מסלול ללא תזה

תהליך סגירת התואר במסלול ללא תיזה מתבצע בשני שלבים:

מזכירות תארים מתקדמים ביחידה

עם סיום צבירת הנקודות והשלמת הדרישות האקדמיות יש לפנות למזכירות תארים מתקדמים ביחידה האקדמית ולצרף את המסמכים הבאים:

 1. טופס פרטים אישיים
 2. אם למדת מקצועות מעבר לנדרש וברצונך לסמן אותם כמקצועות עודפים, לפני הגשת החיבור, אנא פנה אל מדור לומדים בבית הספר לתארים מתקדמים, בטל' 8292574 או בדוא"ל
  לא יתאפשר טיפול במקצועות עודפים לאחר הגשת החיבור.
  טופס בקשה להוצאת מקצועות עודפים
 3. אישור מהספרייה המרכזית ע"ש אלישר על כך שאין חובת החזרת ספרים.
  יש לשלוח הודעה לדוא"ל  או  להתקשר לטלפון שמספרו 04-8292504.
  האישור יועבר אוטומטית למדור מסיימים.
 4. ביחידות שבהן נהוג "טופס טיולים" יש לפנות למזכירות היחידה ולבצעו.
 5. במסלולים שבהם מגישים עבודת גמר/סמינריון/פרוייקט יש להעביר למזכירת היחידה דפי שער (בעברית ובאנגלית) של העבודה. אם העבודה בוצעה בשיתוף עם סטודנטים נוספים יש להעביר גם את חלוקת העבודה.

מזכירת היחידה תרכז את החומר הדרוש ותעבירו למדור מסיימים.

מדור מסיימים בבית הספר לתארים מתקדמים

החומר עובר לטיפולו של מדור מסיימים בבית הספר לתארים מתקדמים. לאחר בדיקתו פונה המדור למחלקת חשבונות סטונטים בכדי לסגור את חשבון שכר הלימוד.

תאריך הזכאות לתואר יקבע כתאריך שבו יגיע אישור מילוי הדרישות לתואר מהפקולטה. לסטודנטים החייבים עדיין בהשלמת שכר לימוד, תאריך הזכאות יהיה תאריך השלמת החובות הכספיים.

לאחר השלמת הדרישות האקדמיות והשלמת החובות הכספיים,  מוכן התיק של הסטודנט לבדיקת ועדת התארים של הטכניון. הוועדה מתכנסת כשש פעמים בשנה (בממוצע אחת לחודשיים, כאשר בקיץ התדירות נמוכה יותר). ועדת התארים בודקת ביסודיות את תיקי הסטודנטים ומוודאת שהסטודנט עמד בכל הדרישות הלימודיות ומילא אחר כל התחייבויותיו כלפי הטכניון.

לאחר אישור ועדת התארים מועברת רשימת מקבלי התארים לאישור חברי סנט הטכניון.  שבועיים מיום משלוח ההודעה לסנט, אם לא היו התנגדויות, נשלח אישור הזכאות לתואר הכולל אישור סיום לימודים וגיליון ציונים מאושר.

האישורים נשלחים ישירות לבית הסטודנט.

התעודות מוענקות בטקס – אחת לשנה.