הסבר על תהליך רישום

לתשומת לבכם: ניתן להגיש מועמדות ליחידה אקדמית אחת בלבד (לתואר שני או שלישי). אין אפשרות להגיש מועמדות ליותר מיחידה אקדמית אחת בו זמנית.

הגשת מועמדות

מילוי ערכת ההרשמה

פירוט בפרק הרשמה

תשלום דמי הרשמה

פירוט בפרק הרשמה

הגשת המסמכים למדור רישום וקבלה

פירוט בפרק הרשמה

טיפול בערכת ההרשמה

במדור רישום וקבלה
בדיקת כל המסמכים, יצירת מועמדות, העברת החומר הרלוונטי לדיון ביחידה האקדמית.
שליחת מכתב קבלת מועמדות אל המועמד/ת.
מועמדים שאינם עומדים בספי דרישות הקבלה של ביה"ס לתארים גבוהים, יקבלו תשובה שלילית.
ערכות הרשמה שלא תמולאנה כנדרש  תוחזרנה לפונים.

דיון וטיפול בבקשת המועמדות

דיון בוועדה ללימודי מוסמכים ביחידה האקדמית

דיון זה כולל בדיקת הדרישות האקדמיות היחידתיות, הסכמת מנחה באותן יחידות המבקשות זאת, ראיונות אישיים ועוד.
החלטת הוועדה ללימודי מוסמכים יכולה להיות קבלה של הסטודנט ללימודים תוך קביעת מעמדו (סטודנט מן המניין או סטודנט משלים), דרישות הלימודים ועוד או דחיית הבקשה.
החלטת הוועדה מועברת למדור רישום וקבלה.

קבלת המועמד ללימודים או דחייתו

הקבלה ללימודים הכוללת גם את דרישות הלימוד היא בהתאם להחלטת הוועדה היחידתית ובהתאם לדרישות ביה"ס ללימודי מוסמכים.
הקבלה או הדחייה מאושרות ע"י המזכירה האקדמית של ביה"ס לתארים מתקדמים.
מכתב הקבלה בצירוף סיסמת מחשב ומסמכים נוספים נשלחים אל הסטודנט/ית.
מכתב דחייה נשלח אל מועמדים אשר הוועדה לתארים מתקדמים ביחידה האקדמית, החליטה לא לקבל את בקשתם.

הליך לאחר קבלה

מלגות

מוענקות בהתאם להמלצת הוועדה לתארים מתקדמים ע"י מדור מלגות, סמוך לתחילת הסמסטר.

מעונות

הזכאות למעונות נקבעת על סמך הישגים אקדמיים ובהתאם לזמינות המעונות. הודעה על קבלת מעונות תשלח בסמוך לתחילת הסמסטר ע"י מדור מלגות.

פרטים נוספים

ניתן לברר במזכירויות לתארים מתקדמים ביחידות האקדמיות ובאתר ביה"ס לתארים מתקדמים.