התכנית הבין – יחידתית להנדסת מערכות

תכנית בין-יחידתית בהשתתפות היחידות הבאות:

  • הנדסת מכונות
  • הנדסת אוירונוטיקה וחלל
  • הנדסת תעשיה וניהול

הנדסת מערכות זוכה לאחרונה לתשומת לב הולכת וגוברת בעולם בכלל ובישראל בפרט. לאור פניות של גורמים בתעשייה, פיתח הטכניון תכנית אקדמית להכשרת מהנדסי מערכות במסגרת לימודי תואר מגיסטר להנדסה. התכנית המוצעת תצייד את הסטודנט בידע ובכלים המקצועיים המגוונים הדרושים לפיתוח מערכות מורכבות מתקדמות.

הנדסת מערכות כוללת את הפעולות הבאות:

  • גזירת הפרמטרים של ביצועי המערכת ושל תצורתה מהצורך המבצעי על ידי תהליך איטרטיבי של הגדרות, סינתזה, אנליזה, תכן, ניסויים והערכה.
  • שילוב הפרמטרים בעלי זיקה להבטחת תאימות ממשקים פיסיים, פונקציונליים ותוכניתיים לקבלת אופטימיזציית המערכת.
  • שילוב ההנדסות התומכות במאמץ הכללי (אמינות, אחזקתיות וכו')

תכנית ההכשרה מעניקה כלים ושיטות לטיפול בנושאים אלה

תנאי הקבלה

השכלה – בוגרי תואר ראשון בהנדסה או מדעים בעלי הישגים אקדמיים גבוהים ממוסד אקדמי מוכר.
בוגרי תואר תלת-שנתי במדעים בעלי הישגים אקדמיים גבוהים – תידרשנה השלמות בהתאם לתקנות.
ניסיון תעסוקתי – בעלי 3 שנות נסיון לפחות לאחר סיום התואר הראשון.

בחינת GRE – המועמדים מתבקשים להעביר תוצאות בחינת הGRE על שלושת חלקיה.

מועמדים בעלי וותק מקצועי של 15 שנה ומעלה לא חייבים לגשת לבחינה, ההחלטה בעניין מועמדותם תתבסס על הישיגיהם המקצועיים מאז סיום התואר הראשון.
ועדת קבלה – וועדת הקבלה האקדמית הינה הגורם המוסמך להמליץ על קבלת המועמדים לתוכנית.

 

דרישות הלימוד

בוגר התכנית יידרש לצבור 40 נקודות מתקדמים, הכוללות קורסים בהיקף כולל של 34 נקודות לפחות, ופרויקט גמר בן 6 נקודות. במידת הצורך יידרשו השלמות.

תכנית הלימודים

קורסי חובה

מס' הקורסשם הקורסנק"ז
088794יסודות בהנדסת מערכות2.0
036053אמינות ובדיקות3.0
096501כלכלה למהנדסי מערכות3.0
088795בקרה למהנדסי מערכות3.0
086222ניתוח מערכות משובצות מחשב 3.0
098610הגורם האנושי במערכות טכנולוגיות3.0
038808תכן מערכתי הנדסי מתקדם 13.0
098310חקר ביצועים ואופטימיזציה3.0
038809תכן מערכתי הנדסי מתקדם 23.0
098123ניהול פרויקטים להנדסת מערכות3.0
088209אינטגרציה של מערכות2.0
088796פרויקט סיום בהנדסת מערכות6.0

קורסי בחירה

מס' הקורסשם הקורסנק"ז
088200תורת המערכות המלאכותיות3
086150תקשורת נתונים ומחשבים למהנדסי מערכות3
088797בחינה והערכה של מערכות3

מידע נוסף

מזכירות תארים מתקדמים בפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל טל. 04-8295903
se.ad@technion.ac.il