הפקולטה למתמטיקה

בפקולטה למתמטיקה ניתן להשתלם לתואר "מגיסטר למדעים במתמטיקה" ו-"דוקטור לפילוסופיה" בתחומים הבאים:

אנליזה

אנליזה פונקציונלית ליניארית ולא ליניארית, תורת הפונקציות, משוואות דיפרנציאליות רגילות וחלקיות, משוואות אינטגרליות, תורת הקירובים, בקרה, אופטימיזציה, אנליזה נומרית, הסתברות, סטטיסטיקה, תורה ארגודית, אנליזה הרמונית ותורת ההצגות.

אלגברה ומתמטיקה דיסקרטית

תורת החבורות, תורת המספרים, תורת החוגים, תורת המטריצות, גיאומטריה דיסקרטית, קומבינטוריקה, תורת הגרפים, אלגבראות הופף, תורת ההצגות.

גיאומטריה וטופולוגיה

טופולוגיה אלגברית, טופולוגיה דיפרנציאלית, טופולוגיה בממדים נמוכים, תורת החבורות הגיאומטרית וחבורות לי.
הערה: כמו כן, קיימת בנפרד תכנית בין יחידתית למתמטיקה שימושית, במסגרתה ניתן להשתלם בנושאים כמו: הידרודינמיקה, כולל זרימות אטמוספריות, ביולוגיות ורב-פאזיות, תורת היציבות, אנליזה אסימפטוטית, ביו-מתמטיקה ועוד.

לימודים לתואר מגיסטר

תנאי הקבלה

ציון ממוצע 85 לפחות בתואר הראשון. בעלי ציון ממוצע שבין 80-85, זכאים להגיש את מועמדותם לדיון בוועדה ללימודים מתקדמים בפקולטה למתמטיקה.

תידרש השלמה של הקורס 104165 – פונקציות ממשיות
ובנוסף ארבעה מתוך שבעת המקצועות הבאים (או מקצועות מקבילים באוניברסיטאות אחרות) במידה ולא נלמדו בתואר הראשון.

קורסי ההשלמה, במידה וידרשו, יהיו מעבר לנקודות הדרישה לתואר ויש לעבור אותם בממוצע של 80 לפחות.

מס' הקורסשם הקורס
104030מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות
104283אנליזה נומרית 1
104276מבוא לאנליזה פונקציונלית
104177גיאומטריה דיפרנציאלית
104144טופולוגיה
104280מודולים, חוגים ושדות
104274תורת השדות

דרישות הלימוד

הסטודנט יכול לבחור במסלול של עבודת מחקר / תזה או במסלול של עבודת גמר.

מי שסיים תואר ראשון ארבע שנתי צריך לצבור בסה"כ 36 נקודות לימוד במהלך התואר השני. כאשר 36 נקודות אלה מורכבות מ-16 נקודות בקורסים אקדמיים ו-20 נקודות בעבודת מחקר, במסלול התזה. במסלול עבודת הגמר, יש לצבור 24 נקודות בקורסים אקדמיים ו-12 נקודות בעבודת הגמר.

מי שסיים תואר ראשון תלת שנתי צריך לצבור בסה"כ 55 נקודות לימוד במהלך התואר השני. כאשר 55 נקודות אלה מורכבות מ-35 נקודות בקורסים אקדמיים ו-20 נקודות בעבודת מחקר במסלול התזה.  במסלול עבודת הגמר, יש לצבור 43 נקודות לימוד בקורסים אקדמיים ו-12 נקודות בעבודת גמר.

על הסטודנט ללמוד במשך שלושת הסמסטרים הראשונים לתואר (כחלק ממקצועות הלימוד הנדרשים ממנו) ארבעה קורסים בשניים מתוך שלושת התחומים: אלגברה, גיאומטריה-טופולוגיה ואנליזה.

הדרישה באלגברה היא:

מס' הקורסשם הקורס
106380אלגברה מודרנית 1
106381
אלגברה מודרנית 2
* אלגברה מודרנית 1 ו- אלגברה מודרנית 2

הדרישה בגיאומטריה-טופולוגיה היא:

מס' הקורסשם הקורס
106383טופולוגיה אלגברית
106723יריעות דיפרנציאביליות
* טופולוגיה אלגברית ויריעות דיפרנציאביליות

הדרישה באנליזה היא 2 קורסים מתוך 4 הקורסים הבאים:

מס' הקורסשם הקורס
106942אנליזה פונקציונלית
106395תורת הפונקציות 2
106413משוואות דיפרנציאליות חלקיות
106378תורת המידה

סטודנט שלמד קורסים אלה, חלקם או כולם, או קורסים מקבילים באוניברסיטאות אחרות, יוכל לבקש הכרה בקורסים אלה.
סטודנט בעל תואר ראשון שלא מהפקולטה למתמטיקה בטכניון יחויב בלימוד מקצועות השלמה במידת הצורך.
רשימת מקצועות הלימוד של כל סטודנט תיקבע בתיאום עם המנחה.
סטודנטים מצטיינים הלומדים לתואר שני יש באפשרותם לעבור למסלול ישיר ללימודי דוקטורט, בהתאם לתקנות בית הספר לתארים מתקדמים.

לימודים לתואר דוקטור

הסטודנט חייב לצבור 10 נקודות במקצועות לימוד, ברמה נאותה, שייקבעו בתיאום עם המנחה. כמו כן עליו ללמוד מקצוע אחד בכל שנת השתלמות.

מלגות

הפקולטה מציעה מגוון  מלגות קיום. מלגות הצטיינות ופרסים למשתלמים בהתאם להישגיהם האקדמיים. בנוסף, גם משרות הוראה בפקולטה למתמטיקה.

מידע נוסף

רכזת תארים מתקדמים בפקולטה למתמטיקה, גב' ענת כהן , מייל,  טל. 8294281 -04

הפקולטה למתמטיקה