הפקולטה למתמטיקה

בפקולטה למתמטיקה ניתן להשתלם לתארים מתקדמים במתמטיקה עיונית במגוון תחומים, לחצו כאן לפרטים.

 

לימודים לתואר מגיסטר

תנאי הקבלה

הלימודים במסלול העיוני מתחילים פעמיים בשנה והרקע האקדמי של כל מועמד נבחן לגופו. יחד עם זאת, על המועמדים:

 1. להציג ציון ממוצע של 85 לפחות בתואר הראשון. בעלי ממוצע שבין 80-85, זכאים להגיש את מועמדותם לדיון בוועדה ללימודים מתקדמים בפקולטה למתמטיקה.
 2. להשלים את הקורס פונקציות ממשיות, במידה ולא נלמד (104165) או קורס מקביל מאוניברסיטה אחרת.
 3. להשלים ארבעה מתוך שבעת המקצועות הבאים (במידה ולא נלמדו) או קורסים מקבילים מאוניברסיטה אחרת: מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות (104030), אנליזה נומרית 1 (104283), מבוא לאנליזה פונקציונלית (104276), גיאומטריה דיפרנציאלית (104177), טופולוגיה (104144), מודלים, חוגים ושדות (104280), תורת השדות (104274).
 4. לעבור קורסי השלמה (במידה וידרשו) בממוצע של 80 לפחות.

דרישות הלימוד

 1. ניתן לבחור במסלול של עבודת מחקר\תזה או במסלול של עבודת גמר.
 2. בוגרי תואר ראשון ארבע שנתי צריכים לצבור בסה"כ 36 נקודות לימוד מהלך התואר השני. כאשר 36 נקודות אלה מורכבות מ-16 נקודות בקורסים אקדמיים ו-20 נקודות בעבודת מחקר, במסלול התזה. במסלול עבודת הגמר, יש לצבור 24 נקודות בקורסים אקדמיים ו-12 נקודות בעבודת הגמר.
 3. בוגרי תואר ראשון תלת שנתי צריכים לצבור בסה"כ 55 נקודות לימוד במהלך התואר השני. כאשר 55 נקודות אלה מורכבות מ-35 נקודות בקורסים אקדמיים ו-20 נקודות בעבודת מחקר במסלול התזה.  במסלול עבודת הגמר, יש לצבור 43 נקודות לימוד בקורסים אקדמיים ו-12 נקודות בעבודת גמר.
 4. בשלושת הסמסטרים הראשונים לתואר יש לבחור שניים מבין שלושת התחומים הבאים: אלגברה, גאומטריה-טופולוגיה ואנליזה וללמוד את המקצועות הנדרשים בתחומים הנבחרים לפי הרשימה הבאה:
 • אלגברה: אלגברה מודרנית 1 (106380), אלגברה מודרנית 2 (106381).
 • גיאומטריה טופולוגיה: טופולוגיה אלגברית (106383), יריעות דיפרנציאביליות (106723).
 • אנליזה : אנליזה פונקציונלית (106942),  משוואות דיפרנציאליות חלקיות (106413).

*ניתן לבקש הכרה בקורסים או במקביליהם במוסדות אחרים.

 

 1. רשימת מקצועות הלימוד לתואר נקבעת בתיאום עם המנחה.
 2. סטודנטים מצטיינים בתואר השני רשאים לעבור למסלול ישיר לדוקטורט, בהתאם לתקנות בית הספר לתארים מתקדמים.

לימודים לתואר דוקטור

תנאי קבלה

 1. יכולים להגיש מועמדים בעלי תואר שני מחקרי מהטכניון או ממוסד אקדמי מוכר מהארץ או מחו"ל, אשר ממוצע הציונים שלהם והציון בעבודת התזה אינו נופל מ-80.
 2. מועמדים לתואר ד"ר נדרשים למצוא מנחה לפני הגשת מועמדות ולהגיש שני מכתבי המלצה; אחד מהמנחה לתזה בתואר שני.
 3. מועמדים חיצוניים (לא מלגאים) המעוניינים להתקבל לתואר דוקטור נדרשים להגיש תכנית המאושרת ע"י הועדה לתארים מתקדמים בפקולטה למתמטיקה, בתוכנית יצוין כי המועמד יקדיש לפחות שלושה ימים בשבוע למחקרו בטכניון או מחוצה לו. במקרים רלוונטיים יש לצרף אישור מעסיק/צבא וכד'. כל האמור לעיל בכפוף לאישור הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים ובכפוף לאישור ממקום ההעסקה של המועמד.
 4. בוגרי תואר שני מהטכניון (או מוסד אחר באישור מיוחד של דיקן בית הספר) שסיימו בנתיב ללא תזה, המעוניינים להמשיך בלימודים לקראת התואר דר' בטכניון באותו תחום או בתחום קרוב אליו, יוכלו להגיש מועמדות ללימודים במסגרת "השלמות". למידע נוסף לחצו כאן.

דרישות לימוד

 1. הלימודים לתואר דוקטור לפילוסופיה נמשכים בין שלוש לארבע שנים ובדרך כלל מחייבים הקדשת זמן מלא בטכניון. הסטודנטים מקדישים את זמנם בעיקר למחקר, ומשתתפים בסמינרים על נושאים מתקדמים ובקורסים על פי תכנית לימודים אישית.
 2. בתום השנה הראשונה להשתלמותם הם נדרשים להגיש הצעת מחקר ("תיאור תמציתי") על נושא מחקרם ולעבור את בחינת המועמדות. בבחינה זו עליהם להוכיח את יכולתם לבצע מחקר עצמאי ומקורי בנושא שבחרו.
 3. בשנה האחרונה להשתלמותם על הסטודנטים להציג את עבודתם בסמינר פקולטי, להגיש את החיבור על מחקרם ולעמוד בבחינת הגמר הנערכת בעל-פה.
 4. צבירה של 10 נקודות לימוד במהלך התואר בקורסים.

מלגות ומעונות למשתלמים (תואר שני ודוקטורט):

הפקולטה למתמטיקה מציעה מלגות קיום נדיבות ומשרות הוראה כמו גם, מלגות הצטיינות ופרסים בהתאם להישגים האקדמיים.

כמו כן, בטכניון עומדים לרשות המשתלמים מעונות חדישים ליחידים, זוגות ומשפחות.

למידע נוסף בנושא מלגות ומעונות למשתלמים לחצו כאן.

מידע נוסף

רכזת תארים מתקדמים בפקולטה למתמטיקה, גב' ענת כהן , מייל,  טל. 8294281 -04

הפקולטה למתמטיקה