הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון

מנחים בפקולטה

 

שטחי הלימוד והמחקר של הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון מהווים מזיגה בין שטחים הנדסיים טכנולוגיים לבין שטחים במדעי הטבע.

תחומי המחקר לתואר מגיסטר ולתואר דוקטור הם:

 • ביוטכנולוגיה
 • מיקרוביולוגיה וביולוגיה מולקולרית
 • הנדסה וטכנולוגיה של מזון
 • ביוכימיה ותזונה מולקולרית
 • אריזה
 • הנדסת רקמות
 • אנזימולוגיה מולקולרית
 • ננו-ביוטכנולוגיה
 • ננו-אנקפסולציה ומיקרו-אנקפסולציה
 • ביופולימרים
 • הנדסת חלבון
 • יישומי ננו-מדעים במזון

המועמדים מתבקשים למצוא מנחה מבין חברי הסגל לפני קבלתם ללימודים.

לימודים לתואר מגיסטר – "מגיסטר למדעים בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון"

תנאי הקבלה

לתואר מגיסטר למדעים יוכלו להגיש מועמדות בעלי ציון ממוצע מצטבר של 84 לפחות בלימודי הסמכה (תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר) בתואר 4 שנתי הנדסי העומד בדרישות הקבלה הכלליות של בית ספר לתארים מתקדמים. מועמדותם של בעלי ציון ממוצע מצטבר של 82-84 תישקל ותידון בועדת חריגים פקולטית. הקבלה מותנית במעבר ראיון אישי שמטרתו לעמוד על רמת הידע של המועמד. כמו כן, הוועדה לתארים מתקדמים שומרת לעצמה את הזכות להתייחס לדירוג של הסטודנט בשנתון שלו. כל התנאים לעיל, מתייחסים לדיון במועמדות ואין בעמידה בהם שום התחייבות לקבלה ללימודים.

דרישות הלימוד

 • לימוד קורסים בהיקף 17 נקודות ועבודת מחקר בהיקף של 20 נקודות (סה"כ 37 נקודות).
 • שני קורסי חובה : 1) סטטיסטיקה תעשייתית – 096414; 2) יזמות בביוטכנולוגיה (066525)
 • לסטודנטים חיצוניים ניתנת האפשרות להמיר את עבודת המחקר בעבודת גמר בהיקף 12 נקודות, עם השלמת קורסים בהיקף 28 נקודות.
 • תכנית השתלמות מיוחדת לקראת הצטרפות ללימודים לתואר מגיסטר מותאמת לבוגרי פקולטות מדעיות תלת-שנתיות כמו: כימיה, ביולוגיה, רוקחות, חקלאות ואחרות.

משתלמים אלה יחויבו, בנוסף למקצועות המתקדמים, להשלים בדרך כלל כ- 30 נקודות ממקצועות לימודי הסמכה, המשלימים את החסר במקצועות טכנולוגים, הנדסאים ומדעיים. הסטודנטים המסיימים את תכנית ההשלמות בהצלחה יוכלו להצטרף למסגרת הרגילה של לימודים לתואר מגיסטר. רשימת המקצועות תיקבע לכל סטודנט בנפרד בהתחשב ברקע הלימודים הקודם.

 • עמידה בבחינות בעברית ובאנגלית על פי דרישות בית הספר לתארים מתקדמים המופיעות במכתב הקבלה
 • עמידה בבחינת אתיקה

"מגיסטר למדעים בביוטכנולוגיה ומזון"

תנאי הקבלה

לתואר מגיסטר למדעים בביוטכנולוגיה ומזון יוכל להתקבל סטודנט שסיים תואר מדעי תלת שנתי (כגון: ביולוגיה, כימיה, פיסיקה וכו') בציונים מעולים ובמדרג גבוה. קבלה לתוכנית הינה בהתאם להחלטת ועדת הקבלה הפקולטית לתארים מתקדמים, ועמידה בדרישות הקבלה הכלליות של בית הספר לתארים מתקדמים.

דרישות הלימוד

התואר יכלול 30 נקודות מינימום וביצוע עבודת מחקר.

 • השלמות קורסי יסוד בהיקף של לפחות 10 נקודות, שמטרתן להעניק לכל המשתלמים גוף ידע מינימלי מתאים בהתאם לרקע הסטודנט, על פי החלטת הוועדה. רק 10 נקודות מלימודי היסוד יחשבו למניין 30 הנקודות הדרושות לתואר.
 • שלושה קורסי חובה ייעודיים למסלול: 1) סטטיסטיקה תעשייתית (096414) 2) יזמות בביוטכנולוגיה (066525) 3) תהליכי יסוד בביוטכנולוגיה (068509)
 • השלמה ל – 30 הנקודות הנדרשות על ידי קורסים מתקדמים בהתייעצות עם המנחה.
 • ציון בחינה נדרש בכל אחד ממקצועות החובה והיסוד הינו 65 וממוצע כללי 80.
 • על הסטודנטים להשתתף בלפחות 80% ממפגשי הסמינרים שיתקיימו בפקולטה

 

"מגיסטר להנדסה בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון" (MEללא תזה)

 

תואר זה מבוסס על צבירת נקודות לימוד בלבד ואינו כולל הגשת חיבור (תזה). התכנית מיועדת לסטודנטים חיצוניים בעלי תואר ראשון הנדסי ארבע שנתי . קבלה לתוכנית בהתאם להחלטת ועדת הקבלה הפקולטית לתארים מתקדמים. ניתן לעבור במהלך הלימודים לתואר ME למסלול מחקרי עם תזה, לאחר עמידה בכל תנאי הפקולטה ובית הספר לתארים מתקדמים.

המשך הלימודים לתואר דוקטור הוא נדיר מאד אך עדין מתאפשר רק לאחר ביצוע השלמות במחקר במסגרת “מחקר גישוש”, על פי קביעת ועדת הקבלה הפקולטית לתארים מתקדמים

תנאי הקבלה

יתקבלו לתכנית בוגרי תואר ראשון ארבע-שנתי בעלי ממוצע 80 לפחות.
בוגרי תואר תלת-שנתי יידרשו בנוסף לכ- 30 נקודות השלמה.

דרישות הלימוד

 • לימוד מקצועות בלבד בהיקף של 40 נקודות לפחות.
 • שני קורסי חובה ייעודיים למסלול : 1) סטטיסטיקה תעשייתית (096414) , 2) סמינר מתקדם בהנדסת מזון (068009)

.

לימודים לתואר דוקטור

תנאי הקבלה

למסלול זה יוכל להגיש מועמדות בעל תואר שני עם רקע מתאים וממוצע ציונים של 85 ומעלה. סטודנט לתואר מגיסטר בעל הישגים מעולים והצטיינות במחקר יוכל לעבור למסלול הישיר לקראת התואר דוקטור.
הקבלה מותנית במציאת מנחה ובהגדרת תחום מחקר.

דרישות הלימוד

נדרשת עבודת מחקר בהיקף מתאים ולימוד מקצועות בהיקף של שש נקודות לפחות.

מסלול מיוחד לדוקטורט – ישירות מהתואר הראשון

תנאי הקבלה

למסלול זה יוכל להגיש למועמדות בעל תואר ראשון הנדסי 4 שנתי מן הטכניון, או בעל תואר מקביל ממוסד אקדמי מוכר אחר, בעל הישגים מעולים.
בדרך כלל יתקבלו סטודנטים שסיימו תואר ראשון בהצטיינות ראויה לשבח. כל מועמד יבחן ע"פ הישגיו ורקע הלימוד שלו.

מידע נוסף

מזכירות תארים מתקדמים בפקולטה:
טל': 04-8293070
אתר הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון