מחקר גישוש (השלמת תזה)

תנאי הסף להגשת מועמדות עבור מסלול השלמת תזה (מחקר גישוש) הם:

  1. בעלי תואר שני לא מחקרי (ללא תזה) ממוסד אקדמי המעניק תארים מחקריים.
  2. סיום תואר שני בהצטיינות או ב20% העליונים.
  3. ההישגים בתואר הראשון היו מאפשרים קבלה ללימודים לתואר שני מחקרי ביחידה האקדמית בה מעוניינים ללמוד לקראת התואר ד"ר.
  4. נמצא מנחה שמתכנן להנחות במחקר גישוש ולהמשיך הנחיה גם בדוקטורט (נושא מחקר הגישוש יהיה בתחום המחקר המתכונן לדוקטורט ובאותה יחידה אקדמית).

מועמדים שלא עומדים בתנאים 1-3 יוכלו להגיש בקשה חריגה אם יש להם ניסיון מחקרי מוכח של שנתיים לפחות בתחום רלוונטי (לדוגמה: עבודה במכוני מחקר, פרסום מאמרים וכדומה).

יש לפנות לראש מדור רישום וקבלה לפני הרישום.

סטודנטים שיתקבלו למחקר הגישוש במסגרת "לא לתואר" יידרשו לבצע מחקר מצומצם ולהגיש חיבור להוכחת היכולת המחקרית. המחקר ייבדק ע"י ועדה שתורכב מהמנחה ושני בוחנים נוספים שימונו ע"י הוועדה לתארים מתקדמים ביחידה האקדמית. המנחה והבוחנים יעריכו את היכולת המחקרית של הסטודנט ויעבירו חוות דעת האם להעביר את הסטודנטים ללימודים לקראת התואר דר'. חוות הדעת תצורפנה להמלצת הוועדה לקבלה ללימודי דוקטורט.

משך השלמת מחקר הגישוש יהיה עד שני סמסטרים. שכר הלימוד יהיה בגובה 10% משכ"ל סמסטריאלי עבור כל סמסטר. אין חובת מקצועות במסגרת זו.

סטודנטים שלמדו בחו"ל

יכולים להגיש למסלול זה מועמדות סטודנטים שלמדו בחו"ל וסיימו תואר חמש-שנתי (תואר שני מאירופה, דרום אמריקה וכד') ו/או תואר שני לא מחקרי.  לבירור יש לפנות לגב' גבריאלה לאופמן, מרכזת סטודנטים בינלאומיים.

מלגות

סטודנטים  במסגרת "מחקר גישוש" יוכלו לקבל מלגות בתקופת לימודיהם במסגרת זו, בהתאם להמלצת היחידה האקדמית.