יחידות אקדמיות, תכניות לימודים, סילבוסים ומנחים

תוכנית לימודים סיליבוס מקצועות מנחים טלפון אתר היחידה האקדמית
אבטחת איכות ואמינות אין רישום לתכנית מנחים
אנרגיה סילבוס 077-8871933 אתר היחידה האקדמית
ארכיטקטורה ובינוי ערים סילבוס מנחים 04-8294285 אתר היחידה האקדמית
ביוטכנולוגיה מנחים 04-8293070
ביולוגיה סילבוס מנחים 04-8294255 אתר היחידה האקדמית
הנדסה אזרחית וסביבתית סילבוס מנחים 04-8292565 אתר היחידה האקדמית
הנדסה ביורפואית סילבוס מנחים 04-8294130 אתר היחידה האקדמית
הנדסה ימית סילבוס מנחים 04-8293189
הנדסה כימית סילבוס מנחים 04-8292848 אתר היחידה האקדמית
הנדסה עירונית 04-8295823
הנדסת אוירונוטיקה וחלל סילבוס מנחים 04-8293365 אתר היחידה האקדמית
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון סילבוס מנחים 04-8293068 אתר היחידה האקדמית
הנדסת חשמל ומחשבים סילבוס מנחים 04-8294781 אתר היחידה האקדמית
הנדסת מכונות סילבוס מנחים 04-8293189 אתר היחידה האקדמית
הנדסת מערכות 04-8295903 אתר היחידה האקדמית
הנדסת מערכות רכב
הנדסת פולימרים סילבוס 04-8294593
חינוך למדע וטכנולוגיה סילבוס מנחים 04-8293108 אתר היחידה האקדמית
כימיה סילבוס מנחים 04-8293725
04-8293950
אתר היחידה האקדמית
לימודי מקרקעין 04-8295153 אתר היחידה האקדמית
לימודים הומניסטיים ואמנויות סילבוס מנחים 04-8295786 אתר היחידה האקדמית
לימודים מתקדמים מנחים
מגיסטר להנדסה כללי 04-8292573
מד. נתונים והחלטות-מנהל עסקים 04-8294248 אתר היחידה האקדמית
מדע והנדסה של חומרים סילבוס מנחים 04-8293845 אתר היחידה האקדמית
מדע יישומי התכנית ניתנת רק בניו-יורק סילבוס מנחים 972-77-887-1941 אתר היחידה האקדמית
מדעי המחשב סילבוס מנחים 04-8294342 אתר היחידה האקדמית
מדעי הנתונים וההחלטות סילבוס מנחים 04-8294403 אתר היחידה האקדמית
מערכות אוטונומיות ורובוטיקה סילבוס 04-8293197 אתר היחידה האקדמית
מתמטיקה סילבוס מנחים 04-8294281 אתר היחידה האקדמית
מתמטיקה שימושית סילבוס מנחים 04-8294281 אתר היחידה האקדמית
ננו-מדעים וננו-טכנולוגיה סילבוס 04-8295047 אתר היחידה האקדמית
פיסיקה סילבוס מנחים 04-8295585 אתר היחידה האקדמית
רפואה סילבוס מנחים 04-8295374 אתר היחידה האקדמית
תכן וניהול הייצור 04-8293189