הרשמה

מועדי רישום והנחיות מיוחדות

לא יתקיים רישום לתוכנית: לימודי מקרקעין והנדסה עירונית (במסגרת היחידה ללימודי המשך).

נפתח הרישום לסמסטר אוקטובר 2023.

רישום מאוחר מיוחד לסמסטר ב' תשפ"ג יתקיים בין 05.03 – 11.03  פרט לתוכניות הבאות:

מדעי המחשב: רישום מאוחר יתאפשר לבוגרי הטכניון, בעלי ממוצע של 90 לפחות.

הנדסת חשמל ומחשבים: הרישום המאוחר יתקיים עד 10.01.2023, לאחר מכן יוכלו להגיש מועמדים בוגרי הטכניון בעלי ממוצע 88 בלבד.

פיסיקה: הרישום המאוחר יתקיים עד 20.01.2023

עיצוב תעשייתי: לא יתקיים רישום מאוחר כלל

הערות מיוחדות:

  • בסמסטר ב' לא ניתן להירשם למסלולים הבאים: מנהל עסקים, מדעי ההתנהגות, תכנון ערים ואזורים
  • מועמדים המבקשים להירשם למעונות מתבקשים להירשם ללימודים לפחות שבועיים לפני המועד האחרון של הרישום למעונות, לפי המידע באתר משרד מעונות.
  • המחזור הבא ב"ייעוץ גנטי" ייפתח באוקטובר 2023.
  • לא יתקיים רישום בשנת הלימודים תשפ"ג למסלול "גז טבעי ונפט" במסגרת התוכנית באנרגיה.
  • מועמדים לתואר שני בפיסיקה שלא התקבלו למסלול בעבר יוכלו להגיש מועמדות פעם נוספת אחת בלבד (כלומר, סך הכל שני מועמדויות לכל היותר).
  • מועמדים לתואר שלישי ומחקר גישוש יוכלים להירשם במהלך כל השנה

 

מועדי רישום

לתשומת לבכם: ניתן להגיש מועמדות ליחידה אקדמית אחת בלבד (לתואר שני או שלישי). אין אפשרות להגיש מועמדות ליותר מיחידה אקדמית אחת בו זמנית.

 

טפסי הרשמה

לתואר ד"ר: יש למצוא מנחה לפני הגשת מועמדות. מומלץ ליצור קשר עם רכזת לימודים מתקדמים ביחידה האקדמית, אם ומהן דרישות היחידה האקדמית מעבר לדרישות ביה"ס.

מדעי ההתנהגות והניהול: על הנרשמים לתואר שני במדעי ההתנהגות והניהול להירשם במקביל באתר המקוון המשותף לכל האוניברסיטאות. יש לפעול על פי הלו"ז המופיע באתר עצמו. להסבר על התהליך לחץ כאן.

המלצות למועמדים למדעי ההתנהגות והניהול יש להעביר דרך מערכת ניהול המלצות, הנחיות ולינק ישיר ניתן למצוא על ידי לחיצה כאן. 

מספר ימים לאחר מילוי הטפסים ותשלום דמי הרישום, תקבלו הודעת דוא"ל המאשרת את מועמדותכם וכן הוראות למשלוח מסמכים נוספים.

על מנת שתהיו מוכנים, אנא קראו את המופיע להלן ובו פירוט הטפסים הנוספים להם תידרשו, בהתאם לתואר אליו תירשמו ולרקע האקדמי שלכם.

מסמכים אותם יש לצרף לערכת הרישום:

עבור מועמדות לתואר מגיסטר:

להורדת טבלה מרוכזת של כל המסמכים הנדרשים יש ללחוץ כאן

ציון שם מנחה מיועד – עבור הפקולטות: ביולוגיה, רפואה, הנדסה אזרחית – בכל המסלולים המחקריים פרט לתחבורה ומיפוי, הנדסה כימית (המסלול המחקרי), חינוך למדע וטכנולוגיה (המסלול המחקרי), מדע והנדסת חומרים (המסלול המחקרי), הנדסת ביו-רפואה (המסלול המחקרי), הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון (המסלול המחקרי), הנדסת מכונות (המסלול המחקרי, עבור מי שאינו בוגר הטכניון וכן בוגרי הטכניון המבקשים ללמוד סמסטר/שנה במקביל) והתכנית הבין יחידתית לביוטכנולוגיה וכימיה. במסלול המחקרי בהנדסת אווירונוטיקה יש לציין שם מנחה או תחום. בתוכנית במערכות אוטונומיות ורובוטיקה יש לציין מנחה במקרים של מעבר מסלול.

סריקה של תעודת זהות – עבור כל המועמדים שלא למדו בטכניון או בוגרי הטכניון ששינו את שמם.

גיליון ציונים רשמי (חתום על ידי מוסד הלימודים) ואישור זכאות לתואר או דיפלומה – עבור כל המועמדים שלא למדו בטכניון וכן בוגרי הטכניון שסיימו לימודיהם לפני 1985. מועמדים שטרם סיימו לימודיהם יעבירו גיליון זמני (חתום), עדכני למועד הגשת המועמדות.

מדרג – מיקום יחסי במחזור הגמר, עבור כל המועמדים שלא למדו בטכניון.

קורות חיים – עבור מועמדות לפקולטות: הנדסת חשמל, מנהל עסקים, חינוך למדע וטכנולוגיה, מערכות אוטונומיות ורובוטיקה, ננומדעים וננוטכנולוגיה, מדעי ההתנהגות, מדעי הנתונים ומידע ורפואה (כולל המסלול ליעוץ גנטי), מועמדים בעלי ממוצע 75-80 המעוניינים במסלולים של היחידה להנדסת מבנים וניהול הבניה (הנדסה אזרחית).

המלצות – יש להעביר שתי המלצות אקדמיות עבור מועמדות לפקולטות: הנדסה כימית, הנדסת תעשיה וניהול (מסלול מדעי ההתנהגות בלבד), מערכות אוטומטיות ורובוטיקה, התוכנית בננו מדעים וננו טכנולוגיה (אחת ההמלצות יכולה להיות מהמנחה המיועד), רפואה, מדע והנדסה של חומרים וארכיטקטורה ( אחת ההמלצות יכולה להיות מקצועית. אין צורך בהמלצות עבור מסלול מקצועי: ארכיטקטורה 1) והנדסת חשמל (מספיקה המלצה אחת שיכולה להיות ממקום עבודה רלוונטי).

מועמדים לתוכניות מדעי ההתנהגות נדרשים להגיש המלצות דרך אתר מערכת ניוהל המלצות עבור מועמדים לפסיכולוגיה. ניתן למצוא הנחיות ולינק ישיר על ידי לחיצה כאן.

GMAT – לתוכנית מנהל עסקים בלבד. ניתן לגשת לבחינת GRE במקומה.

הצהרת כוונות – עבור המסלול במדעי ההתנהגות, עיצוב תעשייתי (במסגרת הפקולטה לארכיטקטורה) והמסלול ליעוץ גנטי (במסגרת הפקולטה למדעי הרפואה).

בחינת מתא"ם – עבור המסלול במדעי ההתנהגות, (אופציונלי).

דרישות מיוחדות:

  • תוכנית מגיסטר בארכיטקטורה 1, עובר מועמדים שאינם בוגרי הטכניון – בנוסף לחומר הנ"ל יש לצרף: מכתב המתאר פרטים אישיים וניסיון מקצועי וכן סילבוס מקוצר של מקצועות החובה בתואר הראשון.

עבור מועמדות לתואר דוקטור:

להורדת טבלה מרוכזת של כל המסמכים הנדרשים יש ללחוץ כאן

ציון שם מנחה מיועד – כל התוכניות

סריקה של תעודת זהות – עבור כל המועמדים שלא למדו בטכניון או בוגרי הטכניון ששינו את שמם.

גיליון ציונים רשמי (חתום על ידי מוסד הלימודים) ואישור זכאות לתואר או דיפלומה עבור התואר הראשון והשני – עבור כל המועמדים שלא למדו בטכניון וכן בוגרי הטכניון שסיימו לימודיהם לפני 1985. מועמדים שטרם סיימו לימודיהם יעבירו גיליון זמני (חתום), עדכני למועד הגשת המועמדות.

קורות חיים – עבור התוכניות הבאות: הנדסת חשמל, הנדסת מכונות, חינוך למדע וטכנולוגיה, מערכות אוטונומיות ורובוטיקה, ננומדעים וננוטכנולוגיה ורפואה.

המלצות – כל המועמדים יגישו שתי המלצות אקדמיות, אחת מהן מהמנחה לתזה בתואר השני.

דרישות מיוחדות:

  • הנדסת חשמל – מועמדים שאינם בוגרי הטכניון יגישו שלוש המלצות: המנחה לתואר השני, המנחה המיועד ואחד הבוחנים בבחינת הגמר.
  • הנדסת מכונות – כל המועמדים יגישו ארבע המלצות המלצות: מהמנחה לתואר השני ,המנחה המיועד, ושתי המלצות אקדמיות נוספות.
  • בוגרי תואר שני מהטכניון, שסיימו את התואר השני בשלוש השנים לפני הגשת המועמדות, אינם חייבים להגיש המלצות פרט לפקולטה להנדסת מכונות, רפואה ולפקולטה למדע והנדסה של חומרים.

דרישות מיוחדות עבור הנדסת מכונות:

בנוסף למסמכים הנ"ל יש להעביר הצהרת כוונות, עותק דיגיטלי של התיזה, נושא והצעת מחקר ל-ד"ר(בהיקף 3-5 עמודים) ומאמרים (אם פורסמו יש להעביר בPDF)

דרישות מיוחדות עבור הנדסת אווירונאוטיקה:

לאחר הגשת המועמדות כמתואר לעיל יש להגיש הצעת מחקר ישירות לפקולטה לפי המידע באתר היחידה האקדמית.

דרישות מיוחדות עבור הנדסה ימית:

בנוסף לדרישות המפורטות לעיל יש לצרף גם: אישור מנחה מיועד והמלצתו המורחבת המתייחסת להתאמת המועמד ללימודי דוקטורט, נושא והצעת מחקר (3-5 עמודים) חתומים על ידי המנחה ועותק דיגיטלי של התזה.

מועמדים לתואר ד"ר שלמדו בחו"ל את התואר השני (עם תזה), נא לפעול לפי המופיע באתר באנגלית.

כתובת

מדור רישום וקבלה, ביה"ס לתארים מתקדמים, הטכניון, חיפה 3200003.
ניתן למסור ישירות במדור רישום וקבלה, בניין צ'רצ'יל, חדרים 200-201.