מילואים

ביה"ס לתארים מתקדמים מעניק מערך תמיכה וסל התאמות נרחב הכולל הטבות ייחודיות לסטודנטים משרתי המילואים (או בני/בנות זוגם שהם הורים).

בעקבות מלחמת "חרבות ברזל", סל ההתאמות והסיוע מהטכניון הורחב באופן משמעותי.

כדי לבדוק את הזכאות להתאמות השונות, ניתן לצפות בעדכונים הרלוונטיים למלחמת "חרבות ברזל"

המרכז לייעוץ ותמיכה בסטודנטים מציע סיוע לחוזרים משירות המילואים בנושאים הבאים:

 • יעוץ בתכנון מחודש של עומס הלימודים ושל סדרי העדיפויות
 • הרשאות ללמידה במרכז הלמידה המיועד לאנשי מילואים פעילים
 • ייעוץ בנושא התמודדות עם הדרישות הלימודיות בהתאם לעיתוי ולמשך שירות המילואים
 • סיוע בהשלמת פערי לימוד באמצעות קבלת שיעורי עזר פרטניים הניתנים ע"י סטודנטים מצטיינים, ללא תשלום. כאשר לא נמצא חונך במקצוע מסוים המרכז לייעוץ יממן שיעורי עזר פרטניים שיינתנו ע"י מתרגלים!

להלן התאמות מילואים הרלוונטיות לסטודנטים/ות בתארים מתקדמים:

 1. הארכת זמן
  סטודנט אשר שירת שירות מילואים פעיל במהלך סמסטר נתון המועדים להלן, יקבל תוספת זמן של 25% בבחינה הראשונה אליה ניגש הסטודנט בכל מקצוע שהוא לומד באותו סמסטר, ובלבד שזו הבחינה הראשונה אליה ניגש בכל אחד ממקצועות אלה.

  14 ימים ביום התאריכים ממועד פתיחת סמסטר עד מועד תחילת בחינת מועדי א
  או 10 ימים בארבעת השבועות האחרונים של הסמסטר
  או 10 ימים ברצף בתקופת בחינות

  מי שיש לו זכאות קודמת לתוספת זמן-לא צריך למלא בקשה זו.
  חובה עליך להביא את אישור הארכת הזמן לכל הבחינות ולשבת בחדר המיועד להארכת זמן

  ** את הבקשה יש להגיש לרכזת התאמות, לנה מסנקו hatamot@technion.ac.il או בטלפון 077-8872898.

 2. מועד מילואים בגין היעדרות מבחינה עקב שירות מילואים
  סטודנט זכאי לא לגשת לבחינה בתקופת הבחינות בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו ולקבל פתרון חלופי , כדוגמת בחינה במועד אחר עבור כל מועד שהפסיד, במידה ומתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  * שירות מילואים ביום הבחינה (למעט כנסים/ראיון שניתן לבחור את תאריך ההשתתפות
  בהם)
  * שירות מילואים של לפחות שלושה ימים בשבוע שלפני תאריך הבחינה
  * שירות מילואים של 10 ימים רצופים לפחות או 14 ימים במצטבר במהלך הסמסטר עד
  לתחילת תקופת הבחינות
  * שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות
 3. בקשת סטודנט מילואים-ביטול רישום למקצוע/לא השלים
  במקום מועד מילואים , סטודנט יוכל לבטל את רישומו למקצוע או לחזור על הקורס.
  במקרה ובחר לחזור על הקורס: סטודנט יהיה זכאי להעברת ציוני המעקב אשר קיבל בקורס זה בסמסטר בו שרת במילואים, בהתאם לדרישות הקורס אליו מועברים ציוני המעקב ובאופן שאינו פוגע בסטודנט ובהשקעתו בסמסטר בו שרת במילואים. הבקשה תכובד ע"י היחידה המלמדת את הקורס.
  בקשה זו יש להפנות לביה"ס בצירוף אישור ימי מילואים אל mailto:grstudies@technion.ac.il

 

 1. פטור מתשלום שכ"ל עבור סמסטר מעבר לתקופת הלימודים התקני
  סטודנט ששרת שירות מילואים 150 ימים לפחות במהלך תקופת לימודיו התקנית ונזקק לסמסטר או שניים נוספים , יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב2 סמסטרים , בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו.
  בקשה זו יש להפנות לביה"ס בצירוף אישור ימי מילואים אל mailto:grstudies.head@technion.ac.il
 2. מלגאים המשרתים במילואים
  הארכת מלגה מקרן מילואים תינתן בהתאם למספר ימי המילואים, עד ששה חודשים לכל היותר. ניתן להגיש בקשה גם עבור תקופת שירות מילואים שבוצעה בתקופת הארכת המלגה.
  מידע בנושא מלגות בזמני שגרה ניתן למצוא בקישור :
  https://graduate.technion.ac.il/scholarships-and-housing/scholarships/additional-scholarships/

 

בכל שאלה או בקשה מעבר לאמור לעיל ניתן לפנות לביה"ס למדור לומדים למייל grstudies.head@technion.ac.il.

למידע הרלוונטי להתאמות מלחמת "חרבות ברזל" –
עידכונים | בית הספר לתארים מתקדמים (technion.ac.il)