התכנית הבין-יחידתית ללימודי מקרקעין

לא יתקיים רישום לתוכנית בשנת הלימודים תשפ"א.

תכנית בין-יחידתית בהשתתפות היחידות הבאות: הנדסה אזרחית וסביבתית, ארכיטקטורה ובינוי ערים.
ישראל היא מדינה בעלת צפיפות אוכלוסיה רבה, מחירי מקרקעין גבוהים, משטר מקרקעין ייחודי ומערכת מורכבת של דינים ומיסים החלים על מקרקעין. להחלטות בנושא מקרקעין השלכות כלכליות, סביבתיות וחברתיות מרחיקות לכת. בישראל, קיים צורך באנשי מקצוע מובהקים בתחום המקרקעין.

העיסוק בתחום הנדל"ן טעון ידע רב-דיסציפלינארי מתחומי הכלכלה, ההנדסה, תיכנון ערים, ומשפטים.

מטרת התוכנית היא להכשיר אנשים לטווח הרחב של תעסוקות בתחום המקרקעין – יזמות, ניהול חברות בנייה, ניהול נכסים ודיור בחברות פרטיות או גופים ציבוריים, הערכת שווי מקרקעין, ומימון של פיתוח מקרקעין.

תנאי הקבלה

התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון בתחומים הבאים: הנדסה (בכל התחומים), מדעי הטבע, ארכיטקטורה, אדריכלות נוף, משפטים, כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, גיאוגרפיה, ומדעי החברה.

וועדת המסלול רשאית לשקול מועמדים בעלי תארים מתחומים נוספים בעלי הישגים גבוהים.

דרישות הסף הן בהתאם לדרישות ביה"ס לתארים מתקדמים של הטכניון, אולם וועדת המסלול רשאית לקבוע ספי קבלה גבוהים יותר.

דרישות הלימוד

מספר הנקודות המינימאלי שכל סטודנט חייב ללמוד נקבע עפ"י מדיניות ביה"ס לתארים מתקדמים של הטכניון באופן הבא:

  • מהנדסים או אדריכלים חייבים במינימום 40 נקודות לימוד.
  • בעלי תארים 3 שנתיים חייבים במינימום 51 נקודות לימוד.
  • בעלי תואר ראשון במשפטים חייבים במינימום 45 נקודות לימוד.

נושאי הלימוד

מבין נושאי הלימוד: מיפוי ומדידה, כלכלה הנדסית בבניה, כלכלה למתכננים, סטטיסטיקה למתכננים, מבוא לתכנון ערים ואזורים, היבטים מתקדמים בקדסטר, מערכות מידע גיאוגרפי, ניהול פיננסי בחברת בניה, כלכלה עירונית ואזורית, יזום והפעלת פרויקטים, מדיניות קרקעית ויזם הפיתוח הפרטי, מבוא להיבטים משפטיים ומנהליים בתכנון, מיסוי מקרקעין, נושאים נבחרים בכלכלת מקרקעין, עקרונות בהערכת שווי מקרקעין, שמאות מקרקעין, סדנה בהערכת שווי מקרקעין, סמינר מתקדם בלימודי מקרקעין.

התוכנית הינה מובנית, מתפרסת על פני 4 סמסטרים וכוללת סמינר אישי מתקדם.
לבוגרים יוענק התואר "מגיסטר בלימודי מקרקעין"- MRE

מידע נוסף

מרכזת התוכנית, הדס ממן, מייל, 04-8295155