הפקולטה למדע והנדסה של חומרים

מנחים בפקולטה

מערכת שעות – סמסטר תשפ"ב

במסגרת תארים מתקדמים מציעה הפקולטה תכניות לימודים לתארים מגיסטר למדעים בהנדסת חומרים, מגיסטר להנדסה בהנדסת חומרים ודוקטור.

תחומי ההתמחות בפקולטה כוללים: חומרים אלקטרוניים, ננו-חומרים, מטלורגיה פיסיקאלית, חומרים קרמיים, פולימרים וחומרים פלסטיים, חומרים מרוכבים, קורוזיה ואלקטרוכימיה, חומרים לתחום האנרגיה וחישובים תאורטיים של מבנה ותכונות חומרים.

האופי הבין-תחומי של הנדסת חומרים מחייב הקניית בסיס עיוני רחב של מקצועות מדעיים וטכנולוגיים.

פעילות המחקר בפקולטה כוללת את הנושאים הבאים:

 • תכונות מכניות של חומרים
 • ביוחומרים
 • חומרים דו-מימדיים
 • גרפן
 • חומרים בהשראת הטבע
 • ננוטכנולוגיה
 • תכונות אופטיות, חשמליות ודיאלקטריות
 • תרכובות בין מתכתיות
 • חומרים קרמיים
 • ננוגבישים
 • פולימרים
 • שכבות דקות
 • ציפויים
 • קורוזיה ותופעות שטח
 • חומרים לתחום האנרגיה
 • אפיון חומרים
 • תהליכים מטלורגיים
 • חישוב תאורטי של תכונות ומבנה חומרים.

 

הפקולטה מצוידת במכשור מודרני לחקר חומרים באמצעות: דיפרקצית קרני-X, מיקרוסקופיה אופטית, מיקרוסקופית אלקטרונים חודרת, מיקרוסקופית אלקטרונים אנליטית, מיקרוסקופית כוח-אטומי וננואינדנטציה, אנליזה תרמית דיפרנציאלית וקלורימטריה, דילטומטריה, בדיקות מכניות ובדיקות חשמליות, FTIR ועוד.

 

מלגות

הפקולטה מציעה מגוון מלגות למשתלמים בהתאם להישגיהם האקדמיים במחקר ובלימודים.

 

 

לימודים לתואר מגיסטר

תנאי הקבלה

תנאי הקבלה להשתלמות לתואר מגיסטר הנו רקע לימודי הסמכה מתאים וציון ממוצע גבוה (מעל 80), ושני מכתבי המלצה מחברי סגל אקדמי. ועדת תארים מתקדמים היחידתית תיקח בחשבון, בכל מקרה, את הרקע האקדמי וניסיונו המקצועי של המועמד.  

 מועמדים למסלול מחקרי מחויבים במציאת מנחה מראש.

ההשתלמות פתוחה לבוגרי פקולטות הנדסיות העומדים בתנאי הקבלה ללימודי התואר השני בפקולטה במסלול עם תזה ובהתאם לדרישות ביה"ס לתארים מתקדמים, וכן לסטודנטים בהסמכה בפקולטה הנדסית אשר צברו 120 נקודות לפחות בציון ממוצע 80 ומעלה.

 

 

"מגיסטר למדעים בהנדסת חומרים" (MSc)


הדרישות העיקריות לקבלת התואר מגיסטר הן:

 • לימוד מקצועות מתקדמים והשלמה בהתאם לדרישות  ועדת תארים מתקדמים.
 • קורסי ליבה (לפחות 4 נקודות).
 • מילוי דרישות ביה"ס לתארים מתקדמים לגבי לימוד שפה זרה.
 • ביצוע עבודת מחקר ברמה נאותה.
 • מתן הרצאה סמינריונית.
 • כתיבה והגשת חיבור לתואר מגיסטר בהתאם לתקנות ביה"ס לתארים מתקדמים.
 • עמידה בבחינה סופית בעל-פה.

 

נקודות
השלמה
נקודות  מתקדמים בוגרי תואר ראשון
בהתאם

להחלטת הועדה

16 4 שנתי, הנדסת חומרים או פקולטה אחרת בה נלמדו מקצועות הרלוונטיים להשתלמות
בהתאם להחלטת הוועדה

 

16 4 שנתי אחר
בהתאם להחלטת הוועדה (כ-30) 16 3 שנתי

 

 

"מגיסטר להנדסה בהנדסת חומרים" (ME)

התכנית מיועדת למהנדסים בתעשייה בעלי רקע וניסיון מתאימים, אשר מעוניינים להשתלם לתואר גבוה. המסלול כולל העמקת בסיס הידע בהנדסת חומרים, בנושאי אמינות ואבטחת איכות ובנושאי ניהול וכלכלה.

 

דרישות הלימוד

לימוד קורסים בהיקף של 40 נקודות הכוללים:

–  קורסי ליבה (לפחות 4 נקודות)

–  מקצועות בהנדסת חומרים

–  ניתן ללמוד מקצועות בניהול וכלכלה (עד 12 נקודות)

–  סמינר מתקדם בהנדסת חומרים (6 נקודות)

סטודנטים בנתיב ללא תזה, אשר יהיו מעוניינים לעבור לנתיב מחקר לקראת התואר "מגיסטר למדעים בהנדסת חומרים", יידרשו להסכמת מנחה להנחיה וביצוע מחקר, ולאישור הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים בהתאם לתקנות ביה"ס.  בוגרי תכנית זו אשר יהיו מעוניינים להתקבל ללימודים לתואר דוקטור, יידרשו לבצע השלמות במחקר, במסגרת לימודים "לא לתואר" על פי קביעת הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים, ובהתאם לתקנות ביה"ס.

 

 

לימודים לתואר דוקטור

ההשתלמות לקראת תואר דוקטור לפילוסופיה (PhD) מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי זיקה למחקר בשטח של מדעי החומרים והנדסת חומרים. מוצעים שלושה מסלולים:

 1. המסלול הרגיל – לסטודנטים מצטיינים שסיימו לימודי מגיסטר בציון 90 ומעלה (במקצועות ובתזה) וועדת הבוחנים על התזה המליצה על יכולתם להמשיך לתואר דוקטור.
 2. לסטודנטים מצטיינים בלימודים ובמחקר לתואר מגיסטר יתאפשר מעבר למסלול ישיר לדוקטורט לאחר כשנה מתחילת לימודי תואר מגיסטר ולא יאוחר מהסמסטר השלישי, בתנאי שצברו לפחות מחצית ממספר נקודות הדרישה לקורסים. מסלול זה מאפשר קיצור משך ההשלמות הכוללת.
 3. לסטודנטים מצטיינים בלימודי הסמכה (ציון ממוצע מעל 90) מוצע מסלול מיוחד לדוקטורט, בו משך ההשתלמות קצר ויותר והמלגה למשתלם גבוהה יותר.
 4. המסלול המשולב – מסלול מצוינים (ממוצע מעל 90). הסטודנט מתקבל לתואר מגיסטר תוך הצהרת היחידה עם הקבלה כי הוא מיועד למסלול ישיר לדוקטורט (לאחר עמידה בתנאים של הגשת הצעת מחקר – תיאור תמציתי ועמידה בבחינת מועמדות.

.

תנאי הקבלה

תנאי הקבלה למסלולים הנ"ל הינם: הסכמת מנחה, 2 מכתבי המלצה (אחד מהמנחה לתזה בתואר שני), המלצת ועדה מראיינת פקולטית המורכבת משלושה חברי סגל.

הועדה לתארים מתקדמים תדון ותחליט בקבלת המועמד ואישור נושא המחקר.

 

דרישות הלימוד

–  במסלול הרגיל – 8 נקודות לפחות- במסלול הישיר (תוך כדי הלימודים לתואר מגיסטר) – 24 נקודות (כולל 4 נקודות ממקצועות ליבה לפחות)- במסלול המיוחד (ישירות מהתואר הראשון) – 25 נקודות (4 נקודות ממקצועות ליבה לפחות).

– לאחר קבלתו המועמד נדרש להגיש הצעת מחקר כתובה לביה"ס  תוך 11 חודשים ולהבחן עליה לפני ועדת בוחנים המורכבת מחמישה חברי סגל.

(עבור מסלול ישיר תוך 5 חודשים ממועד ההודעה על המעבר למסלול הישיר).

– לאחר בחינת המועמדות יבצע המשתלם מחקר בתקופה שהוקצבה על ידי ביה"ס לתארים מתקדמים. לקראת סיום תקופה זו נדרש המשתלם להציג סמינר על עבודתו בפקולטה, להגיש חיבור בכתב המסכם את עבודת המחקר ולהבחן עליו בפני ועדה של 3 חברי סגל לפחות.

– קבלת התואר ע"י הטכניון מותנית בעמידה בהצלחה בכל השלבים והתנאים מעלה.

 

 

מידע נוסף

מזכירות תארים מתקדמים בפקולטה
טל. 04-8293845,

 

 

 

אתר הפקולטה למדע והנדסה של חומרים:

http://materials.technion.ac.il