מחקר גישוש (השלמת תזה)

בוגרי תואר שני מהטכניון (או מוסד אחר באישור מיוחד של דיקן בית הספר) שסיימו בנתיב ללא תזה, המעוניינים להמשיך בלימודים לקראת התואר דר' בטכניון באותו תחום או בתחום קרוב אליו, יוכלו להגיש מועמדות ללימודים במסגרת "לא לתואר" לצורך השלמת מחקר גישוש בתנאים הבאים:

  • מצטיינים בתואר השני.
  • ההישגים בתואר הראשון היו מאפשרים קבלה ללימודים לתואר שני מחקרי ביחידה האקדמית בה מעוניינים ללמוד לקראת התואר דר'.
  • נושא מחקר הגישוש יהיה בתחום המחקר המתכונן לדוקטורט והמנחה במחקר הגישוש ימשיך את ההנחיה גם לדוקטורט.

מתעניינים במסלול זה מתבקשים ליצור קשר עם ראש מדור רישום וקבלה, כדי לבחון את מידת התאמתם למסלול זה.

סטודנטים שיתקבלו למחקר הגישוש במסגרת "לא לתואר" יידרשו לבצע מחקר מצומצם ולהגיש חיבור להוכחת היכולת המחקרית. המחקר ייבדק ע"י ועדה שתורכב מהמנחה ושני בוחנים נוספים שימונו ע"י הוועדה לתארים מתקדמים ביחידה האקדמית. המנחה והבוחנים יעריכו את היכולת המחקרית של הסטודנט ויעבירו חוות דעת האם להעביר את הסטודנטים ללימודים לקראת התואר דר'. חוות הדעת תצורפנה להמלצת הוועדה לקבלה ללימודי דוקטורט.

סטודנטים במסגרת "לא לתואר" לא יוכלו לקבל מלגות בתקופת לימודיהם במסגרת זו. משך השלמת מחקר הגישוש יהיה עד שני סמסטרים. שכר הלימוד יהיה בגובה 10% משכ"ל סמסטריאלי עבור כל סמסטר. אין חובת מקצועות במסגרת זו.

סטודנטים שלמדו בחו"ל

יכולים להגיש למסלול זה מועמדות סטודנטים שלמדו בחו"ל וסיימו תואר חמש-שנתי (תואר שני מאירופה, דרום אמריקה וכד') ו/או תואר שני לא מחקרי.  מועמדים אלה יצטרכו להעביר מכתבי המלצה.

סטודנטים במסגרת זאת, שאינם בעלי אזרחות ישראלית, יוכלו לקבל מלגות בהתאם להמלצת היחידה האקדמית. מלגות אלו תקוזזנה ממכסת המלגות במסגרת ההשתלמות לתואר ד"ר.

תיאור תמציתי יוגש בתום 7 חודשים ממועד הקבלה לתואר ד"ר.