץ תקציר תקין ישלח אישור חזרה לכתובת הדואר ממנו נשלח.

דוגמה לתקציר פרסומי: Word Pdf