מלגה לסטודנט שהתקבל ללימודים לתארים מתקדמים, על תנאי סיום תואר ראשון

  1. תשלום המלגה מותנה בהצגת אישור זכאות לתואר ראשון ותדפיס ציונים סופי ומאושר. התשלום יבוצע רטרואקטיבית רק אם מסמכים אלו יועברו למדור רישום וקבלה במועד שנקבע במכתב הקבלה (סטודנטים בוגרי לימודי הסמכה בטכניון אינם נדרשים להעביר את המסמכים). במקרים מיוחדים בהם תינתן הארכה למועד סיום התואר הראשון – לא תשולם המלגה רטרואקטיבית!
  2. סטודנט הלומד לתארים ראשון/שני במקביל (בלימודי הסמכה בטכניון ובביה"ס לתארים מתקדמים) וזכאי למלגה במהלך הלימודים במקביל, נדרש להעביר את אישור הזכאות לתואר הראשון ואת תדפיס הציונים הסופי והמאושר, במועד שנקבע במכתב הקבלה. אם לא יעמוד בדרישה זו, תופסק השתלמותו.