התכנית הבין – יחידתית להנדסת מערכות

תכנית בין-יחידתית בהשתתפות היחידות הבאות:

  • הנדסת מכונות
  • הנדסת אוירונוטיקה וחלל
  • הנדסת תעשיה וניהול

הנדסת מערכות זוכה לאחרונה לתשומת לב הולכת וגוברת בעולם בכלל ובישראל בפרט. לאור פניות של גורמים בתעשייה, פיתח הטכניון תכנית אקדמית להכשרת מהנדסי מערכות במסגרת לימודי תואר מגיסטר להנדסה. התכנית המוצעת תצייד את הסטודנט בידע ובכלים המקצועיים המגוונים הדרושים לפיתוח מערכות מורכבות מתקדמות.

הנדסת מערכות כוללת את הפעולות הבאות:

  • גזירת הפרמטרים של ביצועי המערכת ושל תצורתה מהצורך המבצעי על ידי תהליך איטרטיבי של הגדרות, סינתזה, אנליזה, תכן, ניסויים והערכה.
  • שילוב הפרמטרים בעלי זיקה להבטחת תאימות ממשקים פיסיים, פונקציונליים ותוכניתיים לקבלת אופטימיזציית המערכת.
  • שילוב ההנדסות התומכות במאמץ הכללי (אמינות, אחזקתיות וכו')

תכנית ההכשרה מעניקה כלים ושיטות לטיפול בנושאים אלה

תנאי הקבלה

בוגרי תואר ראשון בהנדסה בעלי הישגים אקדמיים גבוהים ממוסד אקדמי מוכר.
בוגרי תואר תלת-שנתי במדעים בעלי הישגים אקדמיים גבוהים – תידרשנה השלמות בהתאם לתקנות.
בעלי 3 שנות נסיון לפחות לאחר סיום התואר הראשון.
עמידה בוועדת קבלה אקדמית.

אי עמידה בתנאי הקבלה הפורמליים יכולה, במקרים מסוימים להכתיב דרישות נוספות, כגון בחינת GRE.

דרישות הלימוד

בוגר התכנית יידרש לצבור 40 נקודות מתקדמים, הכוללות קורסים בהיקף כולל של 34 נקודות לפחות, ופרויקט גמר בן 6 נקודות. במידת הצורך יידרשו השלמות.

תכנית הלימודים

מס' הקורסשם הקורסנק"ז
088794יסודות בהנדסת מערכות2.0
036053אמינות ובדיקות3.0
096501כלכלה למהנדסי מערכות3.0
088795בקרה למהנדסי מערכות3.0
086222ניתוח מערכות משובצות מחשב ותוכנתן והגדרת דרישותיהן3.0
098610הגורם האנושי במערכות טכנולוגיות3.0
036041תכן הנדסי מתקדם 13.0
098321סימולציה למהנדסי מערכות3.0
098310חקר ביצועים ואופטימיזציה3.0
038796תכן הנדסי מתקדם 23.0
098123ניהול פרויקטים להנדסת מערכות3.0
088209סדנה באינטגרציה2.0
088796פרויקט סיום בהנדסת מערכות6.0

מידע נוסף

מזכירות תארים מתקדמים בפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל טל. 04-8221516
natali.se@technion.ac.il

התכנית נלמדת גם בתל-אביב: טל' 03-6966662 שלוחה 2