הפקולטה למדע והנדסה של חומרים

מנחים בפקולטה

מערכת שעות – סמסטר א תשע"ה

במסגרת לימודים לתארים מתקדמים מציעה הפקולטה תכניות לימודים לתארים מגיסטר למדעים בהנדסת חומרים, מגיסטר להנדסה בהנדסת חומרים ודוקטור.
תחומי ההתמחות בפקולטה להנדסת חומרים כוללים: חומרים אלקטרוניים, ננו-חומרים, מטלורגיה פיסיקלית, חומרים קרמיים, פולימרים וחומרים פלסטיים, חומרים מרוכבים, קורוזיה ואלקטרוכימיה, חומרים לתחום האנרגיה, חישובים תאורטיים של מבנה ותכונות חומרים.
האופי הבין-תחומי של הנדסת חומרים מחייב הקניית בסיס עיוני רחב של מקצועות מדעיים וטכנולוגיים.

פעילות המחקר בפקולטה כוללת את הנושאים הבאים:

 • תכונות מכניות של חומרים
 • ביוחומרים
 • חומרים דו-מימדיים
 • גרפן
 • חומרים בהשראת הטבע
 • ננוטכנולוגיה
 • התמצקות
 • הליכים מטלורגיים
 • תכונות אופטיות, חשמליות ודיאלקטריות
 • תרכובות בין מתכתיות
 • חומרים קרמיים
 • ננוגבישים
 • פולימרים
 • שכבות דקות
 • ציפויים
 • קורוזיה ותופעות שטח
 • חומרים לתחום האנרגיה
 • אפיון חומרים
 • תהליכים מטלורגיים
 • חישוב תאורטי של תכונות ומבנה חומרים

הפקולטה מצוידת במכשור מודרני לחקר חומרים באמצעות: דיפרקצית קרני-X, מיקרוסקופיה אופטית, מיקרוסקופית אלקטרונים חודרת, מיקרוסקופית אלקטרונים אנליטית, מיקרוסקופית כוח-אטומי וננואינדנטציה, אנליזה תרמית דיפרנציאלית וקלורימטריה, דילטומטריה, בדיקות מכניות ובדיקות חשמליות, FTIR ועוד.

מלגות

הפקולטה מציעה מגוון מלגות למשתלמים בהתאם להישגיהם האקדמיים במחקר ובלימודים. סוגי המלגות ומשך הענקתן מפורטים בפרק על המלגות.

לימודים לתואר "מגיסטר למדעים בהנדסת חומרים" (MSc)

תנאי הקבלה

תנאי הקבלה להשתלמות לתואר מגיסטר הנו תואר ראשון ברקע מתאים וציון ממוצע גבוה (מעל 80) וכן שני מכתבי המלצה, אולם ועדת תארים מתקדמים היחידתית תיקח בחשבון, בכל מקרה, את הרקע האקדמי וניסיונו המקצועי של המועמד. כמו כן, קבלה סופית מותנית במציאת מנחה.

הדרישות העיקריות לקבלת התואר מגיסטר הן:

 • לימוד מקצועות מתקדמים והשלמה בהתאם לדרישות ועדת תארים מתקדמים.
 • קורסי ליבה (לפחות 4 נקודות).
 • מילוי דרישות ביה"ס לתארים מתקדמים לגבי לימוד שפה זרה.
 • ביצוע עבודת מחקר ברמה נאותה.
 • מתן הרצאה סמינריונית.
 • כתיבה והגשת חיבור לתואר מגיסטר בהתאם לתקנות ביה"ס לתארים מתקדמים.
 • עמידה בבחינה סופית בעל-פה.
בוגרי תואר ראשוןמספר נקודות
במקצועות לימוד
נקודות השלמה
למקצועות לימוד
הערות
4 שנתי, הנדסת חומרים או פקולטה אחרת בה נלמדו מקצועות הרלוונטיים להשתלמות16בהתאם להחלטת הוועדהבמקרה הצורך יחויב הסטודנט גם בקורס מבוא להנדסת חומריםערות
4 שנתי אחר16-20בהתאם להחלטת הוועדה-
3 שנתי18בהתאם להחלטת הוועדה (30 לפחות)-

לימודים לתואר "מגיסטר להנדסה בהנדסת חומרים" (ME)

התכנית מיועדת למהנדסים בתעשייה בעלי רקע וניסיון מתאימים, אשר מעוניינים להשתלם לתואר גבוה. המסלול כולל העמקת בסיס הידע בהנדסת חומרים, בנושאי אמינות ואבטחת איכות ובנושאי ניהול וכלכלה.

תנאי הקבלה

ההשתלמות פתוחה לבוגרי פקולטות הנדסיות העומדים בתנאי הקבלה ללימודי התואר השני בפקולטה במסלול עם תזה, ובהתאם לדרישות ביה"ס לתארים מתקדמים, וכן לסטודנטים בהסמכה בפקולטה הנדסית אשר צברו 120 נקודות לפחות בציון ממוצע 80 ומעלה. יש לצרף למסמכי ההרשמה שתי המלצות לפחות.

דרישות הלימוד

לימוד קורסים בהיקף של 40 נקודות הכוללים:

 • קורסי ליבה (לפחות 4 נקודות)
 • מקצועות בהנדסת חומרים
 • מקצועות בניהול וכלכלה (עד 6 נקודות)
 • מקצועות באמינות ואבטחת איכות (עד 6 נקודות)
 • סמינר מתקדם בהנדסת חומרים (6 נקודות)

סטודנטים לתואר ME אשר יהיו מעוניינים לעבור לנתיב מחקר לקראת התואר "מגיסטר למדעים בהנדסת חומרים", יידרשו להסכמת מנחה להנחיה ולביצוע מחקר ולאישור הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים, בהתאם לתקנות ביה"ס. בוגרי תכנית זו אשר יהיו מעוניינים להתקבל ללימודים לתואר דוקטור, יידרשו לבצע השלמות במחקר, במסגרת לימודים "לא לתואר", על פי קביעת הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים, ובהתאם לתקנות ביה"ס.

לימודים לתואר דוקטור

ההשתלמות לקראת תואר דוקטור לפילוסופיה (PhD) מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי זיקה למחקר בשטח של מדעי החומרים והנדסת חומרים. מוצעים שלושה מסלולים:

 • לסטודנטים מצטיינים בלימודי הסמכה (ממוצע סופי מעל 90) מוצע מסלול מיוחד לדוקטורט, בו משך ההשתלמות קצר יותר והמלגה למשתלם גבוהה יותר.
 • לסטודנטים מצטיינים בלימודים ובמחקר לתואר המגיסטר יתאפשר מעבר ישיר לדוקטורט לאחר כשנה מתחילת ההשתלמות לתואר מגיסטר ולא יאוחר מהסמסטר השלישי. מסלול זה מאפשר קיצור משך ההשתלמות הכוללת.
 • לסטודנטים מצטיינים שסיימו לימודי מגיסטר בציון 90 ומעלה (בתזה ובמקצועות), וועדת הבוחנים על התזה המליצה על יכולתם להמשיך לתואר דוקטור.

תנאי הקבלה

 • הסכמת המנחה.
 • שני מכתבי המלצה.
 • המלצת ועדה מראיינת פקולטית בה חברים 3 חברי סגל, אשר תראיין את המועמד על מאמרים, כל אחד בתחומו.

הוועדה לתארים מתקדמים תדון ותחליט בקבלת המועמד ואישור נושא המחקר המוצע.

דרישות הלימוד

 • במסלול המיוחד (ישירות מהתואר הראשון) – 25 נקודות (4 נקודות ממקצועות ליבה לפחות).
 • במסלול הישיר (תוך כדי הלימודים לתואר מגיסטר) – 24 נקודות (כולל 4 נקודות ממקצועות ליבה לפחות).
 • במסלול הרגיל – 8 נקודות לפחות.
 • לאחר קבלתו המועמד נדרש להגיש הצעת מחקר כתובה לביה"ס ולהבחן עליה לפני ועדת בוחנים המורכבת מחמישה חברי סגל. תקופת הזמן להגשת החיבור תקבע ע"י ביה"ס לתארים מתקדמים אבל לא תעלה על שנה מיום קבלתו למסלול.
 • לאחר בחינת המועמדות יבצע המשתלם מחקר בתקופה שהוקצבה על ידי ביה"ס לתארים מתקדמים. לקראת סיום תקופה זו נדרש המשתלם להציג סמינר על עבודתו בפקולטה, להגיש חיבור בכתב המסכם את עבודת המחקר ולהבחן עליו בפני ועדה של לפחות 3 חברי סגל.
 • קבלת התואר ע"י הטכניון מותנית בעמידה בהצלחה בכל השלבים והתנאים מעלה.

מידע נוסף

רות דוד – מזכירות תארים מתקדמים בפקולטה טל. 04-8293845 פקס 04-8295677
דוא"ל 
אתר הפקולטה למדע והנדסה של חומרים