ערכת הרשמה

לתשובת לבכם: הרישום לסמסטר אוקטובר יתקיים כסדרו במועמדים המפורטים מטה. יחד עם זאת, הטיפול בבקשות יתעקב לאור צמצום הפעילות של הטכניון עקב וירוס הקורונה.


בסמסטר אביב לא מתקיים רישום לתוכנית: מנהל עסקים, מדעי ההתנהגות, כלכלה, תכנון ערים ומתמטיקה שימושית.

סמסטר מרץ 2020

הרישום לתואר שני עבור סמסטר מרץ 2020 הסתיים 09.02.2020.

סמסטר אוקטובר 2020

הרישום לתואר שני יחל ב01.03.2020.

רישום לתוכנית אדריכלות 1 – יתקיים בין התאריכים 25.05-30.05.

הרישום הרגיל יסתיים ב30.04.2020.

מועדי רישום

לא יתקיים רישום למסלול "גז טבעי ונפט" במסגרת התוכנית באנרגיה.
המחזור הבא ב"ייעוץ גנטי" ייפתח באוקטובר 2021.

המחזור הבא של התוכנית הלא מחקרית בארכיטקטורה, התמחות בארכ' ירוקה יפתח ב10.2020

לתשומת לבכם: ניתן להגיש מועמדות ליחידה אקדמית אחת בלבד (לתואר שני או שלישי). אין אפשרות להגיש מועמדות ליותר מיחידה אקדמית אחת בו זמנית.

נא לשלם דמי רישום באמצעות הקישור להלן.

טפסי הרשמה

מועמדים לתואר ד"ר: נדרשים למצוא מנחה לפני הגשת מועמדות. מומלץ שתבררו עם רכזת לימודים מתקדמים ביחידה האקדמית, אם ומהן דרישות היחידה האקדמית מעבר לדרישות ביה"ס.

מדעי ההתנהגות והניהול: על הנרשמים לתואר שני במדעי ההתנהגות והניהול להירשם במקביל באתר המקוון המשותף לכל האוניברסיטאות. יש לפעול על פי הלו"ז המופיע באתר עצמו. להסבר על התהליך לחץ כאן.

 

מספר ימים לאחר מילוי הטפסים ותשלום דמי הרישום, תקבלו הודעת דוא"ל המאשרת את מועמדותכם וכן הוראות למשלוח מסמכים נוספים.

על מנת שתהיו מוכנים, אנא קראו סעיפים 3 ו-4 להלן המפרטים את הטפסים הנוספים להם תידרשו, בהתאם לתואר אליו תירשמו ולרקע האקדמי שלכם.

תשלום דמי הרשמה

ניתן לשלם באחת משתי הדרכים:

 • באתר האינטרנט באמצעות כרטיס אשראי.
 • בבנק לאומי – באמצעות שובר לתשלום.
  לקבלת שובר לתשלום נא לפנות אל מדור רישום וקבלה.
  * לתשומת ליבכם: דמי ההרשמה אינם מוחזרים!
  תעריפי הרשמה:
  דמי הרשמה – 419 ש"ח
  מחיר ערכת הרשמה וירטואלית – 45 ש"ח
  שינוי עדיפות הרשמה – מחצית התשלום: 206.5 ש"ח

מסמכים אותם יש להעביר למדור רישום בדוא"ל:

עבור מועמדות לתואר מגיסטר:

ציון שם מנחה מיועד – עבור הפקולטות: ביולוגיה, רפואה, הנדסה אזרחית – בכל המסלולים המחקריים פרט לתחבורה ומיפוי, הנדסה כימית (המסלול המחקרי), חינוך למדע וטכנולוגיה (המסלול המחקרי), מדע והנדסת חומרים (המסלול המחקרי), הנדסת ביו-רפואה (המסלול המחקרי), הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון (המסלול המחקרי), הנדסת מכונות (המסלול המחקרי, עבור מי שאינו בוגר הטכניון) והתכנית הבין יחידתית לביוטכנולוגיה וכימיה. במסלול המחקרי בהנדסת אווירונוטיקה יש לציין שם מנחה או תחום. בתוכנית במערכות אוטונומיות ורובוטיקה יש לציין מנחה במקרים של מעבר מסלול.

סריקה של תעודת זהות – עבור כל המועמדים שלא למדו בטכניון או בוגרי הטכניון ששינו את שמם.

גיליון ציונים רשמי (חתום על ידי מוסד הלימודים) ואישור זכאות לתואר או דיפלומה – עבור כל המועמדים שלא למדו בטכניון וכן בוגרי הטכניון שסיימו לימודיהם לפני 1985. מועמדים שטרם סיימו לימודיהם יעבירו גיליון זמני (חתום), עדכני למועד הגשת המועמדות.

מדרג – מיקום יחסי במחזור הגמר, עבור כל המועמדים שלא למדו בטכניון.

קורות חיים – עבור מועמדות לפקולטות: הנדסת חשמל, מנהל עסקים, חינוך למדע וטכנולוגיה, מערכות אוטונומיות ורובוטיקה, ננומדעים וננוטכנולוגיה, מדעי הנתונים ומידע ורפואה (כולל המסלול ליעוץ גנטי).

המלצות – יש להעביר שתי המלצות אקדמיות עבור מועמדות לפקולטות: הנדסה כימית, הנדסת תעשיה וניהול (מסלול מדעי ההתנהגות בלבד), מערכות אוטומטיות ורובוטיקה, התוכנית בננו מדעים וננו טכנולוגיה (אחת ההמלצות יכולה להיות מהמנחה המיועד) ורפואה. עבור התוכנית במדע והנדסה של חומרים יש להעביר לפחות המלצה אחת.

GMAT – לתוכנית מנהל עסקים בלבד. ניתן לגשת לבחינת GRE במקומה.

הצהרת כוונות – עבור המסלול במדעי ההתנהגות והמסלול ליעוץ גנטי (במסגרת הפקולטה למדעי הרפואה).

בחינת מתא"ם – עבור המסלול במדעי ההתנהגות, (אופציונלי).

עבור מועמדות לתואר דוקטור:

ציון שם מנחה מיועד – כל התוכניות

סריקה של תעודת זהות – עבור כל המועמדים שלא למדו בטכניון או בוגרי הטכניון ששינו את שמם.

גיליון ציונים רשמי (חתום על ידי מוסד הלימודים) ואישור זכאות לתואר או דיפלומה עבור התואר הראשון והשני – עבור כל המועמדים שלא למדו בטכניון וכן בוגרי הטכניון שסיימו לימודיהם לפני 1985. מועמדים שטרם סיימו לימודיהם יעבירו גיליון זמני (חתום), עדכני למועד הגשת המועמדות.

קורות חיים – עבור התוכניות הבאות: הנדסת חשמל, הנדסת מכונות, חינוך למדע וטכנולוגיה, מערכות אוטונומיות ורובוטיקה, ננומדעים וננוטכנולוגיה ורפואה.

המלצות – כל המועמדים יגישו שתי המלצות אקדמיות, אחת מהן מהמנחה לתזה בתואר השני.

דרישות מיוחדות:

 • הנדסת חשמל – מועמדים שאינם בוגרי הטכניון יגישו שלוש המלצות: המנחה לתואר השני, המנחה המיועד ואחד הבוחנים בבחינת הגמר.
 • הנדסת מכונות – כל המועמדים יגישו שלוש המלצות: מהמנחה לתואר השני ,המנחה המיועד, המלצה אקדמית נוספת.
 • בוגרי תואר שני מהטכניון, שסיימו את התואר השני בשלוש השנים לפני הגשת המועמדות, אינם חייבים להגיש המלצות פרט לפקולטה להנדסת מכונות, רפואה ולפקולטה למדע והנדסה של חומרים.

דרישות מיוחדות עבור הנדסת מכונות:

בנוסף למסמכים הנ"ל יש להעביר הצהרת כוונות, עותק דיגיטלי של התיזה, נושא והצעת מחקר ל-ד"ר(בהיקף 3-5 עמודים) ומאמרים (אם פורסמו יש להעביר בPDF)

דרישות מיוחדות עבור הנדסת אווירונאוטיקה:

לאחר הגשת המועמדות כמתואר לעיל יש להגיש הצעת מחקר ישירות לפקולטה לפי המידע באתר היחידה האקדמית.

דרישות מיוחדות עבור הנדסה ימית:

בנוסף לדרישות המפורטות לעיל יש לצרף גם: אישור מנחה מיועד והמלצתו המורחבת המתייחסת להתאמת המועמד ללימודי דוקטורט, נושא והצעת מחקר (3-5 עמודים) חתומים על ידי המנחה ועותק דיגיטלי של התזה.

כתובת

מדור רישום וקבלה, ביה"ס לתארים מתקדמים, הטכניון, חיפה 3200003.
ניתן למסור ישירות במדור רישום וקבלה, בניין צ'רצ'יל, חדרים 200-201.