מלגות הצטיינות ופרסים

במסגרת בית הספר לתארים מתקדמים מוענקים מידי שנה פרסים ומלגות מיוחדות לסטודנטים הלומדים לתואר מגיסטר ודוקטור בבית הספר, וזאת בנוסף למלגות הרגילות. פרסים ומלגות אלה מוענקים ע"י משרדי ממשלה, הוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה, קרנות ציבוריות, חברות ותורמים בארץ ובחו"ל המכירים בחשיבות קידום הסטודנטים המצטיינים של בית הספר. בבית הספר פועלת ועדת פרסים הבוחנת ומחליטה על הזוכים בפרסים ובמלגות אלה. המידע מופץ ע"י ביה"ס לתארים מתקדמים  למשרדי תארים מתקדמים ביחידות האקדמיות באופן שוטף.

הגדרות

מלגת הצטיינות: זוהי מלגה מיוחדת המוענקת לסטודנטים פנימיים מצטיינים, בד"כ למשך שנת לימודים מסויימת. ישנם שני סוגים עיקריים של מלגות הצטיינות: מלגה חיצונית ומלגה על שם (ע"ש).

מלגת הצטיינות חיצונית: זוהי מלגת הצטיינות המוענקת ע"י גורם מחוץ לטכניון, כגון משרד ממשלתי, ות"ת, קרן ארצית (מלגת אדמס, מלגת קלור, מלגת עזריאלי ועוד) או חברה (מלגת IBM ועוד).

מלגת הצטיינות על שם (ע"ש): זוהי מלגת הצטיינות המוענקת ע"י תורמי הטכניון בארץ או בחו"ל (מלגה ע"ש ג'ייקובס, מלגה ע"ש זף ועוד).

תעודת הצטיינות על שם (ע"ש): זוהי תעודה המוענקת לסטודנטים חיצוניים (דהיינו סטודנטים שאינם לומדים בזמן-מלא בטכניון ואינם זכאים למלגה מלאה) על הצטיינותם (תעודת הצטיינות ע"ש ג'ייקובס, תעודת הצטיינות ע"ש זף ועוד).

פרס: זהו מענק חד פעמי הניתן לסטודנטים (פנימיים או חיצוניים) על הצטיינותם.

זכאות והנחיות להגשת מועמדות לקולות קוראים

סטודנט זכאי להגיש מועמדות  לקולות קוראים כל עוד הוא במסלול מחקרי וזכאי למלגה טכניונית מלאה (4 מנות ומעלה), ובכפוף לנהלי ביה"ס לתארים מתקדמים, וכמפורט בקול הקורא ובהנחיות אשר מופצים ע"י ביה"ס לתארים מתקדמים.

כעקרון, לא ניתן לקבל יותר ממלגת הצטיינות אחת בזמן נתון. יחד עם זאת, במקרים מסוימים ניתן להגיש מועמדות לקרן חיצונית למרות זכיה קודמת במלגת הצטיינות, בידיעה מראש שזכייה תצריך ויתור על המלגה הקודמת ולעתים אף החזר כספים. לפרטים ניתן לפנות למרכזת לשכת הדיקן ואחראית מלגות הצטיינות ופרסים, gradsc@technion.ac.il .

ישנם גופים אשר מפיצים קולות קוראים שלא באמצעות בית הספר לתארים מתקדמים (באופן ישיר ליחידות האקדמיות, באינטרנט ועוד). ביה"ס לא יטפל במשתלמים שמגישים מועמדות לקולות קוראים חיצוניים באופן עצמאי. הגשת מועמדות למלגות הצטיינות ופרסים שהטכניון מעורב בטיפול בהם חייבת לעבור דרך היחידה האקדמית, לקבל את אישורו של מרכז הוועדה לתארים מתקדמים ולאחריו את אישור ביה"ס והטכניון.

במקרה בו ההגשה אינה באמצעות הטכניון ו/או ביה"ס, הטכניון וביה"ס לתארים מתקדמים אינם אחראיים בשום אספקט לכתוב בקול הקורא ולנהלי הקרן/ המלגה. ההגשה היא ישירות לקרן/ חברה, ובאחריות הסטודנטים המגישים, אשר גם אחראיים לכל עניין משפטי, במידה שקיים כזה, כגון תשלום מס לפי חוק.

מימוש זכייה במלגות ופרסים

במקרים בהם טרם נחתם הסכם התקשרות בין הקרן המעניקה את המלגה או הפרס לבין הטכניון, הגשת המועמדות למלגה/פרס כפופה לחתימה על הסכם התקשרות בין הטכניון והקרן.

הטכניון רשאי לאשר את תנאי המלגה ומימושה ו/או להתנותה בתנאים לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לנהליו.

במקרה של זכייה במלגה ו/או פרס ללא קבלת אישור מראש מבית הספר לתארים מתקדמים להגשת המועמדות, אין בית הספר לתארים מתקדמים / הטכניון מתחייבים כי ניתן יהיה לאפשר את מימוש הזכייה.

במקרה בו מימוש הזכייה אינו באמצעות הטכניון ו/או ביה"ס, מימוש הזכייה הינו באחריות הסטודנטים הזוכים, אשר גם אחראיים לכל עניין משפטי, במידה שקיים כזה, כגון תשלום מס לפי חוק.

לא ניתן לקבל יותר ממלגת הצטיינות אחת בזמן נתון. ראו הערה לעיל בנושא זה.

במקרה של זכייה במלגה חיצונית, מימוש הזכייה הינו בכפוף לסעיף 9 ב"הסכם קבלת מלגה"  ובכפוף לנהלי ביה"ס לתארים מתקדמים, לרבות חתימה על "הסכם קבלת מלגה ממקור חוץ טכניוני".

משך זכאות למלגות הצטיינות

משך הזכאות למלגות הצטיינות הוא לכל היותר כמשך הזכאות למלגות הטכניוניות הרגילות. כלומר, כאשר מסתיימת מכסת המלגות הטכניוניות להן זכאי/ת המלגאי/ת, או כאשר המלגה הטכניונית מופסקת מכל סיבה שהיא, מסתיימת גם זכאות הסטודנט/ית למלגת הצטיינות, גם אם משך מלגת ההצטיינות ארוך יותר.

מלגות מגוון מקרנות ותורמים

הטכניון מפרסם מספר גדול של מלגות מגוון ,המוצעות לסטודנטיות ולסטודנטים בתארים מתקדמים על ידי גופים חיצוניים שונים. המלגות מוענקות על פי קריטריונים הנקבעים על ידי התורמים והגורמים המממנים, בכפוף לנהלי ביה"ס לתארים מתקדמים, ולנהלים והסכמי התרומה השונים.

רשימת המלגות והגופים המעניקים אותן מתעדכנת מעת לעת. להלן פרוט מלגות המגוון המוצעות כיום:

תכנית מלגות ות"ת לדוקטורנטיות ודוקטורנטים מצטיינים יוצאי אתיופיה.

תכנית מלגות ות"ת לסטודנטים וסטודנטיות מצטיינים לתואר שני מחקרי (עם תזה) יוצאי/ות אתיופיה.

תכנית מלגות ות"ת לדוקטורנטיות ודוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית.

תוכנית מלגות ות"ת לסטודנטים וסטודנטיות מצטיינים/ות לתואר שני מחקרי (עם תזה) בני החברה הערבית.

תכנית מלגות ות"ת לדוקטורנטיות ודוקטורנטים מצטיינים מהחברה החרדית.

תכנית המלגות ות"ת לתואר שני מחקרי (עם תזה) לסטודנטים/ות מצטיינים/ות מהאוכלוסייה החרדית.

תכנית המלגות ע"ש פרופ' נחמיה לבציון ז"ל לדוקטורנטיות ודוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה.

תכנית המלגות לדוקטורנטיות מצטיינות במקצועות ההיי-טק.

תכנית מלגות ות"ת לסטודנטיות מצטיינות לתואר שני מחקרי (עם תזה) במקצועות ההיי-טק.

מלגות משרד החדשנות, המדע, והטכנולוגיה לתואר שני מחקרי ע"ש יצחק נבון לסטודנטיות מהפריפריה.

מלגות משרד החדשנות, המדע, והטכנולוגיה ע"ש מנחם בגין לתואר שני מחקרי במקצועות ה-STEM (הנדסה ומדעים מדויקים) לסטודנטים מהמגזר החרדי ויוצאי אתיופיה.

מלגת משרד הקליטה והעלייה לקבלת סיוע במלגות לדוקטורנטיות ודוקטורנטים עולים.

מלגות ע"ש יוכבד ו־א.ז. כהן לסטודנטים וסטודנטיות מצטיינים לתואר שני מחקרי מהעדה הדרוזית.

מלגת ניובאואר לדוקטורנטיות ודוקטורנטים בני החברה הערבית.

מלגות תכנית "אריאן דה רוטשילד לתלמידות דוקטורט".

מלגות פרד וג'ון פרידמן לסטודנטים וסטודנטיות מצטיינים לתואר מחקרי שסיימו שירות צבאי או שירות לאומי, או שהנם עולים חדשים, או שזכאים לעלות לישראל.

הענקת מלגה מהקרנות או מהתורמים מותנית באישור תקציבי של הגורמים המממנים, בעמידה בדרישות הקרן או הסכם התרומה (כולל דיווחים במהלך ובסוף תקופת המלגה) ובעמידה בנהלי הטכניון ונהלי ביה"ס לתארים מתקדמים.

 

 

קולות קוראים למלגות הצטיינות ופרסים

טבלת מלגות חיצוניות לפרסום באתר -כללי

טופס "הסכם קבלת מלגה ממקור חוץ טכניוני" לסטודנטים מלגאים

טופס "הסכם קבלת מלגה ממקור חוץ טכניוני" לסטודנטים שאינם מלגאים

תבנית -קורות חיים CV לצורך הגשת מועמדות למלגה/ פרס